Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
74 obserwujących
1576 notek
1333k odsłony
693 odsłony

Świat jakiego nie znamy cz.V - Diabeł na Kapitolu!!!

Wykop Skomentuj4

Czy pamiętacie tego FACETA.

Główny BOHATER wczorajszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych?!

Ile czasu zajęła mu charakteryzacja z piekła rodem.

image

https://youtu.be/IuTaLjfJDJE?t=219

image

imageZWOLENNIK USTĘPUJĄCEGO PREZYDENTA TRUMPA.

Nie wierzę.

Zmiana barw. Wszystko Jasne. Co się stało dzisiaj 7 stycznia 2021 r.To czas zmian totalnych. USA zmieniają barwy. Kongres zdecydował. Sytuacja pod Kapitolem 6 stycznia 2021 r. Warto wiedzieć. Kongres zatwierdził Joe Biden na 46 Prezydenta USA, Sprzeciwy nic nie dały. Trump w swoim oświadczeniu stwierdził, że nie będzie utrudniał przejęcia władzy przez nowego Prezydenta USA.

https://parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=5&reset=1

DEKLARACJA W SPRAWIE NIENAWIŚCI I MOWY NIENAWIŚCI, PRZEMOCY I WOJNY

Zaledwie ćwierć wieku temu był zdumiewający moment, w którym narody świata pomyślały, że może nadszedł czas zakończenia międzynarodowych konfliktów i wojen. Symboliczna akcja zburzenia muru, który przez dziesięciolecia oddzielała dwa wrogie mocarstwa zdolne do zniszczenia całej ziemi, wyrażała możliwość, że nowa era pokoju może zostać osiągnięta nie tylko w skali globalnej i między narodami, ale także będzie tak zaraźliwa, że ​​nienawiść przemoc ustąpiłaby między ludźmi i narodami.

Ta nadzieja jednak szybko minęła. Jednostki, społeczności, narody i kultury - i tak, religie - powróciły do ​​swoich wzorców i praktyk nienawiści, w mowie i czynie, powróciły do ​​zwyczajów dehumanizacji, ponownie uciekły się do przemocy i konfliktów oraz wzmogły akty terroru, powrócił do wojny i przemocy jako sposobu na rozwiązanie różnic i osiągnięcie dominacji nad innymi.

W 2015 roku na całym świecie miało miejsce prawie pięćdziesiąt konfliktów zbrojnych, niezliczone przestępstwa z nienawiści zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, wykorzystywanie terroryzmu do osiągania celów krótko- i długoterminowych, nowe technologie zadawania szkód i śmierci, przemoc w miastach i społeczności wiejskie, rekordowa liczba przypadków przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej poza granicami państw oraz mowy nienawiści wobec członków społeczności etnicznych, kulturowych i religijnych.

Można uzasadnić argumentację, że gwałtowny konflikt jest obecnie mniej rozpowszechniony niż w innych okresach historii ludzkości. Wydaje się bezsporne, że niezależnie od epoki, nienawiść i przemoc, terroryzm i wojna są wplecione w szaty ludzkości, a religia, jako podstawowy wymiar człowieczeństwa, jest znaczącą częścią osnowy i wątku tych zakrwawionych szat.

Istnieje jednak jeszcze jeden istotny wymiar ludzkości, który jest w znaczący sposób kształtowany przez wartości religijne: strona gatunku ludzkiego i jego religii, która wyraża współczucie i troskę nie tylko o własne, ale o tych, którzy są inni, obcy, obcy; która szuka pojednania i działa na rzecz sprawiedliwości i pokoju między tymi, którzy w przeciwnym razie byliby wrogami, co sprzyja współpracy i altruizmowi ponad tradycyjnymi granicami; która doradza w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i dostarcza wskazówek w dyscyplinach niestosowania przemocy. Te również są głęboko zakorzenione w świętych tekstach i naukach, tradycjach i literaturze, instytucjach i praktykach wspólnot wyznaniowych.

Podobnie jak sama ludzkość, ludzkie religie są złożone i dlatego można je postrzegać jako niejednoznaczne. W tej złożoności i dwuznaczności byli jednak wzorowi ludzie określonych wyznań, którzy oparli się pokusie albo przyjęcia nienawiści, przemocy i wojny, albo zagubienia się w swoich zobowiązaniach, milczenia i unieruchomienia w obliczu wrogości i konfliktu. Zamiast tego, te wzorowe osoby wiary i sumienia postanowiły dostosować się do tych elementów swojej tradycji religijnej, które potwierdzają wszechogarniającą miłość, współczucie i troskę, które potwierdzają priorytet pojednania, wzajemności i przywracania pokoju, które potwierdzają dyscyplinę niestosowanie przemocy, aby osiągnąć sprawiedliwość i żywotne, twórcze i integracyjne społeczności kwitnące na całym świecie.

Znajduje to wyraz także we współczesnym ruchu międzywyznaniowym, zwłaszcza w deklaracjach Toward a Global Ethnic z Parlamentu Religii Świata w 1993 r. Oraz w działaniach grup religijnych łączących się w regionalnych, narodowych i globalnych wysiłkach na rzecz zakończenia poszczególnych konfliktów i wojny. Te wspólne przedsięwzięcia okazały się jeszcze bardziej skuteczne, gdy zaangażowały instytucje przewodnie społeczeństw i narodów.

Wzywamy uczestników tego Parlamentu Religii Świata 2015 do ponownego zaangażowania się w te wzorowe elementy własnej tradycji, które sprzeciwiają się nienawiści i retoryce nienawiści, przemocy i terroryzmowi, konfliktom i wojnie.

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale