177 obserwujących
3585 notek
3813k odsłon
1042 odsłony

Minister rolnictwa podwoił wartość sprzedaży bezpośredniej ale także zalegalizował ubój pr

Wykop Skomentuj52

1. Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy zwiększające możliwości sprzedaży bezpośredniej przez rolników produktów przez nich wytwarzanych w gospodarstwach rolnych nie tylko osobom fizycznym ale także podmiotom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.


Po pierwsze została zwiększona wartość sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników w ich gospodarstwach, zwolniona od podatku dochodowego, z dotychczasowej kwoty 20 tysięcy zł do 40 tysięcy złotych.


Po przekroczeniu tej kwoty rolnicy sprzedający produkty wytworzone we własnym gospodarstwie zapłacą podatek w wysokości tylko 2% wartości sprzedaży detalicznej, przekraczającej kwotę 40 tys. zł rocznie.


Co więcej teraz ta sprzedaż nie musi dotyczyć tylko osób fizycznych (jak to obowiązywało dotychczas) ale także może być realizowana na rzecz sklepów, stołówek i restauracji zlokalizowanych na terenie województwa na terenie którego znajduje się gospodarstwo rolne.


2. W ostatnich dniach ministerstwo rolnictwa poinformowało, że od połowy lutego tego roku wprowadza możliwość legalnego uboju zwierząt (bydła, trzody chlewnej i drobiu) we własnym gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem na sprzedaż.


Do tej pory rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne mogły sprzedawać konsumentom przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego ale usługę uboju rolnik musiał zlecić wyspecjalizowanym ubojniom.


Teraz rolnik będzie mógł zrealizować ubój we własnym gospodarstwie rolnym po spełnieniu podstawowych wymogów sanitarnych i odbyciu krótkiego kursu rzeźnika, a z uzyskanego w ten sposób mięsa będzie wytwarzał wędliny i sprzedawał je konsumentom.


To swoisty przełom w dotychczasowej polityce rolnej w naszym kraju, przetwórstwo produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, było do tej pory bardzo poważnie ograniczane różnego rodzaju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi.
3. Polscy rolnicy otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe jeszcze w tym roku jeżeli poprawią dobrostan hodowanych zwierząt i będą je wykorzystywali do przetwarzania we własnych gospodarstwach.


Na początku stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z budżetu UE, którego celem jest przeznaczenie kwoty ok.50 mln euro w 2020 roku dla rolników poprawiających warunki hodowli zwierząt w swoich gospodarstwach.


Minister rolnictwa zdecydował się zaproponować te dodatkowe środki na poprawę dobrostanu zwierząt jeszcze w ramach kończącej się w tym roku perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dodatkowej pomocy finansowej dla rolników zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które będzie obowiązywać od 15 marca tego roku ale już teraz ustalono jakie warunki dla zwierząt muszą ulec poprawie i jakie kwoty będą za to dodatkowo wypłacane.


4. I tak jeżeli rolnik zwiększy przestrzeń do życia przypadającą na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika), co najmniej o 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni, albo zapewni zwierzętom dostęp do wybiegu lub pastwiska, to będzie otrzymywał dodatkowe środki, na każde takie zwierzę.


Stawki tej pomocy wyniosą w wymiarze rocznym- 595 zł na krowę mleczną (za zwiększenie powierzchni w budynkach), 329 zł na krowę mamkę (za dostęp do wybiegów), 185 zł na krowę mleczną (za wypas na pastwisku), 301 zł za lochę i 24 zł za tucznika.


Wnioski o tę dodatkową pomoc rolnicy będą mogli składać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po opublikowaniu wspomnianego wyżej rozporządzenia przez 2 miesiące od 15 marca do 15 maja, a środki zostaną wypłacone w II połowie roku.

Wykop Skomentuj52
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka