-ab- -ab-
229
BLOG

Kryzys Europy

-ab- -ab- Gospodarka Obserwuj notkę 9

Dlaczego kryzys?

"Przed nami kryzys fiskalny, będący wynikiem spadającej produktywności i politycznego klinczu.

Główną przyczyną tego spadku jest technologia, geopolityka zaś tym, co go przyspieszyło.
Potencjalne rozwiązania, takie jak wspólna zdolność fiskalna, unia rynków kapitałowych, wspólne zamówienia obronne w celu zneutralizowania wzrostu wydatków na obronę, są bardziej odległe niż kiedykolwiek. O ile jeden z tych parametrów nie ulegnie zmianie, kryzys finansowy jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem" - podkreślają analitycy Eurointelligence.

Najważniejszym sygnałem ostrzegawczym jest ich zdaniem nadmierny deficyt budżetowy we Francji i Włoszech, wynoszący odpowiednio ponad 7 proc. PKB i ponad 5 proc. PKB w 2024 roku.


Skąd problemy?

Dobrobyt Europy stworzył przemysł maszynowy i chemiczny.
"Branże te cieszyły się dużymi marżami zysku ze względu na monopolistyczne lub oligopolistyczne rynki, na których działały, wraz z wysokimi barierami wejścia. System ten napędzał całą strukturę polityki społecznej - w formie transferów fiskalnych i polityki rynku pracy, zapewniającej, że zyski z tego modelu będą rozdzielane w równomierny sposób" - piszą eksperci.

Zwracają uwagę, że "niezwykłą cechą tego systemu był jego długoterminowy charakter" - Unia Europejska, rządy, przemysł i uniwersytety organizowały badania, które napędzały ten model. Po zakończeniu zimnej wojny podtrzymały go dwa kolejne czynniki: znaczny spadek wydatków na obronność, w niektórych przypadkach o kilka punktów procentowych PKB, oraz globalizacja.

"To, co obecnie zabija ten model, to zmiana technologiczna i rozdrobnienie geopolityczne. Z tych dwóch czynników pierwszy jest ważniejszy. Coraz więcej funkcji w naszym życiu, które wcześniej były domeną czysto mechanicznych procesów, jest obecnie całkowicie lub częściowo ucyfrowionych. Bariery wejścia na rynek upadły. 

"Europejskie firmy z kolei nie generują już wystarczających zysków, aby napędzać model społeczny i finansować długoterminowe badania" - alarmują, podając przykład Niemiec, gdzie badania nie są w ogóle prowadzone, jeśli nie sfinansują ich firmy motoryzacyjne lub koncerny chemiczne.


Czy są jakieś szanse?

"Nic dziwnego, że Europa ma bardzo niewiele firm technologicznych. Krótko mówiąc, europejski oligopolistyczny model starych technologii nie sprawdza się już w cyfrowym świecie. (...)
Po wielu globalnych wstrząsach tej dekady, konsekwencje upadku technologicznego Europy przekładają się na niższe potencjalne stopy wzrostu" 

"Argument za utrzymaniem deficytu budżetowego, który jest podnoszony na przykład we Francji, to niedopuszczenie Marine Le Pen  do władzy. Oznacza to, że (deficyt) będzie nadal się utrzymywać" - konkludują eksperci think tanku.

żródło i cały artykuł Stooq/PAP
https://stooq.pl/n/?f=1604828&c=1&p=4+22

Wnioski

Europa (rozumiana jako Unia Europejska) jak każde imperium, któremu brak wewnętrznych zasobów usiłuje te zasoby pozyskać z zewnątrz. Wybrano dwie drogi jedna to federalizacji oferująca mozliwość nakładania podatków na wiekszą grupę obywateli, drugą drogą jest sprzedawanie dostepu do jeszcze bogatego rynku europejskiego, stąd należy sie spodziewać coraz wiekszej ilosci barier celnych.
Niestety to nie są sposoby na rozwiązanie kryzysu, który w tej sytuacji wydaje sie nieuchronny.


PS "Coraz więcej funkcji w naszym życiu, które wcześniej były domeną czysto mechanicznych procesów, jest obecnie całkowicie lub częściowo ucyfrowionych. Bariery wejścia na rynek upadły."

Upadek barier wejscia to jeden z głównych filarów  dużego wzrostu polskiego eksportu na unijne rynki - jeszcze kilkanaście lat temu rynki były tak hermatyczne, że poza paletami niemożliwe było eksportowanie czegokolwiek.

-ab-
O mnie -ab-

Uważaj na myśli, bo przemienią się w słowa. Uważaj na słowa, bo zmienią się w czyny. Uważaj na czyny, bo staną się nawykami. Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. Charakter będzie twoim przeznaczeniem. Stajemy się tym, co myślimy. Margaret Thatcher

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka