24 obserwujących
267 notek
154k odsłony
  393   4

Śnięte ryby z Odry do utylizacji???

Tak powiedzieli w mediach "fachowcy"!

Strach się bać, gdy wytworzą mączkę rybną* jako paszę.


Utylizacja
– pojęcie związane z gospodarką odpadami, oznaczające ich przetworzenie w celu ponownego wykorzystania jako surowców wtórnych.


"Pojęcie utylizacja budzi wiele nieścisłości i nieporozumień. Potocznie jest używane w stosunku do recyklingu, odzysku, gospodarki odpadami w ogóle, a także bez rozróżnienia na śmieci i odpady.

Utylizacja błędnie kojarzy się ze znikaniem odpadów. Tymczasem nie można sprawić, że jakikolwiek odpad zniknie i nie pozostawi po sobie żadnego śladu. Nawet rozpuszczenie go w określonej substancji czy spalenie spowoduje, że w wodzie, glebie i w powietrzu będą mogły znajdować się substancje toksyczne będące wynikiem przeprowadzonej czynności. Istotna z tego punktu widzenia jest zaś definicja odzysku, która stanowi określenie szersze względem chociażby recyklingu. Odzysk odnosi się do ogółu działań mających na celu powtórne wykorzystanie odpadów wytworzonych przez człowieka.

Jest to jednak tylko i wyłącznie ten zakres działań, który jest bezpieczny dla środowiska i życia ludzkiego."


Zatrute ryby powinny ulec UNIESZKODLIWIENIU a nie UTYLIZACJI!

Unieszkodliwianie odpadów, utylizacja odpadów, likwidacja odpadów – poddawanie odpadów procesom przekształcania biologicznego, fizycznego bądź chemicznego w celu doprowadzenia tych odpadów do stanu nie stwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska naturalnego


*Mączka rybna – produkt przemysłu paszowego otrzymywany ze sproszkowania odpadków powstających w przetwórstwie ryb. Surowcem są całe ryby nienadające się do przerobu oraz odpadki powstałe przy wydobywaniu tłuszczu z niektórych ryb. W toku dalszej produkcji do koagulatu tłuszczowo-białkowego dodawany jest przeciwutleniacz chroniący przed utlenianiem tłuszczu/.../

" Mączka rybna wykorzystywana jest jako komponent paszowy w żywieniu prosiąt, kurcząt i kur nieśnych." / !!!/

Jestem chemikiem.

Jak wszyscy, NIE WIEM jaka trucizna spowodowała katastrofę. Mówią: zasolenie.

O jakiej SOLI mowa? NIE powiedzieli a to bardzo ważne.

Nie wiemy a taka wiedza jest decydująca o trybie postępowania, neutralizacji środowiska.

Publiczności sugerują zwykłą NaCl....


Przypuszczam, że służby znają wyniki.....są wyposażone w nowoczesną technikę laboratoryjną .

Zamiast tego serwują publiczności kolejne jatki między politykami.


Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale