EdithKulpienski EdithKulpienski
401
BLOG

Razem czy osobno?

EdithKulpienski EdithKulpienski Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 94


Stwierdzenie, że kobiety nie chcą w ogóle stałych związków, byłoby uogólnieniem i nie odzwierciedlałoby postaw i preferencji wszystkich kobiet. Oczywiście preferencje dotyczące związków są indywidualnym postrzeganiem każdej kobiety i różnią się w zależności od jej doświadczeń i celów życiowych, wyznawanych wartości i wielu innych czynników. Nie można z całą pewnością przypisać jednej wspólnej cechy wszystkim kobietom.

Niektóre kobiety preferują stabilne związki, ponieważ cenią sobie bliskość emocjonalną, zaufanie, wsparcie i intymność, które mogą wynikać z długotrwałego partnerstwa. Inne z kolei preferują większą niezależność, autonomię, elastyczność czy skupienie na rozwoju osobistym i zawodowym. To, czego kobiety szukają w związku romantycznym, różni się w zależności od wielu czynników, takich jak kultura, społeczne oczekiwania, doświadczenia życiowe, wartości i preferencje osobiste.

Dlaczego więc niektóre kobiety wciąż preferują stały związek, mimo że mają wybór? Każdy człowiek, niezależnie od płci, ma swoje indywidualne poglądy dotyczące związków. Niektóre kobiety poszukują stałego związku, ponieważ cenią sobie głęboką więź emocjonalną i długotrwałe partnerstwo. Inne wolą większą niezależność i swobodę, bez konieczności zobowiązywania się na stałe.

Nasze preferencje kształtują się również przez kontekst społeczny i kulturowy, w którym kobieta się znajduje. W niektórych społecznościach istnieją tradycyjne oczekiwania dotyczące małżeństwa i rodziny, które mogą wpływać na jej decyzję. W innych z kolei jest większa akceptacja różnorodności związków i tam kobietom jest łatwiej realizować swoje indywidualne potrzeby.

Kobiety odczuwają często z tego powodu ogromną presję społeczną, aby w określonym terminie priorytetowo traktować znalezienie partnera, ustatkowanie się i posiadanie dzieci. Tego typu oczekiwania wpływają na ich preferencje dotyczące długotrwałych, zaangażowanych relacji, gdy dążą do spełnienia ideałów społecznych.

Ponadto w społeczeństwach, w których kobiety mają ograniczone możliwości ekonomiczne lub borykają się z uzależnieniem finansowym od mężczyzn, priorytetem może być znalezienie partnera, który zapewni im tego rodzaju stabilność i bezpieczeństwo. Tak więc, czynniki ekonomiczne mogą wpływać na decyzje kobiet dotyczące wyboru partnera i chęć podejmowania długoterminowych zobowiązań.

Również strach przed napiętnowaniem lub oceną za ich wybory, może mieć wpływ na ich decyzje i doprowadzić do dostosowania się do oczekiwań społecznych. 

Mimo to wiele kobiet skupia się na własnym rozwoju osobistym i zawodowym, co ma niebagatelny wpływ na ich poglądy w sprawie związków długoterminowych. Chęć osiągnięcia sukcesu zawodowego, rozwijania pasji, zdobywania wykształcenia czy podróżowania może skłaniać niektóre z nich do opóźniania lub unikania stałych związków. To nie oznacza jednak, że nie są one zainteresowane związkiem, ale mogą mieć inne priorytety w danym momencie swojego życia.

Kobiety, które doświadczyły traumatycznych związków lub rozczarowań w przeszłości, mogą nie przejawiać zainteresowania nawiązywaniem stałych związków. Złe doświadczenia, których doświadczyły, mogą prowadzić do obaw, braku zaufania lub potrzeby większej ostrożności przed zaangażowaniem się emocjonalnym.

Poza tym każdy z nas ma swoje własne tempo życia i różne momenty, w których czuje się gotowy na zaangażowanie w stały związek. Niektóre kobiety preferują eksplorację i poznawanie różnych partnerów przed podjęciem długoterminowego związku, podczas gdy inne szukają stabilizacji w ramionach stałego partnera. Tak naprawdę każda kobieta ma swoje własne unikalne doświadczenia, potrzeby i cele życiowe, które wpływają na jej podejście do związków.

Preferencje każdego z nas w zakresie związków mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. I tak niektórzy z nas, mogą być otwarci na ich różne rodzaje, na różnych etapach swojego życia, w zależności od swoich potrzeb i celów w danym momencie.

Dlatego też nie można uogólniać i stwierdzać, że kobiety nie chcą stałych związków, ponieważ byłoby to nadużyciem. Preferencje i oczekiwania wobec związków są zróżnicowane, a decyzje dotyczące rodzaju związku, jaki dana osoba wybiera, są indywidualne i zależą od wielu czynników.

Tak naprawdę decyzja o tym, czy jest lepiej być razem, czy osobno, jest bardzo indywidualna i zależy od preferencji, potrzeb i kontekstu życia każdego z nas. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to, co może być dobre dla jednej osoby, niekoniecznie będzie odpowiednie dla innej.

Co przemawia za byciem razem, czyli w związku? Bycie z kimś, kogo kochamy, dostarcza nam emocjonalnego wsparcia, bliskości, intymności i możliwości dzielenia z nim życia. Zdrowe partnerstwo jest źródłem wzajemnego wsparcia, dzielenia obowiązków, wspólnych celów i marzeń. Życie w związku pozwala cieszyć się wzrostem i rozwojem osobistym każdego z partnerów oraz tworzyć wspólne wspomnienia.

Pamiętajmy jednak, że związki wymagają kompromisu, pracy nad komunikacją, budowania zaufania i rozwiązywania konfliktów. Niektórzy z nas mogą odczuwać potrzebę zachowania niezależności i autonomii, co może być niemałym wyzwaniem w długotrwałym związku. Często podejmowanie wspólnych decyzji, może okazać się nie lada problemem.

Z kolei za byciem Singlem przemawia, chociażby to, że samodzielne życie może dawać nam poczucie niezależności, swobody i elastyczności. Możemy podejmować decyzje samodzielnie, realizować swoje cele i pasje, rozwijać się indywidualnie i być odpowiedzialnym tylko za siebie. Mamy więcej czasu na samorealizację, podróże czy eksplorację.

Niestety ten model życia ma także swoje wady, otóż może czasami prowadzić do poczucia samotności, braku wsparcia emocjonalnego i tęsknoty za bliskością. Możemy mieć problem z radzeniem sobie w trudnych momentach swojego życia, gdy nie ma obok nas kogoś, na kogo można liczyć. Niektórzy z nas mogą odczuwać brak stabilności lub brak możliwości dzielenia się swoim życiem z inną osobą.

Ostateczna decyzja o tym, czy chcemy żyć w związku, czy samotnie, zależy od naszych wartości, preferencji, etapu życia, doświadczeń i celów. Nie ma jednoznacznego rozwiązania, ponieważ każda opcja ma swoje zalety, jak i wady. Ważne jest, by słuchać swojego wewnętrznego głosu, być szczerym wobec swoich potrzeb i szukać równowagi między indywidualnością a współistnieniem z innymi.

Myślę, że w każdym z nas tli się czasami potrzeba bycia osobno. Jednak większość z nas pragnie być razem, blisko osoby, którą kocha, i która kocha ich. Bo miłość i szczęście są czymś, dlaczego warto żyć.


Źródło

Zdjęcie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości