94 obserwujących
484 notki
641k odsłon
437 odsłon

Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne

W
W
Wykop Skomentuj17

DWU­TLE­NEK WĘGLA - TO GAZ ŻYCIA.

Natarczywa pro­pa­gan­da „walki” z CO2. jakoby szkodliwym dla życia na ziemi doprowadziła do takiego ogłupienia wielu ludzi, że uważają iż CO2 jest dla ludzi trujący 

DWUTLENKIEM WĘGLA nikt się nie otruł, - gazem silnie trującym jest TLENEK WĘ­G­LA. 

Niestety, z racji propagandy Ekologistów nie każdy o tym wie. 2 marca 2019 o godzinie 12, pod­czas transmisji z debaty sejmowej o ko­ro­na­wi­ru­się na pasku TVP-Info zobaczyłem tekst informujący, że w Bytomiu zmar­ły 3 osoby zatrute dwu­tlen­kiem(sic!) węgla. Redaktor TVP-Info mając pomieszanie w głowie propagandą walki z CO2 po­my­lił zdrowy dla życia dwutlenek węgla z silnie trującym tlenkiem węgla zwanym CZADEM. 

CO2 TO GAZ ŻYCIA 

CO2 - tępiony przez ekologistów wszystkich maści i przez wielu aktywnych polityków, to

GAZ ŻY­CIA.

Bez obie­gu węg­la w przy­ro­dzie - którego noś­ni­kiem jest CO2 - na ziemi nie byłoby ży­cia jakie ma­my.

Eko­lo­giś­ci powinni byli nauczyć się tego jeszcze w szkole podstawowej. 

W procesię fo­to­syn­te­zy, z energii Słoń­ca w środowisku­ CO2 powstają wszy­s­t­kie niezbędne życiu na ziemi roś­lin­ne skła­d­ni­ki ży­wie­nia będące początkiem łańcuchów żywieniowych dla wszystkich żyjących istot na ziemi.

FOTOSYNTEZA

(stgr.– światło + łączenie) – jest to proces wytwarzania związków organicznych z ma­terii nie­or­ga­nicz­nej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy u­dzia­le świa­tła.

Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na ziemi.

Proces ten, którego medium roboczym jest CO2, utrzymuje odpowiednio wysoki poziom tlenu w atmosferze oraz przyczynia się do wzrostu ilości węgla organicznego w puli węgla, zwiększając go kosztem materii nieorganicznej, tworząc tym roś­lin­ny pokarm niezbędny dla całego życia na ziemi. Piszę to spec­jal­nie dla Ekologistów, Polityków i niektórych Profesorów, którzy o tym pojęcia nie mają chociaż powinni się byli tego nauczyć w podstawówce, a teraz mówić i pisać prawdę a nie kłamać dla otrzymywania za to rządowych grantów.

Fotosynteza zachodzi w dwóch etapach – faza jasna (określana jako faza przemiany energii), w której światło jest absorbowane, a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a jako pro­dukt uboczny wydzielany jest tlen, oraz faza ciemna, w której energia wiązań chemicznych, związ­ków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych. Obie fazy zachodzą jednocześnie. Wydajność zamiany energii światła na energię wiązań chemicznych węg­lo­wo­da­nów wynosi 0,1–8%. W uproszczonej formie sumaryczny przebieg fotosyntezy z glukozą jako syntezowanym węglowodanem zapisuje się:

6H2O + 6CO2 + h × mi (energia świetlna) -» C6H12O6 + 6O2 = -2872 kJ/mol (–687 kcal/mol)

gdzie: h – stała Plancka ; mi – częstotliwość fali

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktem – węglowodan i tlen, a źródłem światła – słońce. Zarówno bezpośrednie produkty fotosyntezy, jak i niektóre ich pochodne (np. skrobia i sacharoza) określane są jako asymilaty.

U roślin organami zawierającymi komórki z chloroplastami są głównie liście, będące podstawowymi organami asymilacyjnymi. Pewne ilości chloroplastów zawierają także komórki niezdrewniałych ło­dyg oraz kwiatów i owoców.

CD w przypadku zainteresowania czytelników nastąpi

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości