fot. gov.pl
fot. gov.pl

PKP Cargo w stanie likwidacji? Spółka trafiła do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Redakcja Redakcja Transport Obserwuj temat Obserwuj notkę 79
Władze PKP Cargo złożyły wniosek o otwarcia postępowania sanacyjnego. - PKP Cargo nie może być ustawowo w stanie upadłości, a postępowanie sanacyjne jest równoznaczne ze wszystkimi skutkami upadłości - komentuje wniosek Henryk Grymel, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność".

PKP Cargo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

"Złożenie wniosku ma na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej Spółki. Decyzję o złożeniu wniosku Zarząd podjął mając na względzie najlepszy interes Spółki i jej akcjonariuszy. W ocenie Zarządu proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie przez Emitenta działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie spółki.

PKP Cargo odnotowało stratę za 2023 r. w wysokości 118 mln zł. W 2013 r., w momencie debiutu giełdowego, spółka stała na mocnym poziomie, przewoziła 49 proc. masy towarowej w Polsce. W kolejnych latach udział w polskim rynku malał, duże tąpnięcie odnotowano podczas pandemii. Na koniec 2023 r. PKP Cargo przewoziło zaledwie 33 proc. masy towarowej w Polsce. Z drugiej  strony nastąpił wyraźny wzrost kosztów operacyjnych, na co składają się m.in. wynagrodzenia dla pracowników (PKP Cargo zatrudnia ok. 20 tys. osób). Ogromnym problemem są też zobowiązania, na koniec 2023 r. osiągnęły poziom 5,1 mld zł.

Kto zawinił ws. PKP Cargo?

Po informacjach o zapaści w PKP Cargo natychmiast zaczęło się szukanie winnego. Jedni za taki stan rzeczy obwiniają PiS, który obsadził władze spółki w 2015 roku i wtedy miał zacząć się upadek przewoźnika, inni oczywiście obecną koalicję rządzącą, że pozwala na to, aby PKP Cargo popadał w coraz większe tarapaty finansowe.

"Nie ma dnia żebyśmy nie słyszeli o złych danych gosp., zwolnieniach, rachunkach grozy, czy niszczeniu marzeń o ambitnej Polsce, ale to wykracza poza skalę. Nasi związkowcy donoszą, że na celowniku znalazło się PKP Cargo. Drugi operator logistyczny UE!" - napisał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Zarząd PKP zgłosił do Krajowego Rejestru Zadłużonych PKP Cargo z prośbą o sądowe otwarcie postępowania sanacyjnego. PKP Cargo nie może być ustawowo w stanie upadłości, a postępowanie sanacyjne jest równoznaczne ze wszystkimi skutkami upadłości. Sąd wyznacza syndyka czy zarządcę sądowego, nie działają organy spółki, czyli wszystkie prawa są zawieszone. Mogą zwalniać, sprzedawać majątek, tak jak przy upadłości czy de facto likwidacji - wyjaśnia Henryk Grymel, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w rozmowie z tysol.pl.

Jego zdaniem PKP Cargo będzie miało kłopot ze startowaniem w przetargach, bo w nich jest taki warunek, że nie może się toczyć postępowanie likwidacyjne. - Taka spółka nie wygra żadnego przetargu. To pełna likwidacja PKP Cargo - uważa Grymel. Jego zdaniem, pracownicy spółki nie będą już także chronieni przez prawa pracownicze i nastąpią zwolnienia.

Kłopoty największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce

Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która ma 33,01 proc. akcji.

W 2012 r. według masy przewiezionych ładunków udział Grupy PKP Cargo wynosił 50,4 proc., a według pracy przewozowej 60,2 proc., podczas gdy w 2023 r. udział ten spadł do 33,1 proc. według masy i 33,9 proc. według pracy przewozowej.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r

W mijającym tygodniu Walne Zgromadzenie spółki PKP Cargo nie udzieliło absolutorium pięciu członkom zarządu, pełniącym funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu prezesowi Dariuszowi Selidze.

Nie dość, że PKP Cargo ma problemy, to jeszcze wyrasta mu potężny konkurent. Spółka Ukrainian Railways Cargo Poland otrzymała licencję na wejście na europejski rynek kolejowych przewozów towarowych. Licencję przyznał Urząd Transportu Kolejowego Polski.

ja

Zdjęcie ilustracyjne, fot. gov.pl

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj79 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka