193 obserwujących
4474 notki
4533k odsłony
  810   4

Najwyższy w historii napływ inwestycji zagranicznych do Polski w 2021 roku

1. Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował doroczny raport dotyczący inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą, z którego wynika, że pod obydwoma względami, 2021 rok, był to najlepszy rok od 2000 roku (od kiedy te raporty są przygotowywane).

W roku 2021 napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł aż 114 mld zł, w sytuacji kiedy w ostatnich kilkunastu latach, napływ ten wynosił od 40 mld zł do 60 mld zł w każdym roku.

Największy udział w tych inwestycjach miała reinwestycja zysków firm zagranicznych obecnych w Polsce (wyniosła 75,6 mld zł i była wyższa aż o 60% w stosunku do roku ubiegłego), na drugim miejscu znalazł się napływ kapitału z tytułu nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych (wyniósł 19,5 mld zł), na trzecim miejscu znalazł się napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych (wyniósł 19,1 mld zł).

W ten sposób wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, przekroczyła kwotę biliona złotych i wyniosła 1 bilion 99 mld zł i pod tym względem jesteśmy w czołówce krajów europejskich.

2. Tak gwałtowny wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce w 2021 roku, wynika po części z ogólnoświatowych trendów związanych z odrabianiem zaległości po pandemii Covid19 ale także procesów przenoszenia produkcji do Europy z Azji i odbudowy łańcuchów dostaw.

Mimo tego, że taki zwiększony napływ inwestycji dotyczył wielu krajów, to w Polsce wyniósł on w relacji do PKB aż 4,3%, co oznacza, że był on najwyższy od momentu kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej.

Świadczy to z jednej strony o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, z drugiej stabilnych fundamentach naszej gospodarki, co dla inwestorów zagranicznych jest gwarancją osiągania stabilnych zysków także w przyszłości.

3. W strukturze geograficznej napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski dominowali inwestorzy z krajów, których ogólne zaangażowanie kapitałowe w Polsce było największe.

Najwięcej inwestycji bezpośrednich w 2021 roku napłynęło z Hiszpanii (13,6 mld zł), Niemiec (13,6 mld zł), Niderlandów (12,7 mld zł) i Francji (12,6 mld zł), a wiec inwestycje z tych 4 krajów stanowiły blisko 50% wszystkich inwestycji zagranicznych.

Podobnie jak w poprzednich latach największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski odnotował sektor usług, wyniósł on aż 58,3 mld zł, czyli ponad 50% całości tych inwestycji.

Jeżeli chodzi o usługi najwięcej środków trafiło do sekcji: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23,1 mld zł), handel hurtowy i detaliczny (18,5 mld zł), oraz działalność związana z obsługa rynku nieruchomości (11,4 mld zł).

Duża cześć kapitału zagranicznego trafiła także do przetwórstwa przemysłowego, wyniosła aż 41,4 mld zł i była aż 3 razy wyższa niż w roku ubiegłym, a wynikało to przede wszystkim z wyjątkowo wysokiego poziomu reinwestowanych zysków.

4. Rosły również co oczywiste dochody zagranicznych inwestorów z tytułu bezpośrednich inwestycji w Polsce, osiągnęły one najwyższą historycznie wartość 122,7 mld zł i były wyższe niż w roku 2020 aż o 38%.

Ale jak wynika z wcześniej przedstawionych danych aż 75,6 mld zł czyli 61,6% zostało reinwestowanych w Polsce, co oznacza, że nasz kraj przyszłość działalności gospodarczej w naszym kraju jest oceniana przez inwestorów zagranicznych, bardzo wysoko.

Na drugim miejscu znalazły się zadeklarowane dywidendy, które wyniosły 39 mld zł, czyli 31,8% całości osiągniętych zysków, na trzecim odsetki, które wyniosły 8,1 mld zł czyli 6,6% całości osiągniętych zysków.


Lubię to! Skomentuj34 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka