Fot: PAP/Adam Warżawa
Fot: PAP/Adam Warżawa

Polski Ład dla firm - ulgi i estoński CIT

Redakcja Redakcja Polski Ład Obserwuj temat Obserwuj notkę 9
Duża część Polskiego Ładu dedykowana jest biznesowi. Rozwiązania zapewnią realne oszczędności przede wszystkich dla tych, którzy są prorozwojowi i proinnowacyjni. Polscy przedsiębiorcy dobrze wiedzą, czego potrzebują, żeby się rozwijać. Podatkowy Polski Ład z szeregiem preferencji podatkowych ma być odpowiedzią na te potrzeby.

Ulgi, które się opłacają

Polski Ład proponuje ulgi, które zwiększą dostępność środków na rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się dla przedsiębiorców po prostu tańsze. Stąd za tę samą kwotę, przy tym samym kapitale, będzie można zrealizować jeszcze ambitniejsze projekty. Pieniądze można zdobyć na giełdzie, jednak wejście na nią związane jest zawsze z wysokimi kosztami. Polski Ład daje jednak ulgę na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę akcji, dzięki której giełdowi debiutanci odliczą aż 150 proc. wydatków związanych z wejściem na giełdę.

Czytaj: Kompendium wiedzy o Polskim Ładzie

Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, która jest kierowana do firm, które poprzez połączenie z innym podmiotem uratują np. swojego kontrahenta, dostawcy lub inny biznes, który potrzebuje wsparcia.

Jeśli firma zdecyduje się na przeznaczenie funduszy na innowacje, na zwiększenie produktywności, czy nowe produkty, Polski Ład przewiduje kompleksowy system wsparcia inwestycji i innowacji, który może wesprzeć biznes na każdym etapie procesu produkcyjnego, od samego pomysłu aż po sprzedaż gotowego towaru.

Ulga badawczo-rozwojowa

Przykładem jest ulga na prototyp, która może ułatwić wykonanie produkcji testowej i certyfikację produktu. Kolejnym rozwiązaniem jest ulga na innowacyjnych pracowników, na zatrudnienie osób obsługujących wdrażanie nowych rozwiązań oraz ulga na robotyzację, ułatwiającą zautomatyzowanie procesów w firmie.

image

Na koniec ulga IP Box: gdy produkt zostanie wyprodukowany w Polsce i trafi na rynek na podstawie polskiego patentu, wówczas dochody z jego sprzedaży będą opodatkowane stawką 5-proc., a nie 19-proc.

Pomoc w ekspansji zagranicznej

Wydatki na ekspansję będą mogły być odliczane dwa razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz w ramach ulgi – aż do kwoty 1 mln zł.

Estoński CIT

Dla przedsiębiorstw, które są nastawionych na inwestycje, Polski Ład proponuje Estoński CIT, czyli nowoczesny sposób opodatkowania, promujący inwestycje oraz minimalizujący formalności przy rozliczeniu podatków.

Przedsiębiorca nie płaci podatku, dopóki nie zdecyduje się na wypłatę zysku ze spółki. W momencie, gdy taka decyzja zostaje podjęta, podatek płaci na maksymalnie uproszczonych zasadach.

W Polskim Ładzie estoński CIT jest prostszy do zastosowania i atrakcyjniejszy niż do tej pory.

Takie innowacyjne rozwiązanie od lat z powodzeniem funkcjonuje w Estonii, a od dwóch lat także na Łotwie i w Gruzji. Rozwiązanie to planuje wprowadzić także Ukraina.

Estoński CIT to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania.

Polski Ład obniża ciężar podatkowy, dlatego też łączny podatek na poziomie spółki i wspólnika jest niższy. W klasycznym systemie podatek wynosi ponad 26 proc. dla małych i 34 proc. dla większych podatników.

W wypadku wyboru estońskiego CIT, łączne obciążenie spada do 20 proc. dla małych i do 25 proc. w przypadku większych podatników.

Estoński CIT bez barier

Estoński CIT w Polsce działa od 2021 r., ale to wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu zyskał bardziej na atrakcyjności. System estońskiego CIT jest otwarty dla podmiotów niezależnie od tego jakie osiąga się przychody. Nie ma też limitu przychodów, które można osiągnąć w ramach systemu, a po przekroczeniu których trzeba zrezygnować z tej formy rozliczeń. To zmiana wprowadzona przez Polski Ład.

Ponadto ta metoda opodatkowania stała się teraz dostępna dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a nie jak początkowo wyłącznie dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

image

Aby korzystać z estońskiego CIT należy po pierwsze zadbać, aby struktura firmy była prosta, a jej wspólnikami były jedynie osoby fizyczne. Po drugie firmy muszą osiągać minimalny poziom zatrudnienia, docelowo są to trzy osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub na umowę zlecenia. Polski Ład przewiduje uproszczenia np. dla przedsiębiorstw, które dopiero startują w biznesie, czyli zakładają swoją spółkę lub są małymi podatnikami. Np. przedsiębiorca, który startuje ma aż 4 lata, żeby dojść do poziomu zatrudnienia trzech pracowników.

Estoński CIT bez minimalnego limitu na inwestycje

W pierwszej wersji estońskiego CIT wymagane było wykazanie określonych nakładów inwestycyjnych. Natomiast teraz, dzięki zmianie estońskiego CIT w ramach Polskiego Ładu, nikt nie będzie musiał już wykazywać poniesienia nakładów inwestycyjnych.

Bez podatku na wejściu i wyjściu

Polski Ład zmienia też – na korzyść podatników - zasady wejścia do systemu estońskiego. Od 2022 r. nie trzeba już płacić podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym (tzw. podatek na wejściu), jeśli w systemie estońskim pozostanie się co najmniej przez 4 lata.

Czytaj: Kompendium wiedzy o Polskim Ładzie

Dodatkowo nie trzeba też płacić podatku na wyjściu z systemu, póki nie wypłaci się zysku w formie dywidendy. Tym samym, jeżeli zysk jest reinwestowany, albo zatrzymywany w spółce i nie jest wypłacany do wspólników, to podatku nadal nie ma, mimo że spółka już nie jest już podatnikiem estońskiego CIT.

Przejście firmy na estoński CIT

Przejście na estoński CIT to decyzja podatnika. Aby to zrobić należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Można to zrobić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT, ale także już w trakcie roku podatkowego. Przy takim przejściu w trakcie roku podatkowego potrzebne jest jednak rozliczenie CIT na normalnych zasadach, zamknięcie księgi i sprawozdanie finansowe. Doradzamy podjąć decyzję o przejściu na estoński CIT do końca stycznia.


Komentarze