Ostatnie komentarze

" Ważniejsza jest zgoda proletariuszy na temat raju na ziemi, niż ich zgoda na temat  raju w niebie"-jak  widać zarówno wójt jak i zabiegający o asfalt pleban zgadzają się z tą leninowską tezą.
@Stan.S. Rokossowskij był etnicznie Polakiem i tego faktu państwo nie zmienicie, choćbyście dyszeli i ziajali (anachronicznym dziś) antysowietyzmem jak miliard smoków wawelskich. ….Urodził się w W-wie. W Armii Czerwonej podał inną date...
@sts. Bardzo niebezpieczne rozumowanie. Trawestując: jeśli w pewnej republice radzieckiej  cerkiew JHWH stała się magazynem na mąkę,  to czy można utożsamiać : mąka=JHWH ( na dodatek:  "ja jestem chlebem żywym…")
@GPS nadał znaczenie temu banalnemu w gruncie rzeczy faktowi….I to dopiero w odwecie za wypieprzenie bliźniąt z kancelarii….