7 obserwujących
178 notek
460k odsłon
  510   0

Oszczędzanie na emeryturę: Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)

Jeśli pracodawca zaproponuje PPE, nie musi przystępować do PPK.
Jeśli pracodawca zaproponuje PPE, nie musi przystępować do PPK.

Pracowniczy program emerytalny to grupowa forma dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne w ramach tzw. III filaru. To pracodawca tworzy i finansuje taki program dla swoich pracowników. 

Do PPE mogą przystąpić wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, spełniający kryterium stażu pracy określonego w umowie zakładowej PPE. 

O założeniu PPE decyduje pracodawca

Pracodawca przygotowuje dla reprezentacji pracowników ofertę utworzenia programu z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące. Do uruchomienia PPE potrzebne jest bezwzględnie porozumienie z reprezentacją załogi i podpisanie umowy zakładowej. Gdy to nastąpi, podpisuje umowę o zarządzanie i rejestruje program w Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązkowo też informuje pracowników o warunkach funkcjonowania programu.

PPE może mieć formę:

 • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • pracowniczego funduszu emerytalnego
 • zarządzania zagranicznego

image
Przed wdrożeniem PPE potrzebne jest porozumienie z reprezentacją załogi. 

Składki w PPE

PPE nie są zasilane ze środków publicznych. Nie ma także konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz pracodawcy od składki podstawowej. Pracodawca opłaca składki i może zaliczyć je jako koszty uzyskania przychodu. Wpłata pracodawcy stanowi dla pracownika przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Podatek ten jest potrącany na bieżąco z wynagrodzenia.

Wysokość składki może być taka sama dla wszystkich pracowników. Może to też być taki sam dla każdego pracownika procent wynagrodzenia - maksymalnie do 7 proc. wynagrodzenia.

Pracownik może dokładać część środków na PPE, by powiększać oszczędności - maksymalna suma składek dodatkowych w 2021 r. to 23 665,50 zł.


Łączny limit składek dodatkowych w PPE w 2021 r. wynosi 23 665,50 zł.


Środki zaoszczędzone w ramach PPE powiększone są o zyski z inwestycji - można je wypłacić po osiągnięciu przez uczestnika programu wieku emerytalnego sześćdziesięciu lat. W innych przypadkach:

 • na wniosek uczestnika po osiągnięciu 55 roku życia i okazania decyzji o przyznaniu prawa do emerytury
 • w przypadku ukończenia 70 roku życia, jeśli uczestnik wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę (jeśli uczestnik jest nadal pracownikiem pracodawcy, to wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy)
 • na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego. 

Jeżeli pracownik zdecyduje się na wcześniejsze zlikwidowanie PPE, to konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego oraz wpłacenie 30 proc. sumy wszystkich składek podstawowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PPE zamiast PPK

Jeśli pracodawca stworzy własny program emerytalny dla swoich pracowników, jest zwolniony z przystępowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), oczywiście jeśli zrobi to przed terminem powstania obowiązku utworzenia PPK, czyli:

 • do 1 lipca 2019 r. – jeśli wg stanu na 31 grudnia 2018 r. ma co najmniej 250 pracowników
 • do 1 stycznia 2020 r. – jeśli wg stanu na 30 czerwca 2019 r. ma co najmniej 50 pracowników
 • do 1 lipca 2020 r. – jeśli wg stanu na 31 grudnia 2019 r. ma co najmniej 20 pracowników
 • do 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy
 • na 10 dni roboczych przed upływem 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 3. miesiąc zatrudnienia pierwszego pracownika – dla nowo powstałych pracodawców od 1 stycznia 2021 r.
 • w ramach PPE będzie odprowadzał z własnych środków co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia pracownika
 • będzie prowadził program dla co najmniej 25 proc. pracowników 

PPE to dodatkowy benefit dla pracownika, a dla zatrudniającego sposób na przyciągniecie do siebie najlepszych specjalistów (nie każda firma oferuje swoim pracownikom dodatkową, prywatną emeryturę).


ja


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo