Blog
Z PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Lidia Geringer de Oedenberg
Lidia Geringer de Oedenberg Kwestor Parlamentu Europejskiego do 1 lipca 2014 r.
22 obserwujących 409 notek 368638 odsłon
Lidia Geringer de Oedenberg, 13 lutego 2012 r.

ACTA i ochrona danych osobowych cd.

Parlament Europejski jest szczególnie wyczulony na kwestię ochrony danych osobowych i to nie tylko w przepisach unijnych, ale również w relacjach z krajami trzecimi. Udało nam się np. skutecznie zablokować umowę SWIFT (o przekazywaniu danych klientów europejskich banków do USA) - tak długo aż jej nie zmieniono.

Teraz najwięcej uwagi Inernautów przyciąga umowa ACTA, ale na agendzie pojawiła się nie mniej ważna -nowelizacja obowiązującej obecnie dyrektywy o ochronie danych osobowych (z 1995 r). Komisja Europejska przygotowała już nowy projekt przepisów, które miałyby w lepszy sposób chronić Internautów bez naruszana ich prawa do prywatności. Propozycja zawiera tzw. „prawo do bycia zapomnianym” tj. kasowania danych osobowych na żądanie zainteresowanego z określonych stron internetowych. Wprowadzenia tego prawa chce aż trzy czwarte mieszkańców Europy.

Jak to się ma do umowy ACTA, która moim zdaniem zagraża naszemu podstawowemu prawu jakim jest ochrona danych osobowych? Według prognoz zawartych w opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: „na osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nakładane będą nieznane w naszym prawie obowiązki ujawnienia danych osobowych osób fizycznych podejrzewanych o naruszenie norm konwencji ACTA.” (http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/4497/j/pl/). Jeśli chcemy jako Unia zwiększenia ochrony danych osobowych w jednej regulacji, to po co stajemy się sygnatariuszem umowy, która w znacznym stopniu ogranicza nasze prawo do prywatności…

Temat ACTA powrócił też w dzisiejszej debacie (13.02.2012) na sesji plenarnej przy okazji raportu dotyczącego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w kontekście zwiększonej ochrony praw własności intelektualnej. Sprawozdawcą jest mój kolega z grupy politycznej S&D Hiszpan - Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012).

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego od 1996 roku jest oficjalną instancją w sprawach postępowań dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, a od 2003 roku także w sprawie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Ma pełne ręce roboty, gdyż jedynie w zeszłym roku wpłynęło do niego ponad 98 tys. wniosków o ochronę znaków towarowych i blisko 82 tys. o ochronę wzorów. Rosnące zaufanie do Urzędu z jednej strony i potrzeba należytej ochrony własności intelektualnej na poziomie Unijnym z drugiej - powoduje, że wraz ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym także metody i zakres pracy Urzędu Harmonizacji muszą się dostosować do wyzwań XXI wieku. Zdaniem Sprawozdawcy Urząd mógłby teraz zająć się także monitoringiem nielegalnych podróbek i piractwem w sieci.

Stąd już blisko do ACTA. Pomysł rozszerzenia kompetencji Urzędu, przyczyniający się do lepszego funkcjonowania  ochrony własności intelektualnej w całej UE jest w założeniu może i dobry, ale jeśli metody działania pójdą drogą niesławnej antypirackiej umowy, to w Internecie zacznie działać "Wielki Brat"...
 
Traktat Lizboński w art. 118 wprowadził nową podstawę prawną legitymizującą bezpośrednią interwencję Unii w dziedzinie praw własności intelektualnej. Dzięki temu Parlament Europejski i Rada mogą obecnie tworzyć odpowiednie systemy zezwoleń, koordynacji i nadzoru scentralizowane na szczeblu UE.

Podpisana 26 stycznia br. przez 22 kraje i UE - umowa ACTA też nie wejdzie w życie dopóki Parlament Europejski nie wyrazi na to swojej zgody.

Treść umowy jest badana obecnie przez Komisję Handlu Międzynarodowego i cztery inne komisje: tj. Rozwoju, Przemysłu, Prawa i Wolności Obywatelskich, które pracują nad własnymi opiniami. 

W Parlamencie odbywają się wysłuchania publiczne i spotkania z ekspertami oraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi stronami. Zapoznajemy się z dokumentami sporządzonymi przez zewnętrznych ekspertów.

W sprawie ACTA wiele się zmieniło po powszechnych protestach Internautów i jestem coraz wiekszą optymistką, że w końcu uda się zablokować i tę umowę. Tu apel do Internautów – broniąc wolności w Internecie i poszanowania podstawowych swobód obywatelskich – nie ustawajcie w działaniach  wpływających na ciągle “wahających się” posłów.


Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg

PS. 28 stycznia ( w ogniu walki przeciw ACTA ) obchodziliśmy - Dzień Ochrony Danych Osobowych. Warto przypomnieć, iż został on ustanowiony w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych - najstarszego dokumentu prawnego o zasięgu międzynarodowym, regulującego zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych! Celem, jaki przyświecał idei ustanowienia takiego DNIA była chęć podkreślenia istoty ochrony danych każdego obywatela oraz zwiększenia wiedzy na ten temat wśród społeczeństwa...

 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Ostatnie komentarze

  • @ALEX_DISEASE Jestem kwestorem do 1 lipca 2014 roku. Rzeczywiście na początku 2012...
  • @YGREK2000 Rezolucja z 2006 dotyczyła ogólnie przeciwdziałania, a przykłady podano - jako...
  • @YGREK2000 Informacje na ten temat są bzdurne i redakcja, która to opublikowała nigdy nie...

Tematy w dziale