Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
77 obserwujących
1855 notek
1477k odsłon
  61   0

Barbórka 4 grudnia 2022 roku czas na nowe wyzwania


https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-andrzej-duda-w-kopalni-pniowek-to-jest-najtragiczniejsze-mie,nId,6452165

Przypadająca w niedzielę Barbórka jest tradycyjnym Dniem Górnika obchodzonym co roku 4 grudnia. Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie wydobywa się węgiel kamienny, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.


Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-andrzej-duda-w-kopalni-pniowek-to-jest-najtragiczniejsze-mie,nId,6452165#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

image

POLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA

POLISH GEOTHERMAL ASSOCIATION

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 paw B3, pok. 206, POLAND

Tel. +48 12 6173413, Fax. +48 12 6173113, e-mail: zimny@imir.agh.edu.pl

1

Profesor Jan Szyszko – promotor geotermii w Polsce

(artykuł nie został przyjęty do druku)

 „…Dnia 9 października 2019 roku odszedł do Wieczności sp. profesor Jan Szyszko, patriota, miłośnik przyrody, badacz, nauczyciel akademicki, społecznik. Współtwórca nowej polityki

energetycznej Polski. Promotor i orędownik rozwoju wykorzystania energetycznego geotermii…”

 Tak brzmiały główne słowa ostatniego pożegnania Profesora przez oddane Mu

i wdzięczne środowisko naukowe i techniczne Stowarzyszenia Polska Geotermalna Asocjacja im.

prof. Juliana Sokołowskiego.

Dwaj Ojcowie polskiej geotermii

 Głównym obszarem działalności naukowej i praktycznej profesora Szyszko był szeroko

rozumiany problem roli człowieka w otoczeniu przyrodniczym koncepcji zrównoważonego rozwoju świata i Polski. Jako naukowiec znakomicie diagnozował problemy międzynarodowe

i krajowe w aspekcie sprzecznych koncepcji Unii Europejskiej w wielu dziedzinach. Także

w energetyce.

 To dzięki wieloletniej znajomości i współpracy z profesorem J. Sokołowskim w pracach

Parlamentu w 2001 r. – powstał projekt pierwszej w Polsce „Ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii”; w której szczególną rolę przypisano własnym zasobom

geotermalnym – z uwagi na ich potencjał energetyczny, przekraczający przeszło 150 krotnie

roczne potrzeby kraju.

 Profesor był o tym przekonany i wielokrotnie podczas ważnych konferencji krajowych

i zagranicznych, a także w Parlamencie podkreślał rolę i znaczenie tego szczególnego bogactwa

narodowego w rozwoju Polski. Wyjątkowego, ponieważ jest jedynym z OŹE, praktycznie niewyczerpywalnym zasobem energii, dostarczającym w sposób ciągły ciepło, o określonej charakterystyce energetycznej. Własnym, polskim.

Strategiczne decyzje dla Polski

 Nie byłoby dziś dyskusji i zainteresowania geotermią w Polsce, gdyby nie fundamentalne

badania i decyzje uczonych oraz polityków. Pierwsi, z profesorem J. Sokołowskim tworzyli od

pół wieku podwaliny naukowe i wdrożeniowe w celu odkrycia dla Polski i powszechnej świadomości Polaków, nieznanych dotąd pojęć jak: geotermia, energetyka geotermalna.

POLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA

POLISH GEOTHERMAL ASSOCIATION

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 paw B3, pok. 206, POLAND

Tel. +48 12 6173413, Fax. +48 12 6173113, e-mail: zimny@imir.agh.edu.pl

2

 Stało się to przede wszystkim, dzięki otwarciu i dostępowi do tworzonych mediów katolickich, Radia Maryja i Telewizji Trwam. To tam przez wiele lat, dzięki jedynej możliwości w publicznych mediach, ojciec polskiej geotermii profesor J. Sokołowski z zespołem współpracowników – przekazywali prawdę o posiadanych zasobach energetycznych kopalnych i odnawialnych,

ich potencjale energetycznym, możliwościach wykorzystania dla dobra Ojczyzny.

 To oni przedstawiali możliwą nową wizję rozwoju gospodarczego i społecznego Polski

w XXI wieku, państwa niezależnego i samowystarczalnego energetycznie, kształtującego swój

rozwój na własnych siłach, opracowaniach, badaniach i zasobach surowcowych.

 Współpracowali w tym programie powszechnej edukacji ekologicznej i geotermalnej

z profesorem J. Szyszko, wielokrotnym ministrem środowiska - dzięki pomocy i wsparciu dzieł

tworzonych wokół Radia Maryja.

 Byli za to ośmieszani, krytykowani i dyskryminowani w swoich środowiskach naukowych

i zawodowych; w PAN i Uczelniach wyższych. Niektórym zablokowano drogę do awansów, do

tytułów profesorskich. Byli przecież „moherami” zaangażowanymi w rozwój „imperium toruńskiego”.

 Ale nauka, prawda i wiara to jedność; traktowana integralnie, powoli przebijała pancerny mur ignorancji i obcej nam wtedy polityki energetycznej państwa, zakładającą trwałą zależność surowcową i energetyczną ze Związkiem Radzieckim, potem Rosją.

Ten monopol destrukcji i sprzeciwu wobec polskiej geotermii złamała osobista decyzja

ówczesnego Prezydenta RP Lecha Wałęsy, który podczas pobytu w Doświadczalnej Stacji Geotermalnej PAN w Bańskiej Niżnej, zbudowanej przez prof. J. Sokołowskiego i Jego Zespół – poparł inicjatywę budowy i sfinansowania geotermalnego systemu ciepłowniczego z Bańskiej do

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale