0 obserwujących
43 notki
66k odsłon
  994   0

Pracownicy Fiata w Polsce umierają jak niewolnicy?

Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku.

Arkadiusz Mularczyk
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

 

 

Szanowni Panowie:

Giorgio Fossati, Stefan Ketter, Diego Pistone, Giorgio Gorelli, Andrea Striglio
Członkowie Rady Nadzorczej
Fiat Auto Poland S.A.
ul. Grażyńskiego 141
43-400 Bielsko Biała

Pismo w sprawie nieprawidłowości przy zwolnieniach grupowych w Fiat Auto Poland S.A.

Niniejszym działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, z niepokojem zmuszony jestem zwrócić się do członków Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A. z prośbą o zwróceniu uwagi na nieprawidłowości przy procedurze zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. i podjęciu działań zmierzających do zaprzestania naruszenia prawa przy procedurze zwolnień grupowych w Spółce.

W dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Fiatem Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi zawarte zostało porozumienie określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi, które planowane są w Spółce. Niezależnie od poważnych wątpliwości dotyczących jasności, obiektywizmu i sprawiedliwości kryterium doboru pracowników do zwolnień w zawartym porozumieniu, Zarząd Fiat Auto Poland S.A. nie przestrzega litery podpisanego porozumienia.

Pomimo ustalenia w porozumieniu zasad doboru pracowników do zwolnienia Zarząd Spółki wypowiada pracownikom umowy o pracę nie przestrzegając treści zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia. W styczniu 2013 r. zwolniono kobietę samotnie wychowującą dziecko oraz dwóch mężczyzn wychowujących dwójkę dzieci oraz utrzymujących niepracujące małżonki.

W ostatnich dniach niestety ujawniona została informacja o zgonie z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolnionej niezgodnie z treścią zawartego porozumienia pracownika Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowującej dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt e przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Zarząd Spółki zdecydował się na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Niestety, niezgodne z prawem działanie Zarządu Spółki doprowadziło do faktycznej tragedii.

Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach kompetencji przyznanych przez Kodeks Spółek Handlowych działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy oraz zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Z wyrazami szacunku,
/-/ Arkadiusz Mularczyk
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

Tym razem już się nie uda zmieść sprawy pod dywan we Fiat Auto Poland? A media staną na wysokości zadania? Czy to pomoże uniknąć kolejnych tragedii? Wszystkich pracowników, którzy zostali potraktowani w podobny sposób prosimy o kontakt. Gwarantujemy pełną anonimowość. Piszcie na adres e-mail:

redakcja.npai@gmail.com

„Solidarność” – to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu – mówił nasz ukochany Błogosławiony Jan Paweł II. Pamiętajcie razem możemy więcej. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.

Mariusz Ciużyński (Fiatowiec)

Źródło: portal Pressmix.eu

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale