192 obserwujących
4411 notek
4444k odsłony

W ciągu 10 lat, gwałtowny spadek ubóstwa dzieci, z 22. miejsca awansowaliśmy na 2. w UE

Ostatnio Eurostat podał informacje dotyczące zagrożenia ubóstwem dzieci we wszystkich krajach członkowskich i porównał dane z roku 2009 z ostatnimi danymi jakimi dysponuje czyli rokiem 2020. Według tych danych, Polska dokonała największego zmniejszenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem dzieci w ciągu ostatnich 10 lat z 30,3% w 2009 roku do tylko 6,2% w roku 2020. Polska awansowała aż o 20 miejsc w tym rankingu państw UE z 22 miejsca w 2009 roku na 2 miejsce w 2020, wyprzedza nas pod tym względem jeden kraj Holandia, natomiast my wyprzedzamy i to wyraźnie tak zamożne kraje jak Niemcy czy Francja.