31 obserwujących
5380 notek
1912k odsłon
54 odsłony

prace nowego parlamentu

Wykop Skomentuj

Z bardzo ciekawą propozycją wystąpili politycy Zjednoczonej Prawicy w kampanii wyborczej. Postanowili wskazać główne kierunki pracy, które powinny zdominować prace parlamentu i rządu. Koncepcja dotyczy takiej modyfikacji zasad, aby możliwe było uzyskanie dużej rentowności przez przedsiębiorców. W planie większości parlamentarnej jest takie pokierowanie gospodarką, aby nie było trudności w założeniu przedsiębiorstwa oraz ułatwienia funkcjonowania. Nie powinno być problemów z odpisami inwestycyjnymi, a obciążenia fiskalne nie powinny hamować rozwoju przedsiębiorstwa.

Tu warto zastanowić się nad sposobami realizacji tych zamierzeń.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest łożyć część dochodów na rzecz państwa, aby mogło ono funkcjonować. Pozyskanie przez pastwo niezbędnych środków wiąże się z nakładaniem różnych danin na rzecz państwa. Takimi daninami są na przykład podatek akcyzowy - na wybrane produkty państwo ustawowo wskazuje kwoty do ceny jednostkowej, któ©e producent musi odproadzić do skarbu państwa. Nie wdająπc się w szczegóły - akcyza może być nakładana w wysokości nawet do 50% kosztu wytworzenia produktu. Tę kwotę przedsiębiorca musi wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, praktycznie jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży produktu obciążonego taką akcyzą. Ten podatek podnosi jednak cenę dla pośredników uczestniczących dustrybucji i może spowodować zbyt wysoką cenę dla odbiorcy finalnego,

Jeżeli taki wyrób cieszy się zapotrzeboeaniem, wtedy bardzo łatwo jest sprowadzić taki produkt zza granicy i uniknąć podatku akcyzowego......


2.Podatek akcyzowy nie jest jedynym składnikiem ceny, Pomijając koszty poniesione przez producenta na wytworzenie produktu, może on być obciążony jeszcze podatkiem od obrotu - kiedyś by… to podatek obrotowy a od wejścia Polski do Unii Europejskiej ten podatek od transakcji nosi nazwę podatku VAT czyli dodatkowego kosztu zniechęcającego producenta i innych pośredników do dystrybucji produktu. A dodatkowo każde przedsiębiorstwo i każdy obywatel ma zapłacić specjalny podatek od dochodu wyliczonego w precyzyjnie określony sposób...

3. Politycy #dobrej zmiany wykazali, że podatki nie muszą być duże pod warunkiem, że są one powszechne...


Wydaje się, że rezygnacja z akcyzy i zmniejszenie podatku VAT może zdecydowanie obniżyć cenę produktu na rynku krajowym do takiego poziomu, że koszt sprowadzenia podobnego produktu zza granicy będzie nieporównywalnie większy niż wytworzenie takiego produktu w państwie. Tym sposobem wytworzy się zapotrzebowanie na dany produkt a osoby pracujące przy jego wytworzeniu uzyskają dochód ze swojej pracy....


Myślę, że ten kierunek organizacji gospodarki w państwie powinien zaangażować opozycję na tyle, że włączy się ona w stworzenie optymalnego systemu wewnętrznej kooperacji między przedsiębiorstwami, stworzy zapotrzebowanie na pracę a świadczenie pracy będzie na tyle wysoko wynagrodzone, że osoby zatrudnione uzyskają dochód na tyle wysoki, że będą zainteresowane kontynuowaniem wieloletniego zatrudnienia...

W takiej sytuacji rola opozycji parlamentarnej będzie stymulatorem w wytworzeniu najbardziej efektywnego modelu zarządzania gospodarką w państwie.


     

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka