177 obserwujących
3587 notek
3814k odsłon
658 odsłon

Po 10 miesiącach zaledwie 3,2 mld zł deficytu budżetowego

Wykop Skomentuj41

1. Wczoraj  ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 10 miesięcy 2019 roku (styczeń- październik), z którego wynika, że mamy deficyt w wysokości zaledwie 3,2 mld zł (tj. tylko 11,2 % deficytu planowanego na cały rok).

W okresie styczeń - październik tego roku zrealizowano 332,9 mld zł, czyli 85,9 % planowanych dochodów i 336,1 mld zł tj. 80,7 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 3,2 mld zł tj. 11,2 % jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w 2019 roku w wysokości 28,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, PIT, CIT, akcyzy i podatku od gier, a także podatku od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był przecież bardzo „wyśrubowany”.

2. W okresie 10 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż ok. 20,1 mld zł.

Po 10 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 8,9 mld zł czyli o 6,3 %).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe od ubiegłorocznych o 0,2% (tj. o 0,1 mld zł) i wyniosły blisko 59,3 mld zł.

Z kolei dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 12,3 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,9 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 18,0 % r/r (tj. ok. 5,2 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2% % w ujęciu r/r ( tj o 0,2 mld zł)  i wyniosły blisko 3,9 mld zł.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w październiku w ujęciu rok do roku o blisko 6%).

Natomiast wyższe po 10 miesiącach aż o  18 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 10 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.27,3 mld zł i było wyższe aż o 13,7 % (tj. 3,3 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 10 miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok.23,5 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 10 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 336,1 mld zł tj. 80,7 % planu i było, aż o 33,1 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 302,9 mld zł ( są wyższe o 10,9%).

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 5,3 mld zł, przekazano również wyższą niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 12,1 mld zł, co było związane z wypłatą tzw. 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł).

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków z budżetu do FUS do budżetu UE i dla jednostek samorządu terytorialnego i to aż blisko 22 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po 10 miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę i to w wysokości blisko 19 mld zł.

Wykop Skomentuj41
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka