Wojtek Wojtek
202
BLOG

Kołodziejczak nie pozostawi rolników na pastwę PiS...

Wojtek Wojtek Polityka Obserwuj notkę 6

Trwa protest rolników przeciwko wprowadzeniu dyrektyw "zielonej polityki" Unii Europejskiej. Konflikt polega na wyłączeniu gruntów państw europejskich z produkcji rolnej.

Zapomina się o tysiącu lat gospodarki rolnej w Europie. To potrzeba zapewnienia żywności wzrastającej populacji ludności wymusiła racjonalną gospodarkę rolną, która potrafiłaby zapewnić żywność kolejnym pokoleniom. To rodziny osiedlające się na nowych terenach karczowały lasy i osuszała bagna, aby uzyskać przestrzeń niezbędną do produkcji roślinnej oraz hodowli.

"Przy okazji" produkowano nie tylko rośliny na cele przemysłowe (tkaniny, sznury), wytworzył się przemysł garbarski zagospodarowujący skóry zwierzęce wytwarzając odzież oraz konfekcję skórzaną niezbędną w ułatwieniu codziennego życia.

To potrzeby produkcji rolnej inicjowały produkcję maszyn i urządzeń rolniczych a kolejne pomysły usprawniające technologię przenosiły się na kolejne obszary. Gdy powstały państwa w rozumieniu zgodnym z naszymi oczekiwaniami, rozwinęła się współpraca międzynarodowa - czyli dystrybucja dóbr wytwarzanych w jednych obszarach na inne - gdzie taka produkcja byłaby niemożliwa, a także dystrybuowano żywność tam, gdzie nie było warunków do jej wytworzenia w wymiarze zaspokajającym lokalne potrzeby.

Unia Europejska swoimi decyzjami wyłącza procesy wypracowywane przez wieki. Wiąże się to z pozbawieniem środków do życia znacznej części ludności utrzymującej się z produkcji rolniczej i pośrednio - wykluczenia społecznego ludności zajmującej się wytwarzaniem produktów niezbędnych do produkcji rolnej.

Rozmowa z wiceministrem ds rolnictwa "rządu 13 grudnia" to bicie piany i obarczenie sprawstwem polityki Zjednoczonej Prawicy pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, jest to tylko zasłona dymna prawdziwych skutków polityki sprzecznej z interesem społecznym ludności wszystkich państw Europy...

Kołodziejczak tego nie widzi i nie potrafi w żaden sposób zrozumieć - co chce mu przekazać redaktor prowadzący w imieniu protestującej ludności utrzymującej się z rolnictwa.

Warto dodać -  że obecnie tylko rolnicy są jeszcze tzw. klasą średnią. Pozostałe grupy społeczno-zawodowe zostały już spacyfikowane i... mają tylko tyle, ile osobiście wypracują bez możliwości pomnażania swojego kapitału.


https://www.youtube.com/watch?v=RzFify6qOqY


Wojtek
O mnie Wojtek

O mnie świadczą moje słowa...  .

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka