EdithKulpienski EdithKulpienski
404
BLOG

Rozwód po pięćdziesiątce

EdithKulpienski EdithKulpienski Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 39

Rozwód po 50. roku życia to coraz częstsze zjawisko, które ma różne przyczyny i nie dotyczy wyłącznie kobiet, choć to one podejmują najczęściej o nim decyzję. Dlaczego kobiety dojrzałe, które mają swoje lata świetności za sobą, decydują się na tak drastyczny krok? Mogłoby się wydawać, że powinny obawiać się samotności, ale tak nie jest. Istnieje jednak wiele czynników, które mogą wpływać na to, że kobiety w tej grupie wiekowej mają dość życia u boku swojego partnera. 

Okazuje się, że po osiągnięciu pewnego wieku, niektóre kobiety odczuwają potrzebę zmiany swoich priorytetów życiowych. Właśnie wtedy widzą możliwość skupienia się w końcu na własnych potrzebach, rozwoju osobistym, realizacji marzeń czy spełnianiu wcześniej zaniedbanych celów. Jeśli małżeństwo nie przynosi im satysfakcji, mogą podjąć decyzję o rozwodzie, aby rozpocząć nowy rozdział życia.

Innym powodem może być brak satysfakcji emocjonalnej i intymnej w wieloletnich małżeństwach. Bardzo często dochodzi w nich do zaniku intymności emocjonalnej i fizycznej. Kobiety mogą odczuwać brak satysfakcji w zakresie wzajemnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji oraz braku intymności i bliskości. Gdy te potrzeby nie są spełniane, mogą się zdecydować na rozwód, aby poszukać satysfakcji emocjonalnej i intymnej gdzie indziej. 

Jak mawia mój przyjaciel: "Jeśli nie dostaną tego w domu, zaczną szukać na mieście. Mężczyźni popełniają wtedy największy błąd, interesując się innymi kobietami, tracąc własną partnerkę z oczu. A wtedy kto inny da im swoje zainteresowanie."

Poza tym po wielu latach poświęconych rodzinie i karierze niektóre kobiety odczuwają potrzebę rozwoju osobistego i niezależności. Chcą odkrywać nowe zainteresowania, podejmować nowe wyzwania, podróżować lub realizować się w inny sposób. Czasami małżeństwo może ograniczać te aspiracje, co może prowadzić do decyzji o rozwodzie w celu osiągnięcia większej satysfakcji i wolności. Mężowie bardzo często reagują jak "pies ogrodnika: sami nie skorzystają i innym nie dadzą."

Nie oszukujmy się, kobiety są chronicznie zmęczone brakiem równowagi w relacji, w podziale obowiązków, odpowiedzialności czy decyzji. Odczuwają wtedy frustrację i brak satysfakcji. Gdy próby naprawy tej nierównowagi nie przynoszą rezultatów, może to prowadzić do decyzji o zakończeniu małżeństwa. 

Niestety po dziś dzień wśród tej grupy wiekowej wielu mężczyzn, to produkt przeszłości, tak znienawidzonego przez kobiety patriarchatu, niemającego nic wspólnego z prawdziwym partnerstwem. Uważających swoje szowinistyczne poglądy za zdrowe i normalne... no, chyba że dla nich.

Istnieje wiele badań i analiz dotyczących rozwodów po 50. roku życia, które są nazywane również "szarymi" lub "srebrnymi" rozwodami. Oto kilka wniosków i obserwacji wynikających z tych badań:

W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost liczby rozwodów wśród par po 50. roku życia. Według badań Pew Research Center, od lat 90. do 2015 roku wskaźnik rozwodów w tej grupie wiekowej podwoił się w Stanach Zjednoczonych.

Istnieją różne czynniki, które przyczyniają się do rozwodów po 50. roku życia. Niektóre z nich to brak satysfakcji emocjonalnej i intymnej, rozwój osobisty, niezależność, niezgodność w wartościach czy celebrowanie pustego gniazda (ang. empty nest syndrome), czyli sytuacja, gdy to dzieci opuszczają dom rodzinny.

Również względy ekonomiczne odgrywają w przypadku par po 50. roku życia istotną rolę w decyzji o rozwodzie. W miarę jak pary zbliżają się do emerytury, kwestie finansowe, takie jak podział majątku, zabezpieczenie emerytalne i koszty utrzymania, mają ogromne znaczenie.

Zmiany społeczno-kulturowe również wpływają na ich wzrost po 50. roku życia. Zwiększona niezależność kobiet, zmiany w normach społecznych dotyczących małżeństwa i roli płci, a także zmieniające się oczekiwania wobec związków, są czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji o rozwodzie.

Oczywiście wyniki badań mogą się różnić w zależności od kraju, kultury i kontekstu społecznego. Badania te pomagają jednak lepiej zrozumieć trendy i czynniki wpływające na rozwody po 50. roku życia oraz dostarczają podstaw do dalszych dyskusji na ten temat.

Wskaźniki rozwodów różnią się znacząco między krajami. Niektóre kraje, takie jak Belgia, Szwecja, USA, czy Rosja mają wysokie wskaźniki rozwodów, podczas gdy inne, na przykład Włochy, Indie czy Filipiny mają o wiele niższy.

Mają na to wpływ zarówno czynniki kulturowe, jak i religijne, które mają duże znaczenie dla trendów rozwodowych. Kraje o silnych tradycjach religijnych, gdzie małżeństwo jest uważane za nierozerwalne, często mają niższe wskaźniki rozwodów. Z kolei kraje, w których dominuje kultura indywidualizmu i większa akceptacja rozwodów, mają wyższe te wskaźniki.

Stabilność ekonomiczna ma ogromny wpływ na podjęcie decyzji o rozstaniu się. W niektórych krajach, gdzie istnieją lepsze warunki społeczno-ekonomiczne, kobiety są bardziej niezależne finansowo i bardziej skłonne do podjęcia decyzji o rozwodzie. W krajach o słabszych warunkach ekonomicznych rozwód może być trudniejszy ze względu na trudności finansowe z nim związane. Czyli w interesie mężczyzny jest, by kobieta była od niego uzależniona finansowo.

Również różnice w prawie i procedurach rozwodowych między krajami wpływają na panujące tam trendy rozwodowe. Niektóre kraje mają bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące rozwodów, co może utrudniać i opóźniać proces rozwodowy. W innych krajach procedury rozwodowe mogą być bardziej uproszczone i łatwiejsze.

Jak się okazuje w społeczeństwach, które promują równouprawnienie płci, indywidualizm i akceptację rozwodów, wskaźniki rozwodów mogą być wyższe. Jest jeszcze wiele innych czynników wpływających na wskaźnik rozwodów osób po 50 roku życia, dodam tylko jeszcze jeden: kobiety miały dość czasu, by poznać zarówno zalety, jak i wady męża. Czasem okazuje się, że jest zbyt wiele, co ich dzieli i zbyt mało co łączy.

Każda decyzja o rozwodzie jest złożona i zależy od wielu różnych czynników indywidualnych dla danej osoby i relacji. Ważne jest, by szanować i rozumieć różnorodność przyczyn, które mogą prowadzić do rozwodu po 50. roku życia. Nikogo bowiem nie można zmuszać, by żył wbrew sobie.


Źródła

Zdjęcie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości