68 obserwujących
486 notek
922k odsłony
  7206   0

Amok

 

W tomie 2 Kwestionariusza Ewidencyjnego "JAR" znajduje się sfałszowane oświadczenie o zaniechaniu szkodliwej dla PRL działalności (tzw. "lojalka").

Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA

Rejestrowany w dniu 14.02.1979 r. r. pod nr. ew. 3900 przez Wydział III KWMO Płock jako osoba zabezpieczona do SOR [prowadzonej przeciwko J.Kaczyńskiemu i innym osobom w okresie: 08.11.1976-15.08.1979] krypt. "POMOC" (nr ew. 1817). Wyrejestrowany 10.09.1979 r., materiały operacyjne (4 tomy) złożono w Wydziale "C" KWMO w Płocku pod nr archiwalnym 373/II - następnie zniszczono komisyjnie w 1989 r.

STAN ZACHOWANIA DOKUMENTÓW

Karta EO 4A/77 w kartotece odtworzeniowej WUSW Płock; dziennik rejestracyjny KWMO Płock - zapis pod poz. 3900; dziennik archiwalny KWMO Płock - zapis pod poz. 373/II.

Rejestrowany w dniu 28.02.1980 r. pod nr. ew. 25224 przez Wydział III KWMO Białystok w ramach SOR krypt. "PRAWNIK" [wg. dziennika rejestracyjnego: meldunek sprawy operacyjnej] z powodu uczestnictwa w dn. 27.01.1980 r. w nielegalnym zebraniu aktywu działającego na rzecz KSS-KOR. Rozpracowanie zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Wyrejestrowano 24.09.1982 r. Materiały operacyjne sygn. II-2562 zniszczono.

Karta Mkr-2 w kartotece b. Wydziału "C" KWMO/WUSW Białystok oraz byłego Wydziału/Sekcji "C" KWMO/WUSW Łomża i Suwałki; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok - zapis pod. poz. 25224.

Rejestrowany w dniu 24.03.1980 r. pod nr. ewid. 25356 przez Wydział III KWMO Białystok w kategorii: zastrzeżenie [wyjazdu zagranicznego]. 07.07.1983 r. materiały operacyjne zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum - zastrzeżenie anulowano.

Dziennik rejestracyjny WUSW Białystok - zapis pod. poz. 25356.

Występuje jako figurant w aktach sprawy obiektowej krypt. "KLAN" i "ZWIĄZEK" (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydział III "A" i Inspektorat 2 KW MO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność".

Akta sprawy sygn. IPN Gd 003/166 (sygn. arch. IV/185) t. 20 - k. 137, t. 21 - k. 79, t. 24 - k. 250, 328.

Występuje jako figurant w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "LIGA" (nr ew. 67401) - założonej na Klub Służby Niepodległości, którego jednym ze współzałożycieli był J. Kaczyński - prowadzonej przez Wydział IX Departamentu III MSW w okresie listopad 1981-lipiec 1982. Materiały po archiwizacji zmikrofilmowano.

Akta SOR "LIGA" - sygn. MSW 51469/II; mikrofilm sygn. MSW 8950/2.

Rejestrowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryp. "JAR" (nr ew. 69056) w okresie 18.01-09.08.1982 r. (założony na Jarosława Kaczyńskiego, członka - sygnatariusza deklaracji celów Klubu Służby Niepodległości).

Akta kwestionariusza ewidencyjnego sygn. IPN BU 0204/1599 t. 1, sygn. IPN BU 01439/170 t. 2 (arch. 51434/II, t. 1-2); mikrofilm sygn. IPN BU 01222/1423 (nr arch. 8920/2).

Figuruje jako prawnik w Ośrodku Badań Społecznych Zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. Materiały operacyjne w dn. 23.02.1984 r. zarchiwizowano pod nr. 52351/II, następnie w dn. 18.03.1985 r. zmikrofilmowano. Powstały mikrofilm (Nr 9774/2) w dn. 22.04.1987 r. przełączono do mikrofilmu nr 8920/2 i zniszczono w 1989 r. za protokołem brakowania nr 108.

Karta EO-130/I w kartotece pomocniczej byłego Biura "C" MSW; dziennik archiwalny MSW - zapis pod poz. 52351/II; książka ewidencji mikrofilmów [MSW] - zapisy pod. poz. 9774/2 i 8920/2.

Materiały paszportowe i informacje na temat zastrzeżeń wyjazdów zagranicznych i ich anulowania. Karta Pz.-35 (EAGZ 31850) w kartotece paszportowej SUSW; karta Pz-4 w kartotece paszportowej SUSW; karta Pz-4 w kartotece paszportowej SUSW; karta Pz-4 w kartotece paszportowej SUSW.

 

(źródło)

 

Lubię to! Skomentuj202 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale