56 obserwujących
551 notek
609k odsłon
  256   0

Polska, Upadek państwa prawa…

IPPF
IPPF

Polska nie otrzyma pieniędzy, a może być jeszcze gorzej. Rząd podważa niezależność sądownictwa i wykorzystał politycznie skompromitowany Trybunał Konstytucyjny, aby skutecznie zakazać dostępu do legalnej aborcji. Urzędnicy państwowi oczerniają krytycznych dziennikarzy i działaczy na rzecz praw osób LGBT.

Na ulicach:

Obrońcy praw kobiet, nigdy nie będziecie chodzić sami.

Wysiłki zmierzające do zalegalizowania przemocy domowej.

22 października 2020 r. nielegalnie powołany polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że krajowe prawo aborcyjne jest niezgodne z konstytucją, a w szczególności zniósł możliwość dostępu kobiet do opieki aborcyjnej ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu.

Wyrok ten usuwa jedyną podstawę, na której polskie kobiety nadal miały w praktyce dostęp do aborcji, gdy potrzebowały jej z powodów terapeutycznych. Skutek jest bolesny dla kobiet i ich rodzin, zmuszając większość z nich do kontynuowania ciąży wbrew ich woli, w tym w przypadkach śmiertelnego lub ciężkiego upośledzenia płodu, podczas gdy inne nie będą miały wyboru i będą musiały wyjechać za granicę w celu uzyskania opieki, jeśli będą miały na to środki finansowe, lub dokonać aborcji w podziemiu, która jest teraz jeszcze mniej dostępna z powodu nacisków ze strony rządu.

Okrutne, regresywne posunięcie mające na celu zakazanie aborcji w niemal wszystkich okolicznościach stało się możliwe dzięki celowej erozji rządów prawa i wartości demokratycznych w kraju przez polską koalicję rządową oraz umieszczeniu politycznie mianowanych sędziów w organie, który wykonując swoje uzasadnione obowiązki, jest odpowiedzialny za utrzymanie rządów prawa.

Prawie wszyscy sędziowie zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym mają obecnie silne powiązania z koalicją rządzącą i zostali nominowani wyłącznie dla celów politycznych, podczas gdy prawowici sędziowie konstytucyjni nie zostali zaprzysiężeni.

Zwracamy się do decydentów politycznych o pilne wykorzystanie wszystkich dostępnych im narzędzi prawnych i politycznych do działania, w tym: nowego Cyklu Praworządności, zaleceń w ramach Ram Praworządności; postępowania na podstawie art. 7; rozważenie wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Trybunału Konstytucyjnego, do czego wzywał Parlament Europejski; oraz jak najszybsze wdrożenie i uruchomienie mechanizmu warunkowości praworządności w przyszłym budżecie UE.

Masowe protesty wywołała decyzja Trybunału Konstytucyjnego o wprowadzeniu niemal całkowitego zakazu aborcji. Protesty przyciągnęły poparcie wielu różnych osób, w tym górników, taksówkarzy, rolników i związków zawodowych.

Pokojowi protestujący spotkali się z nadmierną siłą, władze użyły gazu łzawiącego, gazu pieprzowego i przemocy fizycznej.

Wzywamy polski rząd do zakończenia kampanii zastraszania, ścigania i oczerniania pokojowych demonstrantów. Wzywamy również przywódców UE do potępienia ataków i przemocy stosowanej przez władze i podmioty niepaństwowe.

Obrońcy praw kobiet, nigdy nie będziecie szli sami

Obrońcy praw kobiet spotkali się z przemocą ze strony organów ścigania i grup skrajnie prawicowych, a także z kampaniami oszczerstw w mediach kontrolowanych przez państwo i nadmiernymi zarzutami karnymi, które były zaaranżowane i zachęcane przez rząd.

Prosimy UE o ochronę i wsparcie obrońców praw człowieka i organizacji kobiecych, w tym finansowe, w Polsce i w każdym państwie członkowskim UE.

Wysiłki zmierzające do zalegalizowania przemocy domowej

Polski Minister Polityki Społecznej, Pracy i Rodziny przygotował oficjalny rządowy projekt ustawy, który legalizuje pierwszy akt przemocy domowej, kwalifikując go jako nielegalny, jeśli zdarzy się więcej niż raz. Projekt ten zlikwidowałby polski system "niebieskiej karty", który zapewnia obowiązek każdej instytucji (policji, pracowników socjalnych, nauczycieli, organizacji pozarządowych itp.) do sygnalizowania przypadków przemocy domowej. Projekt ustawy zniósłby również obowiązek państwa do zapewnienia telefonu zaufania dla osób, które doświadczyły przemocy domowej.

Jedyną przeszkodą w przyjęciu tego projektu ustawy jest Konwencja Stambulska o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Polski rząd oświadczył, że chce się z tej konwencji wycofać. Obecnie wycofanie to jest przedmiotem debaty w Sejmie, a Konwencja Stambulska jest przedmiotem kontroli nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego.

CBC, NBC

 https://eucrim.eu/news/poland-rule-of-law-developments-april-july-2022/

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/poland

https://judicature.duke.edu/articles/the-collapse-of-judicial-independence-in-poland-a-cautionary-tale/


Zobacz galerię zdjęć:

IPPF
IPPF IPPF IPPF Internet Internet Sokolowski/AP DW +2 zdjęcia +3 zdjęcia
Lubię to! Skomentuj23 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale