30 obserwujących
1729 notek
1164k odsłony
237 odsłon

Boże, chroń Unię Europejską

Wykop Skomentuj18

image

Pamiętam lata 50-te, owe ciemne czasy PRL-u kiedy przed kolegiami karno-orzekającymi i sądami /ludowymi/ stawiano i sądzono rolników za nie wywiązywanie się z tzw. „dostaw obowiązkowych”.  

Dwaj stryjowie z mojej rodziny siedzieli za to w więzieniu, bo ówczesne sądy ludowe /realizując „linię polityczną PARTII”/ nie przyjmowały do wiadomości argumentów niedoboru zbóż wynikających np. ze złych plonów. 

Wtedy władze Polski Ludowej siały w społeczeństwie przekonanie, że ich racje i wyroki są wszechmocne, niewzruszalne i sprawiedliwe, bo ferowane zgodnie z interesem klasy robotniczej – „wiodącej siły narodu” – z jedyną i niepodważalną racją władzy sprawowanej w imię i z nadania politycznego dogmatu „dyktatury proletariatu”. 

O tym, jak bardzo takie przekonanie tkwiło w społecznej jaźni niech  świadczy taka oto scenka mająca miejsce przed ówczesnym kolegium karno-orzekającym  „osądzającym” właśnie miejscowego rolnika za nie wywiązanie się z obowiązkowych dostaw. Postępowanie zakończono skazaniem rolnika na grzywnę, a po ogłoszeniu werdyktu zapytano go czy ma jeszcze coś do powiedzenia. Rolnik zabrał głos i z powagą zażądał dla siebie kary śmierci. Rozbawiony przewodniczący odrzekł, że kolegium nie  posiada takich uprawnień, no co rolnik z udanym zdziwieniem: NIE? A JA MYŚLAŁEM, ŻE WAM WSZYSTKIO WOLNO! 

Wszystko to mam dzisiaj przed oczami jak koszmar, który choć w innej, bo demokratycznej Polsce wraca jednak nonszalancką narracją „sprawiedliwości społecznej”, „woli większości”, „kastowości klasowej elit” /sędziowie, twórcy, akademicy, itp./, oraz jedynej racji obozu rządzącego powołującego się na udzielony mu mandat władzy.  Ta władza myśli chyba, ŻE JEJ WSZYSTKO WOLNO!

Jak bardzo przypomina to czasy komunistycznego autorytaryzmu, sprawowanego także „w imieniu ludu”, kiedy dzisiaj funkcjonariusze PiS (partii rządzącej jak kiedyś PPR/PZPR) z miną władców absolutnych kpią sobie z polskiego Sądu Najwyższego, który w  składzie 3 Izb /59 sędziów/ zgodnie z konstytucyjnymi uprawnieniami i Ustawie o SN obowiązująco interpretuje prawo reformujące sądy jako wadliwe, zagrażające polskiemu porządkowi prawnemu z wnioskiem o jego legislacyjną poprawę – stwierdzeniami rządu, że tej uchwały nie będą respektować.  

A przecież uchwała jest skierowana do sądów. Ma moc zasady prawnej, czyli wiąże składy SN, a na sądy powszechne działa siłą swego autorytetu. Sąd Najwyższy dokonał wiążącej wykładni dwóch ważnych przepisów procedury karnej i cywilnej, które dotyczą wadliwej obsady sądu. W uproszczeniu: stwierdził, że oba przepisy można stosować także wtedy, gdy owa wadliwość wynika z tego, że sędzia został powołany z udziałem upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa – stwierdził dr Witold Zontek: z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

https://wyborcza.pl/7,75398,25631150,ekspert-wladza-szykuje-nam-sadowa-katastrofe.html?disableRedirects=true 

Tak więc arogancja rządzących woła o pomstę do nieba. W obowiązującym w Polsce konstytucyjnym trójpodziale władzy wzajemnie od siebie niezależnej, nagle karkołomną ekwilibrystyka interpretacyjną prawa /żenująco arogancką/ obóz rządzący dowodzi lekceważąco, że najwyższy organ sądowniczy Polsce z jedyną kompetencją interpretowania prawa i stanowienia reguł postępowania procesowego jest w błędzie i oni /obóz rządzący/ się temu nie podporządkują. 

Dodać trzeba, że wszystkie światowe instytucje i autorytety prawne taką postawę polskich władz uznają za antydemokratyczną rażąco naruszającą reguły państwa prawnego i kierują akty oskarżenia przeciwko Polsce do TSUE, przed którym Polska przegrywa wszystkie dotychczasowe procesy. 

KE już zapowiedziała, że skieruję do TSUE przeciwko Polsce kolejne pozwy o naruszenie praworządności, jak np.  uchwała ustawy „kagańcowej” i nie podporządkowanie się rządu wspomnianej uchwale  SN. 

Jest pewne, że wyroki TSUE zmuszą Polskę /wzorem ustawy o IPN/ do wycofanie się z tych wstydliwych ustaw „kagańcowych” i spowodują przywrócenia w Polsce naruszonych reguł demokratycznego państwa prawnego. 

Proszę sobie wyobrazić jakie jeszcze szaleństwa autorytarne gotowa nam zafundować władza PiS, gdybyśmy nie należeli do UE? Myślę, że byłby to PRL bis, choć pod innym,  narodowo-katolickim szyldem. 

Na szczęście Polska należy do UE, która jest obecnie jedynym gwarantem przestrzegania prawa dyscyplinując rozpasane, nacjonalistyczne plany PiS dotyczące likwidacji demokracji konstytucyjnej.  

Bożę, chroń UE! 

Wykop Skomentuj18
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka