18 obserwujących
268 notek
191k odsłon
  947   0

Klub Rzymski

„W poszukiwaniu nowego wroga, by nas zjednoczył, wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niedobór wody, głód i to powinno spełnić tą rolę. Wszystkie te zagrożenia są wywołane ludzką ingerencją. Prawdziwym wrogiem, wobec tego, jest sama ludzkość.„

Rada Klubu Rzymskiego, „First Global Revolution„Klub Rzymski jest agendą Komitetu Trzystu, think tankiem zrzeszającym naukowców, polityków i biznesmenów, zajmujących się badaniem i publikowaniem globalnych problemów świata, w tym również związanych z zagrożeniami środowiska. Jest uznany za protoplastę ruchów proekologicznych na Zachodzie. To on stoi za problematyką globalnego ocieplenia i redukcją dwutlenku węgla.

Klub Rzymski został założony w Accademia dei Lincei w Rzymie 7 kwietnia 1968 roku przez Davida Rockefellera, Aurelio Peccei i Alexandra Kinga.

Zarejestrowany po pięciu latach nieoficjalnej działalności jako organizacja międzynarodowa w Genewie w 1973 roku.

Ma swoją siedzibę w Szwajcarii.

Jego członkami byli i są m.in. : Zbigniew Brzeziński, Bill Gates, Henry Kissinger, Michaił Gorbaczow, książę Filip, Bill Clinton, Jimmy Carter, królowa Beatrycze, Dalajlama, Al Gore, Ted Turner (CNN) i wielu innych wpływowych ludzi świata finansów, nauki, polityki i mediów, rodziny Rockefellerów, Rothschildów, Warburgów, Morganów.

Te same nazwiska pojawiają się w Komitecie Trzystu, Klubie Bilderberg, Komisji Trójstronnej, CFR i innych agendach nieoficjalnego rządu światowego.


Klub Rzymski tak pisze sam o sobie:

”Klub Rzymski jest niezależną, pozarządową organizacją NGO non-profit, o charakterze międzynarodowym. Opiera własne doświadczenie na wiedzy swoich członków. Są to ludzie ze wszystkich regionów świata, różnych kultur i historii, z różnych dziedzin nauki, porządku publicznego oraz z ośrodków akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora korporacyjnego. Od momentu powstania rozwijał modele interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwaniach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości.

(…) Klub Rzymski, w swoich wczesnych latach koncentrował się na charakterze problemów globalnych, w tym”Problematyce granic wzrostu” i na nowych drogach dla rozwoju świata. Klub Rzymski skupia się w swoim nowym programie na głównych przyczynach systemowego kryzysu, poprzez określenie i komunikowanie potrzeby stworzenia wizji i elementów nowej gospodarki, która wytwarza prawdziwe bogactwa i dobrobyt; która nie degraduje zasobów naturalnych i dostarcza znaczące miejsca pracy i wystarczający dochód dla wszystkich ludzi. Nowy program obejmie także podstawowe wartości, wierzenia i paradygmaty.“


Istnieje 40 raportów Klubu Rzymskiego, a najbardziej znane to:

Granice wzrostu (1972), dotyczące problemów demograficznych

Ludzkość w punkcie zwrotnym (1974)

O nowy ład międzynarodowy (1976), omawiający kwestie różnic rozwojowych

Uczyć się bez granic (1979)


Ciągły wzrost populacji w połączeniu z wykorzystywaniem surowców naturalnych jest najlepszym przepisem na szybką katastrofę – to tezy zawarte w 1972 roku w raporcie Klubu Rzymskiego zatytułowanym „Granice wzrostu” .

Ogłoszono w nim, że jeśli nie powstrzymamy przyrostu demograficznego na Ziemi, niechybnie padniemy ofiarami „końca świata spowodowanego śmiercią głodową ludzkości”.

Plan depopulacji mieszkańców Ziemi został wyryty w wielkim kamieniu w wielu językach świata.

To The Georgia Guide Stones.


Polska również powinna zmniejszyć liczbę ludności, o czym poinformował jeden z autorów raportu Dennis L. Meadows, w rozmowie z Andrzejem Bonarskim na łamach warszawskiej „Kultury”. Wywiadu tego udzielił podczas konferencji w Jabłonnie pod Warszawą w 1974 roku zorganizowanej na temat kierunków modelowania matematycznego społeczeństw.

A to główne tezy tego wywiadu:


„Jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 mln ludności gwarantowałoby równowagę.

Państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności.

Sądzę, że społeczeństwo – zwłaszcza wasze – winno rządzić się logiką. Społeczeństwo winno mieć wpływ na siebie samo. Choćby przez podatki, poprzez utrudnianie nadmiernego wzrostu ludności środkami administracyjnymi. Można stworzyć całą politykę sterującą rozrodczością.„

Na pytanie dziennikarza:

Czy nie wydaje się panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo?

Odpowiada: Absurd.

Nie sądzę, by dało się tak całkowicie lekceważyć tradycję i biologię.

Meadows: Łatwo ją zmienić.


Postulat zmniejszenia liczebności populacji w imię ochrony przyrody zagrożonej nadmierną liczbą ludzi, to dawne teorie Thomasa Malthusa (1766–1834), anglikańskiego pastora i ekonomisty, który w „Eseju o populacji” usiłował wyjaśnić bezrobocie i nędzę nie przyczynami społecznymi, lecz zbyt szybkim przyrostem ludności. Uznał, że jedynym sposobem na uniknięcie nędzy mas jest zmniejszenie populacji, w związku z czym naturalna selekcja w postaci epidemii, wojen czy klęsk żywiołowych była rzeczą zbawienną.

Lubię to! Skomentuj20 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale