folt37 folt37
240
BLOG

Czy to już prawdziwy zmierzch chrześcijaństwa?

folt37 folt37 Rozmaitości Obserwuj notkę 23

image

                                                                     SOJUSZ TRONU Z OŁTARZEMW świecie polityki zawrzało po wypowiedzi papieża Franciszka, który zaapelował do Ukrainy o wywieszenie „białej flagi” przed Putinem w imię pokojowych z nim negocjacji.

Wstydliwym jest, że religie chrześcijańskie nie przodują w potępianiu Rosji za barbarzyńską napaść na Ukrainę i brutalne mordowanie narodu ukraińskiego.

Szokująca wypowiedź Ojca Świętego zbulwersowała cały demokratyczny świat wspierający Ukrainę w walce z rosyjską, barbarzyńską agresją. Watykan w tej walce niestety nie uczestniczy.

Sygnały owego braku zaangażowania zauważono także w polskim Kościele kiedy podczas mszalnych ceremonii modlitewną prośbę ze słowami o pokój na Ukrainie zastąpiono ogólnikowym zwrotem o pokój na świecie.

Kościół katolicki w Polsce również nie zauważa zbulwersowanych i niezadowolonych z tego katolików.

Na szczęście aktywniejsze jest państwo polskie, którego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak zareagował na słowa Papieża:

 "A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy? Pokój zapanowałby natychmiast, bez potrzeby negocjacji".

Dlaczego głosy kościołów chrześcijańskich nie są też w tej materii solidarne?

Po pierwsze Cerkiew Rosyjska, której głowa Patriarcha Cyryl jawnie popiera wojenną diaboliczną narrację Putina. W swej homilii wygłoszonej w Moskwie Cyryl jasno wyraził poparcie dla ataku Rosji na sąsiedni kraj. Mówił między innymi o „zewnętrznych siłach zła”, które zagrażają nie tylko Rosji, ale całej „Rusi”. Cerkiewna propaganda wzmacnia narrację Kremla. Putin i Cyryl idą więc ramię w ramię i trudno się spodziewać, aby udało się ten sojusz w jakikolwiek sposób rozerwać.

www.https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/patriarcha-cyryl-juz-nie-milczy-jawnie-popiera-diaboliczna

Cyryl też bardzo lekceważąco ignoruje prośby swoich „braci w wierze” zwracających mu uwagę na postawę sprzeczną z chrześcijaństwem, np.:

• „Podnieś swój głos, aby wojna została przerwana” – napisał sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów (ŚRK) Ioan Sauca w liście do patriarchy moskiewskiego, opublikowanym w zeszłą środę. „Tragiczna sytuacja wojny na Ukrainie przyniosła ogromne cierpienie i straty w ludziach” – pisze Sauca, dodając, że wielu ludzi, w tym osoby starsze, kobiety i dzieci, musiało uciekać, aby ratować swoje życie. „Cały świat przygląda się temu z wielkim niepokojem, szukając znaku nadziei na pokojowe rozwiązanie”. Sauca mówi, że codziennie otrzymuje listy z różnych części świata, w których proszą go, by zwrócił się do patriarchy Cyryla o mediację w celu zakończenia wojny i przerwania cierpienia – pisze niemiecka protestancka agencja informacyjna IDEA. Pisze on do Cyryla z prośbą o „interwencję i mediację u władz w celu zakończenia tej wojny, rozlewu krwi i cierpienia oraz poszukiwania pokoju poprzez dialog i negocjacje”.

• Przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) ks. Christian Krieger wezwał patriarchę Moskwy i Całej Rusi Cyryla, aby wyraźnie wypowiedział się przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podobne apele skierowali do niego liczni biskupi Europy i całego świata, m.in. przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Czeskiej Konferencji Biskupiej, abp Jan Graubner, ukraiński Metropolita Epifaniusz oraz Kard. Reinhard Marx, były przewodniczący Episkopatu Niemiec.

• Głosy sprzeciwu wobec działalności Patriarchatu Moskiewskiego podniosły się również w Szwecji. Prawosławny Kościół Rosji należy do Szwedzkiej Rady Chrześcijańskiej. Pojawiły się wezwania, aby, biorąc pod uwagę milczenie tego Kościoła wobec przerażającej militarnej agresji na Ukrainę, wykluczyć go z tego gremium. W praktyce jednak miałoby niewielkie znaczenie, ponieważ Patriarchat Moskiewski od lat nie uczestniczy w spotkaniach tej Rady

• Światowa Rada Kościołów zrzesza 352 Kościoły. Należą do niej Kościoły anglikańskie, prawosławne i protestanckie, w sumie liczące ponad pół miliarda członków. Jednym z nich jest również Rosyjski Kościół Prawosławny. Wezwania skierowane do moskiewskiego patriarchy są jednak ignorowane. Pytanie, czy w takiej sytuacji nie należałoby podjąć bardziej zdecydowanych kroków, aż do wykluczenia ze ŚRK włącznie.

• www.https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/patriarcha-cyryl-juz-nie-milczy-jawnie-popiera-diaboliczna

Na tle powyższego razi też bak stanowczego sprzeciwu Kościoła Katolickiego.  Zaś niefortunna wypowiedź Papieża bardziej  sytuuje nasz Kościół  do papieskiej „białej flagi” niż do bohaterów wpierających walkę Ukrainy przeciwko imperialnej, zbrodniczej tyranii Putina.

Takiej postawie Kościoła katolickiego jest bliżej do anty ukraińskiej nacjonalistycznej narracji polskich nacjonalistów niż do chrześcijańsko-narodowych ruchów politycznych np. PolskI 2050 Szymona Hołowni i PSL Władysława Kosiniaka Kamysza związanych koalicją Trzecia Droga.

Taa strategia Kpściola  nie jest  przeciwdziałającą bolesnemu zjawisku topnienia katolickich wyznawców w Polsce.

Dlaczego?

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości