Izabela Bodnar - fot. Wikipedia
Izabela Bodnar - fot. Wikipedia
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE
2859
BLOG

Izabela Bodnar i Marian Noga z WSW, czyli zielona „bezpieka” w partii Szymona Hołowni

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE Polityka Obserwuj notkę 1
Poseł Izabela Bodnar z Polski 2050 weszła do drugiej tury wyborów we Wrocławiu. Jej mąż jest obecnie Maciejem B. oskarżonym o powoływanie się na wpływy i płatną protekcję w branży śmieciowej, a posłanka swoją drogę w Sejmie zaczęła od pisania interpelacji dotyczących właśnie branży odpadowej i działalności w komisjach sejmowych odpowiedzialnych za politykę wobec firm śmieciowych. Zdaniem Piotra Nisztora z „Gazety Polskie” Izabela Bodnar powinna w Sejmie występować jako lobbystka, a nie parlamentarzystka. Innym wątkiem jest to, że jedna ze spółek Macieja B., do której odprowadzane są dywidendy z innych podmiotów branży śmieciowej związanych z B., zarejestrowana jest w Luksemburgu. Czy dlatego, by ominąć płacenie podatków w Polsce?

Jak ustaliliśmy zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r. aktywa spółki FIMA INVESTMENT z Luksemburga stanowią wyłącznie udziały w spółkach powiązanych z Macieje B. i należności od nich oraz ponad 1 mln 114 tys. euro w gotówce. FIMA INVESTMENT S.à r.l., której rolą jest prawdopodobnie optymalizacja podatkowa spółek z grupy Econ (lub ich faktycznego beneficjenta), osiągnęła dotychczas zyski w wysokości ponad 4 mln 700 tys. euro (tj. ok. 20 mln 400 tys. zł). Gdyby cała ta kwota podlegała opodatkowaniu w Polsce (podatkiem CIT lub od dywidendy), należny podatek wyniósłby nawet 3 mln 875 tys. zł.
Jednak nie podatki zwróciły moją uwagę najbardziej…

Bodnar i świat WSW

Izabela Bodnar miała być promowana we wrocławskim oddziale Credit Argicole przez Mariana Nogę. W zamian za to obecna poseł Polski 2050 wprowadzić miała Beniamin Nogę (syna Mariana Nogi) do firmy Eko – spółki męża Izabeli Bodnar. I jeśli ktoś oglądał film „Psy” o pewnym ubeku, to wie, że czasy się zmieniają, ale ludzie w komisjach już nie. Dawne układy z PRL to dzisiaj układy biznesowe. Kim jest więc tajemniczy i wpływowy Marian Noga? Dotarłem do jego dokumentów znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej.

Teczka akt personalnych Mariana Nogi widnieje w systemie informatycznym IPN z opisem „kurs kandydatów na oficerów rezerwy, spec. Kontrwywiad”. De facto pochodzi ze zbioru „akt personalnych funkcjonariuszy wojskowych organów bezpieczeństwa państwa oraz żołnierzy rezerwy powołanych do służby wojskowej w okresie stanu wojennego” (sygn. akt. IPN Wr 532/70). Znajomy rodziny Bodnarów to rezerwista Ludowego Wojska Polskiego.

Marian Noga w pierwszej klasie Technikum Ekonomicznego wstępuje do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Cztery lata później (w 1965 r.) jeszcze jako nastolatek zostaje członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przysięgę wojskową składa w 1967 r. Dwa lata później kończy Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu (w ramach studium wojskowego), broniąc pracę magisterską pt. „System elektronicznego przetwarzania danych rozliczeń konduktorskich na przykładzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa PKS we Wrocławiu” (otrzymał w tym samym roku świadectwo ukończenia wojskowego szkolenia studentów otrzymując tytuł podchorążego rezerwy).

Prawdopodobnie ze względu na polityczne wyrobienie oraz specjalizację naukową (elektroniczne przetwarzanie danych) zostaje zakwalifikowany jako kandydat do rezerw Wojskowej Służby Wewnętrznej, do której zadań – co warto przypomnieć – należało zwalczanie szpiegostwa przeciwko siłom zbrojnym PRL, przemysłowi zbrojeniowemu, zwalczanie dywersji politycznej (utrzymywanie leninizmu w wojsku), terroru, sabotażu, zapobieganie tworzenia nielegalnych związków wewnątrz sił zbrojnych PRL, zwalczanie przestępczości pospolitej wśród żołnierzy, utrzymywanie dyscypliny wojskowej, werbowanie obcokrajowców w tym dyplomatów, mogących mieć informacje ważne dla wojska.

Wyciąg z protokołu komisji weryfikacyjnej WSW dla kandydatów do rezerw wojskowej „bezpieki”, poprzedniczce Wojskowych Służb Informacyjnych zostają odtajnione w 2010 r. Decyzja o zakwalifikowaniu Nogi podjęta zostaje 28 lipca 1970 r. i podpisuje ją Szef Wydziału IV Szefostwa WSW płk T. Nowak.

Związany dzisiaj ze światem wrocławskiego biznesu Marian Noga, kolejny stopień naukowy zdobył już w Związku Radzieckim. W 1976 r. decyzją Rady Wydziału Ekonomicznego Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego im. Żdanowa Orderu Lenina i Orderu Czerwonego Sztandaru Pracy otrzymuje stopień naukowy kandydata nauk ekonomicznych (pomiędzy polskim magisterium a doktoratem). Dyplom z takim tytułem wydała mu w Moskwie Wyższa Komisja Atestacyjna przy Radzie Ministrów ZSRR. Ostatecznie Marian Noga otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1995 r. nadany mu przez Lecha Wałęsę, znanego także jako tajny współpracownik SB o pseudonimie „Bolek”. Wracając jednak do PRL…

W maju 1981 r. Marian Noga odbył „kurs kandydatów na oficerów rezerwy Wojskowej Służby Wewnętrznej” z opinią służbową: „nadaje się do pracy na stanowisku oficera kontrwywiadu wojskowego”. 19 sierpnia 1981 r. Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński mianuje go oficerem nadając mu tytuł podporucznika. Jeśli Noga kontynuował karierę w służbach wojskowych (np. w WSI) to nie mamy na ten temat wiedzy. Wiemy jednak, że świetnie odnalazł się w biznesie, a dzisiaj były komunista pojawia się na ścieżce życiowej posłanki Izabeli Bodnar z Polski 2050.

Ciekawe, czy Szymon Hołownia wie o kulisach we własnej partii i jej peryferiach?

Robert Wyrostkiewicz - dziennikarz

Fot. Wikipedia

niezależny portal prasowy

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka