EdithKulpienski EdithKulpienski
312
BLOG

Czy kobiety są większymi materialistkami od mężczyzn?

EdithKulpienski EdithKulpienski Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 61


Wielu mężczyzn twierdzi, że kobiety stały się materialistkami, dla których skromny mężczyzna nic nie znaczy. Kobiety oceniają go po samochodzie, którym jeździ; po zegarku czy ubraniu, jakie nosi i stanie jego portfela. Czy naprawdę kobiety są tak nieczułe i bezduszne? Nie wydaje mi się, by każda kobieta zwracała szczególną uwagę na to, co posiada jej ukochany. Płeć piękna bowiem zawsze kierowała się emocjami i uczuciami, rozumem i kalkulacją o wiele rzadziej niż płeć brzydka. 

Jednak nie wszystkie kobiety kierują się zupełnie czystymi pobudkami, wybierając mężczyznę. Mężczyźni mają rację, są wśród nas wyrachowane i bezwzględne materialistki, ale mylą się co do tego, że każda kobieta taka jest. Nie mam zamiaru usprawiedliwiać kobiet, każdy musi ponieść konsekwencje swoich czynów i to bez znaczenia na płeć. Płeć nie może usprawiedliwiać nieuczciwości. Więc jak to jest z tymi tendencjami materialistycznymi u ludzi?

Sposób, w jaki ludzie są socjalizowani w swoich rodzinach, społecznościach i szerszych kontekstach kulturowych, może znacząco wpłynąć na ich postawę wobec materializmu. Na przykład, jeśli ktoś dorasta w środowisku, w którym dobra materialne są wysoko cenione i postrzegane jako miara sukcesu i szczęścia, może rozwinąć u niego silniejsze tendencje materialistyczne niż u kogoś, kto dorastał w rodzinie, gdzie nie były one na szczycie listy priorytetów. 

Procesy socjalizacji różnią się w zależności od kultury i mogą kształtować spojrzenie człowieka na materializm. W niektórych kulturach pogoń za dobrami materialnymi jest wysoko ceniona i uważana za symbol sukcesu i statusu społecznego. W innych natomiast większy nacisk kładzie się na wartości niematerialne, takie jak duchowość, wspólnota lub relacje międzyludzkie. Te różnice kulturowe wpływają na rozpowszechnienie i ekspresję materializmu zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Na tendencje materialistyczne ma również wpływ status społeczno-ekonomiczny. Osoby z niższych warstw społeczno-ekonomicznych mogą priorytetowo traktować dobra materialne, jako sposób na awans społeczny lub zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Z kolei osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym mogą mieć większy dostęp do zasobów materialnych i mogą przywiązywać mniejszą wagę do zdobywania majątku jako miary ich sukcesu.

Niektórzy psycholodzy ewolucyjni twierdzą, że pewne zachowania materialistyczne, takie jak pragnienie zasobów i statusu, mogą mieć korzenie ewolucyjne. Sugerują, że materialistyczne tendencje mężczyzn mogą wynikać z chęci pokazania zasobów i przyciągnięcia partnerek, podczas gdy na tendencje kobiet może wpływać potrzeba bezpieczeństwa i zasobów dla potomstwa. Jednak należy zauważyć, że perspektywy te mają charakter czysto teoretyczny i nie wyjaśniają w pełni złożoności materializmu we współczesnych społeczeństwach.

Role i oczekiwania związane z płcią, z czasem ewaluowały, co miało wpływ na tendencje materialistyczne. W miarę zmiany ról i oczekiwań społecznych ludzie doświadczali zmian w swoim podejściu do dóbr materialnych. Na przykład w miarę wzrostu liczby kobiet na rynku pracy, zyskujących niezależność finansową, zmieniała się ich motywacja i priorytety dotyczące materializmu.

Niektórzy uczeni twierdzą, że materializm może mieć negatywne konsekwencje dla samych ludzi, jak i społeczeństwa jako całości. Sugerują, że nadmierna koncentracja na dobrach materialnych może prowadzić do niezadowolenia, napięć finansowych i zaniedbania niematerialnych aspektów życia, takich jak relacje międzyludzkie i dobre samopoczucie osobiste. Co może mieć szersze konsekwencje tendencji materialistycznych, niezależnie od różnic między płciami.

Ważne jest, by podejść do tematu materializmu z otwartym umysłem, uznając, że jest to zjawisko wieloaspektowe, na które wpływa wiele czynników. Choć płeć może tu odgrywać pewną rolę w kształtowaniu samych tendencji materialistycznych, jest to jedynie jeden z wielu czynników. Zrozumienie złożoności materializmu wymaga uwzględnienia różnic indywidualnych, wpływów kulturowych, czynników społeczno-ekonomicznych i zmieniającej się dynamiki społecznej.

Odpowiadając na pytanie, nie kobiety nie są ani mniejszymi, ani większymi materialistkami od mężczyzn. Okazuje się, że tak naprawdę płeć nie ma większego wpływu na nasze postrzeganie świata, już bardziej wychowanie i wartości, jakimi kieruje się środowisko, w którym przyszło nam dorastać. Pocieszę was drodzy panowie, zakochanej kobiety nie interesuje wasza kasa, tylko uczucie, którym ją obdarzacie i czas, który jej poświęcacie, nic ponadto. 


Źródła

Zdjęcie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości