0 obserwujących
26 notek
14k odsłon
682 odsłony

Fortuna caeca est ―Szczęście jest ślepe

Wykop Skomentuj

1.      Czy szczęście, stan szczęśliwości, jest przez nas odczuwalne?

2.      Jakie, i czy w ogóle są potrzebne jakieś niezbędne, zewnętrze warunki do osiągnięcia szczęścia?

           Na pierwsze pytanie sam odpowiadam przecząco: bo odczuwamy tylko brak szczęścia, który jest raczej negatywnym wyznacznikiem. Czyli odczuwamy, że kiedyś w takich czy innych okolicznościach byliśmy szczęśliwi (czas przeszły). Jako lekarz lubię się posługiwać przykładem z codziennej medycyny, porównując to z odczuwaniem zdrowego, a więc w pewnym sensie „szczęśliwego” serca – jeśli pulsuje regularnie i nie boli, to go wcale nie odczuwamy.

           Na drugie pytanie są różne odpowiedzi ze skrajnościami. Wg jednych jest niezbędne spełnienie niektórych zewnętrznych materialnych warunków (bez głodu, dach nad głową, zdrowie), inni są zdania (Dr. Joseph Murphy), że za szczęście sami jesteśmy w pełni odpowiedzialni sami i na nie nie mają żadnego wpływu jakiekolwiek zewnętrze okoliczności. Oznacza to, że tu bez znaczenia jest i genetyczne wyposażenie, jak fizyczne – cielesne, tak duchowe, czy emocjonalne; do szczęścia wg niego nie jest konieczne ani przysłowiowe zdrowie, fizyczne czy psychiczne. Dowód: wielu ułomnych i ciężko chorych ludzi czuje się szczęśliwymi.

               Sam jako niefachowiec skłonny jestem twierdzić, że za własne szczęście sami jesteśmy odpowiedzialni, i że ono nie jest zależne od zewnętrznych okoliczności (zgodnie z prof. Dr. Josephe Murphy)

A OTO CYTATY O SZCZĘŚCIU ZNANYCH OSOBISTOŚCI :

1)Ażeby być szczęśliwym, dodawaj do tego, co masz, i odejmuj od tego co pragniesz (autor nieznany)

2)Szczęście w nieszczęściu (Flavius).

3)Każdy jest kowalem swego szczęścia (Claudius Appius Cecus)

4)Poszukiwanie szczęścia dla niego samego nie daje nam nic poza znudzeniem, ponieważ szczęście można znaleźć tylko szukając czegoś innego niż szczęścia (Marcel Proust).

5)Szczęście człowieka przywiązane jest nie do jego siły lub wielkości, lecz do jego charakteru (Miguel Cervantes de Saaverda).

6)Człowiek szczęśliwy to taki, który nie pragnie tego czego nie ma. (autor nieznany).

7)Nikt nie może wykuć szczęścia swojego życia; można wykuć tylko szczęście chwili. (Karl Heinrieh Waggner).

8)Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka. Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile miar poszczególnych ludzi. (Konfucjusz).

9)Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało (Maxence van der Meersch)

10)Ażeby być szczęśliwym, dodawaj do tego, co masz, i odejmuj od tego, co pragniesz. (Autor nieznany).

11)Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. (Oscar Wilde)

12)Nie żałować niczego ― to początek wszelkiej wiedzy. (Max Born)

13)Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśliwy na zawsze? Przebacz.
(Henri Lacordaire).

14)Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości.(Albert Einstein).

15)Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.( Autor nieznany).

 16)Człowiek szczęśliwy to ten, kto nosi w sobie Boga.
(Paulo Coelho)

17)Nie żałować niczego ― to początek wszelkiej wiedzy. (Max Born).

18)Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśliwy na zawsze? Przebacz.
(Henri Lacordaire)

 

           Jedną z tych książek, które mogą wyznaczyć nam azymut jest Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Joseph Murphy to doktor trzech nauk – religioznawstwa, filozofii i praw. Przedmiotem jego badań było wnętrze człowieka, jego umysł i duch. W Potędze podświadomości pomaga nam odkryć w sobie źródło siły, uwolnić się od lęku i osiągnąć to, co w życiu najważniejsze: optymizm, radość i szczęście. I to wszystko można uczynić dla siebie za pomocą zmiany myślenia negatywnego w pozytywne, pesymizmu w optymizm i porażki w sukces. Trzeba tylko nauczyć się korzystania z głębokiego stanu podświadomości. Ta podświadomość staje się kluczem do pełnego, radosnego i pełnego sukcesów życia. Szczęście jest naturalnym stanem ludzkiego życia. Wszystkie myśli, przekonania, poglądy i teorie, jakie wpoimy swojej podświadomości, czyli głęboko w nie uwierzymy, muszą się spełnić w realnym życiu, konkretnych sytuacjach, stanach i wydarzeniach. Człowiek jest tym, o czym cały dzień myślipisał Emerson.

           W naszym mózgu znajduje się kreator naszej rzeczywistości, którego obrazy emitowane są na ekranie życia. Wszystkie pozytywnemyśli dadzą początek pomyślnym wydarzeniom i odwrotnie. Natomiast, nasze pesymistyczne, destrukcyjne myśli urzeczywistnią się i zmienią nasze życie w udrękę. Murphy wymienia jeden warunek niezbędny do spełnienia naszych pragnień.Musimy żyć w zgodzie ze sobą i światem. To znaczy nie krzywdzić innych, przestrzegać praw boskich, z radością oddawać się pracy i modlić się. Jednak modlitwa jak mówi Matka Teresa z Kalkuty: ...aby przyniosła owoce, musi wypływać z serca i musi być zdolna dotknąć serca Boga. Murphy przytacza słowa z Biblii: Według wiary waszej niech Wam się stanie. Jeżeli chcemy odnosić w życiu i pracy sukcesy, w pełni rozwinąć swój talent i osobowość musimy wyobrazić sobie, a właściwieuwierzyć w fakt, że to, o czym marzymy już się stało.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale