Zdjęcie: Materiały prasowe
Zdjęcie: Materiały prasowe

KGHM wspiera rodziców. Współorganizował cenny projekt dla szkół

Redakcja Redakcja Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Akademia KGHM przy współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadziły 27. edycję "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". W jej ramach zaangażowano ponad 300 beneficjentów w działania przeciwdziałające problemom zachowaniowym dzieci i młodzieży. Inicjatywa, wspierana przez KGHM od pięciu lat, wzmacnia współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami Zagłębia Miedziowego.

Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" jest ogólnopolskim projektem, skoncentrowanym na przeciwdziałaniu problematycznym zachowaniom młodzieży, jednocześnie podnosząc kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli. Projekt zdobył uznanie jako skuteczne narzędzie w dziedzinie profilaktyki, zyskując pozytywne rekomendacje od renomowanych instytucji, takich jak Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

– Uważam, że w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców powinien wziąć udział każdy rodzic. Jest to bowiem szansa na doskonalenie kompetencji wychowawczych, niezbędnych do tego, aby radzić sobie z wyzwaniami współczesnego rodzicielstwa. Mam nadzieję, że będę mogła skorzystać także z cyklu szkoleniowego dotyczącego wychowania rodzeństwa – mówi jedna z uczestniczek Katarzyna, mama z Głogowa.


Nauka ważnych kompetencji

W programie mogą wziąć udział rodzice, wychowawcy oraz specjaliści, którzy pracują z rodzicami i chcą budować wartościowe relacje z dziećmi i młodzieżą. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci, uczenia ich samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie warsztatów trwających łącznie 40 godzin dydaktycznych, a liczebność grup wynosi na ogół 10–12 osób.


Akademia KGHM ma na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół z Zagłębia Miedziowego. Od 2020 roku zrealizowanych zostało prawie 200 inicjatyw i programów jak „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazda Mocy”. Do tej pory beneficjentami projektów było ponad 45 tys. osób. Tylko w 2023 roku z programów skorzystało 8 tys. osób.

Tegoroczne działania w ramach Akademii KGHM objęły miasta Zagłębia Miedziowego, ale też Chojnów, Chocianów, Krotoszyce czy miejscowości w województwie lubuskim m.in. Sulechów, Wschowa i Szlichtyngowa.

Redakcja

Fot. Materiały prasowe

Czytaj dalej:Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości