Fiatowiec Fiatowiec
1196
BLOG

FIAT: Komunikat Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność.pl

Fiatowiec Fiatowiec Polityka Obserwuj notkę 4

W związku z kompletną i bezwarunkową rezygnacją przez liderów wszystkich bez wyjątku związków zawodowych działających we Fiat Auto Poland S.A. z wszczęcia sporów zbiorowych z dyrekcją w obronie zwalnianych pracowników Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl wzywa do:

1. Wycofania się Dyrekcji Fiat Auto Poland ze zwolnienia 1450 pracowników FAP i publicznego przeproszenia wszystkich pracowników, którym już wręczono wypowiedzenia!

2. Natychmiastowej dobrowolnej dymisji wszystkich liderów 8 działających we FAP związków zawodowych i zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów celem wybrania nowych władz związkowych i nowych pracowników etatowych ( oddelegowanych) związków zawodowych, którzy będą lepiej niż dotychczasowi bronić miejsc pracy.

3. Władze Regionalne wszystkich związków zawodowych powinny ogłosić w województwie śląskim w trybie natychmiastowym gotowość strajkową i zwrócić się do Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz do ONZ o przygotowanie pomocy finansowej i humanitarnej w związku z przygotowywanym strajkiem generalnym w województwie śląskim.

4. KK NSZZ "Solidarność" oraz władze krajowe pozostałych związków zawodowych powinny wysłać osobne petycje do Parlamentu Europejskiego i do władz wykonawczych UE o zablokowanie wszelkiej pomocy finansowej dla firmy Fiat Turyn do czasu przywrócenia do pracy zwalnianych Polaków!

5. Zarządy Regionów Podbeskidzie i Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność" powinny wystąpić do Rządu R.P. z petycjami o unieważnienie umowy definitywnej zawartej między RP a Fiatem i przygotowanie nacjonalizacji Fiat Auto Poland w związku z niedoszacowaniem majątku FSM przez firmę doradczą i wycenę FSM na zaledwie 18.000.000 starych złotych czyli 1.800 PLN, oraz wypłatę z majątku Fiata rekompensat 25.000 dawnym pracownikom FSM w związku z bezprawnym pozbawieniem ich praw własnościowych do akcji sprywatyzowanej firmy!

6. Jednym z postulatów planowanego na luty 2013 roku strajku generalnego na Śląsku powinno być wyrzucenie wszystkich Włochów z Fiat Auto Poland i wyznaczenie przez UE międzynarodowego zarządu tymczasowego FAP, niezależnego od Turynu!

7. Fiat Auto Poland powinien być natychmiast skontrolowany przez PIP oraz przez Izbę Skarbową po czym należy ujawnić wszystkie transfery środków finansowych i maszyn z FAP za granicę od 1992 roku, a ponadto żądamy ujawnienia publicznie majątku Włochów i innych obcokrajowców, którzych dorobili się od 1992 roku we Fiat Auto Poland!

8. Należy upublicznić listę nazwisk wszystkich dygnitarzy i organizacji, które zakupiły w Polsce samochody Fiat, Alfa-Romeo, Lancia i innych włoskich firm po cenach znacząco niższych niż w obowiązujących w dniu zakupu cennikach, oraz podać do publicznej wiadomości procenty rabatów jakie otrzymały od Fiata przy zakupie samochodów niektóre osoby w trakcie pełnienia funkcji publicznych.

9. Ujawnić publicznie nazwiska wszystkich dziennikarzy, którzy "testowali" samochody Fiat, Alfa Romeo lub Lancia, a także okres przez jaki bezpłatnie jeździli tymi samochodami.

10. Ujawnić nazwiska tych publicystów, którym Fiat fundował koszty przelotów samolotem na salony samochodowe we Włoszech, lub w Niemczech lub we Francji lub w USA lub w innych krajach.

TYCHY dnia 10.01.2013r
Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl

Fiatowiec
O mnie Fiatowiec

Jestem długoletnim pracownikiem FIATA.Pomagam ludziom pracy oraz prowadzę projekty obywatelskie. Kontakt: redakcja.npai@gmail.com

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka