Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
69 obserwujących
1465 notek
1266k odsłon
175 odsłon

Jak uratować "ptaszka" - publicystyka współczesna LGBT+

Wykop Skomentuj

Takich mamy profesorów jakich młodzieży i studentów chowanie.

NOWOCZEŚNI - "KLASTRY"POLSKIEJ INTELIGENCJI.

Tolerancja, tylko gdzie są granice NORMALNOŚCI  tak wśród ludzi. Bo w przyrodzie wszystko jest po Bożemu!

image


image

TEOLOGIA

STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014)

ISSN 0137-6624

Ks. Tomasz Szałanda

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skreślone dusze.

O homoseksualizmie na ambonie uwag kilka

Słowa kluczowe: homoseksualizm, homilia, kaznodziejstwo, gej, lesbijka.

Keywords: homosexuality, homily, preaching, gay, lesbian.

Schlüsselworte: Homosexualität; Homilie; Predigtum, Schwuler; Lesbierin.

Wypowiedzi Magisterium na temat homoseksualizmu często są przyczynkiem do publicznej debaty zarówno w gremiach kościelnych, jak i świeckich.

Najczęściej wymiana zdań ma miejsce na internetowych forach, wówczas „aż

huczy” od ostrej wymiany stanowisk, wzajemnych oskarżeń i inwektyw. Marsze

równości podsycają tylko ów spór. W tym dramacie słowa biorą również udział

ludzie Kościoła, którzy często wypowiadają słowa niemające wiele wspólnego

z Dobrą Nowiną. Jedni więc niedzielni słuchacze Słowa są obrażani i wbijani

w jeszcze większe poczucie winy, drudzy utwierdzają się w przekonaniu, że „homo”

to zakała ludzkości z piekła rodem, inni milczą zdegustowani, bezskutecznie szukając Miłosiernego, bądź wychodzą ze świątyni trzaskając ostentacyjnie drzwiami.

Kościół, który winien badać znaki czasu i odpowiadać na wyzwania

współczesności nie powinien przemilczać i tego „kairosu”, głosząc słowo Boże

z ambony. Jak zatem Kościół rozumie to zjawisko, jak o nim mówi.

...

SKREŚLONE DUSZE. O HOMOSEKSUALIZMIE NA AMBONIE

UWAG KILKA

I I (STRESZCZENIE) i

Pismo Święte i nauczanie Kościoła stosunki homoseksualne uznaje za niezgodne z porządkiem

ustanowionym przez Stwórcę. Godzą one w przyrodzoną godność sprawców, a także w społeczny

model rodziny. Kaznodziejstwo mówiące o homoseksualizmie oraz skierowane do osób homoseksualnych winno być delikatnym zaproszeniem do czystości. Fundamentem, na którym opiera się przepowiadanie jest miłość, dzięki której wszyscy jesteśmy w Kościele, również osoby homoseksualne. Do

nich - braci i sióstr - Kościół mówi: „Potrzebujemy siebie nawzajem. [...] Jesteście zawsze naszymi

dziećmi”.

SOULS WRITTEN OFF: A FEW REMARKS ON HOMOSEXUALITY

ON THE PULPIT

i i (SUMMARY) i

The Holy Scripture and Church teaching recognise homosexual relations as contrary to the

order of things established by the Creator. These relations constitute a threat to happy eternity as well

as damage the innate dignity of their perpetrators and the social model of the family. Preaching on the

subject of homosexuality addressed to homosexual persons should be a gentle invitation to chastity.

The preaching must absolutely be founded on love, which will allow the Church to call out to its

homosexual brothers and sisters: “We need one another [...] You are always our children”.

50 J. Prusak, Świątynia a nie więzienie, Znak 674 (2011); wydanie internetowe, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/index.php?tekst=886&p=all (10.06.2013).

51 List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.

52 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t. 2, Opole 1998,

s. 70.

150 Ks. Tomasz Szałanda

Teologia

GELÖSCHTE SEELEN. ÜBER HOMOSEXUALITÄT AUF DER KANZEL

- MEHRERE KOMMENTARE

 1 (ZUSAMMENFASSUNG) 1

Die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche halten Beziehungen unvereinbar mit

der Ordnung der Dinge, die der Schöpfer bestimmt hat. Sie sind eine Bedrohung für die Ewigkeit und

stimmen nicht mit der Würde der Täter sowie dem sozialen Modell der Familie überein. Eine Predigt

über Homosexualität sollte eine sanfte Einladung zur Keuschheit sein. Die Grundlage der Predigt

muss die Liebe sein, mit der die Kirche den homosexuellen Brüdern und Schwestern zuruft: „Wir

brauchen einander [...] Ihr seid immer unsere Kinder


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Zawieyski

50 lat temu w tragicznych okolicznościach zginął Jerzy Zawieyski.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiem o orientacji seksualnej - Gej

Czy miało to wpływ na wielką politykę wobec Kościola Rzymskokatolickiego w Polsce w czasach PRL ano miało

i ma do tej pory.

Tracimy Kościół czyli zawał Polski

https://bonito.pl/k-40402809-tracimy-kosciol-czyli-zawal-polski

Tracimy Kościół czyli zawał Polski – opis wydawcy

Książka Tracimy Kościół czyli zawał Polski to pierwsze kompendium, które w 30 rocznicę ustaleń Okrągłego Stołu dokonuje podsumowania udziału władz Kościoła w zmowie z 1989 r. - skutków nie tylko ustrojowych, ale przede wszystkim społecznych, gospodarczych, socjologicznych, moralnych, obyczajowych. Z książki dowiemy się szczegółów nt. udziału władz Kościoła w tej zmowie, o ogromnych, uzyskanych na jej podstawie, zyskach Kościoła, także materialnych i o zacieraniu uwikłania biskupów w spisek z Kiszczakiem i Geremkiem - zdradę narodu w 1989 r., ukrywaną przez Kościół do dziś.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale