Wojtek Wojtek
404
BLOG

Popłoch na salonach "oPOzycji"...

Wojtek Wojtek Polityka Obserwuj notkę 16

W mediach trwa burza na temat zbadania wpływów sowieckich na polskie struktury zarządzania państwem...

Jakiś czas temu nikt inny, jak sam szef PO zwrócił uwagę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zachowują się jakby działali w interesie Rosji ... No i zaczęło się. Cóż, jeżeli ktoś komuś zarzuca kłamstwo i działanie na szkodę polskiego społeczeństwa - to najprościej jest powołać niezależny zespół ekspertów, który będzie umocowany do sprawdzenia podniesionych wątpliwości.


Aby sprawę wyjaśnić dokładnie, przedmiotem analizy miałby być cały okres zarządzania państwem po zakończeniu II kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego. Zespół uprawniony do przeanalizowania działań rządu pod kątem ingerencji Związku Radzieckiego  bez względem jak rzeczywiście nazywa się państwo zarządzane w Moskwie - bo i ze wskazaniem tego tworu także są problemy. Bo albo premier, albo prezydent miał dokładnie takie samo umocowanie w zależności - kto był na urzędzie prezydenta państwa lub premiera. Poza tym jest szereg wątpliwości w polityce wewnętrznej i zagranicznej tego państwa, ponieważ ciągle mamy wątpliwości - czy jest to państwo suwerenne w sojuszu z Rosją, czy też jest to "republika" całkowicie podlegająca władzy na kremlu.


Tak więc przedmiotem analizy miałyby być decyzje rządu w okresie od 2005 roku do chwili obecnej bez względu, kto był wtedy premierem. I tutaj zaczął się bardzo ciekawy okres oskarżania większości parlamentarnej o pozaparlamentarne działania przeciwko politykom pozostającym w - delikatnie mówiąc - niechęci do większości parlamentarnej a osobą szczególnie narażoną na polityczną eliminację z życia politycznego miałby być sam lider Platformy Obywatelskiej...


No cóż, w tym miejscu nasuwa się myśl o gorejącej czapce, ale nie chciałbym być uznany za osobę nastawioną negatywnie do polityków i podważających ich dobrą wolę...  https://www.youtube.com/watch?v=vodQpEAJxRU

Wojtek
O mnie Wojtek

O mnie świadczą moje słowa...  .

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka