177 obserwujących
3558 notek
3795k odsłon
475 odsłon

Po 8 miesiącach zaledwie 2 mld zł czyli 7% całorocznego deficytu budżetowego 1. W tym tyg

Wykop Skomentuj14

1. W tym tygodniu ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 8 miesięcy 2019 roku (styczeń- sierpień), z którego wynika, że mamy deficyt w wysokości zaledwie 2 mld zł (tj. zaledwie 6,9% deficytu planowanego na cały rok).

W okresie styczeń - sierpień tego roku zrealizowano 262,8 mld zł, czyli 67,8 % planowanych dochodów i 264,8 mld zł tj. 63,6 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 2 mld zł  tj.6,9 % jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w 2019 roku w wysokości 28,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 4 podatków (VAT, PIT, CIT, podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był bardzo „wyśrubowany”(tylko wpływy z akcyzy i podatku od gier były po 8 miesiącach na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym).

2. W okresie 8 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż ok.16,4 mld zł.

Po 8 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 7,3 mld zł czyli o 6,6 %).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były jak już wspomniałem na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły około 47 mld zł.

Z kolei dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 12,8 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 4,8 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 18,1 % r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 % w ujęciu r/r  i wyniosły ponad 3,1 mld zł.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w sierpniu w ujęciu rok do roku o około ponad 7%).

Natomiast wyższe po 8 miesiącach aż o ponad 18 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 8 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.21 mld zł i było wyższe aż o 14,8 % (tj. 2,7 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 8 miesiącach  2019 roku, są wyższe o ok. 19,4 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 8 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 264,8 mld zł tj. 63,6 % planu i było, aż o 22,4 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 242,4 mld zł  ( są wyższe o 9,2%).

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 3,6 mld zł, przekazano również wyższą niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 11,7 mld zł, co było związane z wypłatą tzw. 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,9 mld zł).

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków z budżetu do FUS do budżetu UE i dla jednostek samorządu terytorialnego i to aż blisko o 20 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po 8 miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę i to w wysokości ponad 18 mld zł.

Wykop Skomentuj14
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka