Deżawi Deżawi
566
BLOG

Chrońmy zdrową żywność (proszę o podpisanie petycji)

Deżawi Deżawi Rozmaitości Obserwuj notkę 0

 

 

EUROPEJSKA PETYCJA 

Stop THMPD

Powstrzymać Dyrektywę dot. tradycyjnych ziołowych produktów

leczniczych 2004/24/EC ( THMPD) *

 

 

Tekst petycji:

Wzywamy Komisję Europejską do wstrzymania Dyrektywy dotyczącej tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (THMPD) 2004/24/EC, która zakłada uniemożliwienie dostępu do zdecydowanej większości leków ziołowych z dniem 30 kwietnia 2011.

 

THMPD ogranicza prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do swoich własnych decyzji odnośnie zarządzania własnym zdrowiem. Wykracza ona bardzo daleko poza zasady kontrolowania produktów niebezpiecznych dla zdrowia i narzuca przymus stosowania ograniczonych metod lecznictwa.

 

Publiczny dostęp do produktów ziołowych, które tradycyjnie były ogólnodostępne powinien nadal pozostać nieograniczony.

 

 

Opublikowano przez: Heidi Stevenson w dniu 12 października 2010

Kategoria: prawa obywatelskie

Region: Europa

Cel: Komitet Unii Europejskiej ds. Petycji

 

 

Wstęp:

Dyrektywa dotycząca tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (the Traditional Herbal Medicinal Products Directive - THMPD) jest prezentowana jako korzystna przysługa dla obywateli Europy. Jednakże przyjrzawszy się bliżej jej wymaganiom zastosowanym w praktyce widzimy, że w rzeczywistości będzie ona zdecydowanym ograniczeniem praw jednostek w zakresie wyboru, uzyskania i korzystania z różnych metod leczenia.

 

Dyrektywa ta pozwala obywatelom, którzy skorzystają z określonego sposobu wyszukiwania uzyskać informacje od agencji rządowych na temat skuteczności i bezpieczeństwa produktów, które są obecnie w powszechnym użytku. Jednakże uzyskane dane mogą być nieprzydatne w wielu przypadkach, jednocześnie stwarzając pozory, że te informacje są jedynie właściwe. To byłoby tak samo jak uznać jedną religię za jedyne akceptowalne źródło prawdy.

 

Koszty dostosowania do wymagań dyrektywy THMPD są generalnie poza możliwościami finansowymi małych producentów, którzy stanowią większość wśród dostawców produktów ziołowych. To powoduje nieuczciwą konkurencję z korzyścią dla międzynarodowych korporacji. To z kolei bardzo ogranicza dostęp jednostek do różnorodnych ziołowych produktów leczniczych wysokiej jakości.

 

Unia Europejska poprzez THMPD przekroczyła i drastycznie ogranicza niepisane prawo każdego człowieka w zakresie dostępu do wybranych przez siebie metod leczenia. Mamy tu do czynienia z niebezpiecznym ograniczeniem swobód obywatelskich i założeniem, że jednostka nie jest w stanie podejmować słusznych decyzji w sprawie swojego stanu zdrowia. W sprawach związanych ze zdrowiem każdy człowiek ma prawo decydować osobiście a THMPD jest jego ograniczeniem.

 

Przeczytaj to, aby pojąc jakie szaleństwo przygotowuje nam Unia Europejska - oraz dowiedzieć sie, że możesz pomóc zatrzymać je podpisując petycje.

 

 

Informacje techniczne przy podpisywaniu petycji Stop THMPD

Proszę zwróć uwagę na to, że Unia Europejska wymaga podania aktualnego adresu i daty urodzin. Jeśli nie wpiszesz tych informacji, Twój głos do petycji może nie zostać uznany. Wszystkie informacje są chronione. Adresy i daty urodzin nie są widoczne, a możesz także utajnić swoje imię i nazwisko. Wszystkie podpisy są mile widziane, chociaż te, bez wymaganych danych mogą zostać odrzucone, tak jak i podpisy osób spoza Unii Europejskiej.

 

______________________________

 

* Dyrektywa dot. tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych 2004/24/EC ( THMPD) została wdrożona do polskiego prawa z dniem 01.05.2007r ustawą z dnia 30.03.2007 r o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne.

 

 

Chroń swoje prawo do leków ziołowych!

 

www.stopcodex.pl/petycje/

 

 

►►► K l i k n i j   w   p o n i ż s z y   b a n e r  :

 

Petition with GoPetition | Online Petitions

 

 

 

Uwagi końcowe:

Strona petycji "GoPetition" jest anglojęzyczna, ale bardzo łatwa w wypełnianiu nawet dla nieznających języka. Podpisy anonimowe są ponoć również ważne, ale nie wykluczone, że MOGĄ być przez UE odrzucone. Warto się pofatygować i wypełnić pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki): "data urodzenia" i "adres" (kod pocztowy) - te dane są potem niewidoczne. Polecam również zarejestrować się na tę stronę, na pewno przyda się jeszcze nie jeden raz (inne ważne petycje), a po drugie można wówczas bardzo łatwo poprawiać/aktualizować swoje dane.

 

 

 

Deżawi
O mnie Deżawi

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości