Lidia Geringer de Oedenberg Lidia Geringer de Oedenberg
95
BLOG

Powrót Pakietu Telekomunikacyjnego już wkrótce.

Lidia Geringer de Oedenberg Lidia Geringer de Oedenberg Technologie Obserwuj notkę 16
Przypomnę pokrótce, na czym stanęło przed wakacjami. 
Celem reformy sektora telekomunikacyjnego miała być poprawa pozycji użytkowników na rynku usług elektronicznych. Poza wieloma dobrymi rozwiązaniami pojawił się też zapis o odcinaniu "internetowym piratom" dostępu do Internetu bez wyroku sądu - tę propozycję Rady w Parlamencie Europejskim z trudem odrzuciliśmy w głosowaniach 6.05.09.  

Piszę " z trudem", ponieważ wygraliśmy zaledwie 14 głosami. W sumie było: 407 głosów "za", 57 przeciwnych i 171 wstrzymujących się, a ponieważ głosowanie wymagało tzw. kwalifikowanej większości, czyli przynajmniej 393 głosów " za", więc gdyby zabrakło tych 14 głosów mielibyśmy już ustanowione nowe restrykcyjne prawo! Na szczęście do tego nie doszło. 

Stanęło na tym, że "nie można ograniczać podstawowych praw i wolności użytkowników końcowych bez uprzedniego orzeczenia organu sądowego, w szczególności zgodnie z art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącym wolności wypowiedzi i prawa do informacji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.”
 
Dlaczego Rada (czyli rządy państw członkowskich) była i wszystko wskazuje, że dalej jest za restrykcjami? Przykład pochodzi z Francji, gdzie przegłosowano restrykcyjne antypirackie prawo zwane HADOPI. Francuski Parlament dwa razy podchodził do sprawy i w końcu przegłosował HADOPI pod koniec września br. Jest jeszcze cień szansy, ponieważ po raz drugi francuscy socjaliści zakwestionowali zgodność tego prawa z francuska konstytucją. 

Ponieważ w maju odrzuciliśmy propozycję Rady wszystkie dokumenty wchodzące w  skład Pakietu Telekomunikacyjnego zostały poddane tzw. postępowaniu pojednawczemu, które oznacza renegocjacje na linii Parlament-Komisja-Rada. 

Teraz Pakiet właśnie powraca do Parlamentu Europejskiego w tzw. trzecim czytaniu. Odbywają się również ciekawe kuluarowe spotkania i dyskusje, jak np. wrześniowe seminarium zorganizowane przez posła ze Szwedzkiej "Partii Piratów" Christiana Engstroma. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesu, którzy prezentowali swoje pozycje na temat pakietu telekomunikacyjnego, m.in:

- Mangus Ericsson, naukowiec, ze szwedzkiego Interactive Institute, reprezentował nową inicjatywę, tzw. Julia Group, skupiającą szwedzkich intelektualistów, polityków, dziennikarzy, która stawia sobie za cel stworzenie "otwartego Internetu" ale z ochroną "zawartości" (www.juliagruppen.se). 

- Caroline de Cock, VON Europe (z organizacji reprezentującej m.in. Skype, Google, Microsoft tzw. firmy innowacyjne), która kładła nacisk na napięcia między innowacyjnością, a ochroną praw autorskich, stwierdzając jednak dobitnie, że Pakiet Telekomunikacyjny, to nie jest właściwe miejsce na dyskusję o prawach autorskich. Dostęp do usług internetowych powinien być powszechny i niedyskryminacyjny. Technologie blokujące "ruch" w Internecie mogą zagrozić innowacyjności. 

- Jeremie Zimmerman ze stowarzyszenia "La Quadrature du Net" podkreślał znaczenie neutralności sieci "network neurality" dla innowacyjności w społeczeństwie obywatelskim. W tym kontekście wielkiego znaczenia nabiera wyrok francuskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa Hadopi, który uznał dostęp do Internetu za prawo podstawowe. 

Grupy interesu właścicieli praw autorskich jak: Creative Media Bussiness Alience, którego członkami są m.in. EMI, Mediaset, Motions Picture Association , Sony itd. stoją na twardej pozycji wzmacniania praw autorskich. 

Z rozmów z posłami wynika, że ostatecznie w ramach obecnie toczących się negocjacji Pakietu Telekomunikacyjnego może jednak faktycznie dojść do rezygnacji z zapisu, o który biliśmy się w maju (poprawki 138), który nie pozwalał na odcinanie Internetu bez wyroku sądowego. Jeśli naprawdę tak się stanie, to może nam teraz, przy nowym składzie Parlamentu Europejskiego zabraknąć tych kilkunastu głosów…
 
Chcę jednak wierzyć, że mobilizacja rozsądnych europosłów, ponadpartyjna i ponadnarodowa będzie i tym razem możliwa. Ze swojej strony już nad nią pracuję. 

Z Parlamentu Europejskiego 
Lidia Geringer de Oedenberg

PS. Zachęcam do lektury zwięzłego opisu Pakietu Telekomunikacyjnego, oprócz kontrowersyjnych zapisów jest w nim też dużo interesujących propozycji:

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie