Klimat

Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, ochrona klimatu, globalne ocieplenie. Aktualne informacje i komentarze - blogi w Salon24.

Klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze. Ustala się go na podstawie wieloletnich (minimum trzydzieści lat) obserwacji takich czynników pogody jak temperatura, opady i wiatr. Dla określenia klimatu la danego regionu znaczenie mają też czynniki geograficzne jak: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m.

Od kilku dekad klimatolodzy i ekolodzy coraz częściej mówią o niekorzystnych z punktu widzenia całego globu i ludzkich cywilizacji zmianach klimatycznych i ocieplaniu klimatu. Od paru lat powszechnie dyskutuje się o tym również w Polsce - w związku z narastającymi szczególnie w sezonie wiosenno-letnim gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, jak wichury, ulewne deszcze, utrzymujące się bardzo wysokie temperatury powietrza, długotrwałe susze, powodzie. Zjawiska te zagrażają na dużą skalę zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt, poważnie ingerują w infrastrukturę techniczną kraju, powodują większe zużycie energii elektrycznej i wody. 


Chcesz więcej tytułów?