Zamieszki w Szwecji po spaleniu Koranu w kwietniu 2022 r.
Zamieszki w Szwecji po spaleniu Koranu w kwietniu 2022 r.
Gościnny 24 Gościnny 24
1365
BLOG

Muzułmanie muszą zrozumieć, że w Europie są prawa świętsze od ich świętych pism.

Gościnny 24 Gościnny 24 Polityka Obserwuj notkę 30

Afera w Sztokcholmie bo jakiś pętak spalił Koran przed ambasadą turecką. Natychmiast zebrało się kilkuset muzułmanów, którzy w odwecie spalili kukłę owego pętaka oraz szwedzką flagę... tak jakby to rząd szwedzki za to odpowiadał. Muzułmanie z oczywistych powodów nie rozumieją i nie potrafią zrozumieć, że ktoś może wyrażać jakieś poglądy w jakimś kraju czy też po prostu wyjść na ulicę i zrobić nawet coś nieodpowiedniego - bez pozwolenia i akceptacji władzy. Nie rozumieją tego, bo w krajach gdzie sami stanowią większość - wprowadzają rządy autorytarne oparte na starożytnych, przestarzałych prawach religijnych, które nie pozwalają na wyrażanie innych poglądów niż akceptowane przez władzę.

We wszystkich krajach gdzie większość to muzułmanie - Islam z miejsca staje się religią państwową a przedstawiciele innych są deprecjonowani, szykanowani i narażeni na zamachy ze strony islamskich radykalistów. Muzułmanie mieszkający w krajach demokratycznych, szczególnie w Europie, oczywiście korzystają z panującego w nich prawa do wolności religijnej oraz praw chroniących ich przed szykanami oraz obrażaniem ich uczuć religijnych. Wszędzie jednak tam, gdzie sami już stanowią większość, ustanawiają z miejsca prawa oparte na przestarzałych, dyskryminujących kobiety i wyznawców innych religii, starożytnych przepisach Koranu.

Lewica europejska szykuje z czasem sznur na szyję europejskich chrześcijan, którzy stworzyli na kontynencie europejskim system oparty na wolnościach osobistych i prawie świeckim, a teraz muszą przepraszać za to, że je wprowadzili. Chrześcijańskie pisma święte nie usprawiedliwiają dyskryminacji innych ze względu na wyznanie czy też płeć, natomiast w islamskich pismach religijnych ta dyskryminacja jest zapisana w prawie szariatu: dyskryminacja kobiet i osób o innych poglądach i wyznaniu. Pisma chrześcijańskie mówią co najwyżej o przekonywaniu, nawracaniu słownym pogan - Koran dopuszcza "nawracanie" siłowe, wręcz zachęca do zdobywania nowych wyznawców siłą, mieczem.

Chrześcijanie przez długi czas również dopuszczali takie metody "nawracania" i popełnili wiele zbrodni z tego powodu: było to jednak sprzeczne z ich własnymi pismami świętymi. Dlatego w końcu zrezygnowali z takich metod dzięki czemu możliwe było w Europie zamieszkanej przecież w 90 proc. przez chrześcijan stworzenie liberalnego, demokratycznego społeczeństwa. Współczesna lewica nie rozumie niestety, że zapraszanie coraz większej ilość wyznawców islamu do Europy stwarza coraz większe zagrożenie podważenia tego wszystkiego na czym nasze wolności, które paradoksalnie to umożliwiły, zostały zbudowane. Jeżeli nie nauczymy muzułman żyjących u nas, że w Europie, demokracji są prawa świętsze i ważniejsze od ich świętych pism - prawo do wolności wypowiedzi, wolności protestu, wolności do krytyki również religii i jej przepisów - ci będą coraz bardziej agresywni wobec wszystkich tych, którzy będą próbowali z tych praw danych im w systemie demokratycznym korzystać.

Strach przed korzystaniem z nich będzie jednak coraz większy aż w końcu pewnego dnia obudzimy się w społeczeństwie, w którym ludzie będą bali się otwarcie opowiadać za prawem do krytyki również religii, w którym kobiety usiłujące egzekwować swoje równe z mężczyznami prawa - staną się obiektem coraz bardziej jawnych szykan ze strony tych, którym się to nie będzie podobało gdyż będą np stanowić większość w danym regionie. Z czasem doprowadzi to do coraz bardziej widocznych konfliktów na tle religijnym i światopoglądowym. Aby temu zapobiec nie możemy już dzisiaj przepraszać oficjalnie za każdego idiotę, który spali Koran czy burkę i zbywać milczeniem łamanie prawa przez oburzonych muzułmanów. W demokracji jest niestety miejsce również dla idiotów i muzułmanie chcący palić narodowe flagi kraju, z którego szczodrych praw korzystają, a których sami nie potrafią dać innym tam, gdzie stanowią większość religijną, muszą być za to karani na równi z tymi, którzy palą Koran.

Brak takiej reakcji ze strony rządu szwedzkiego sprawia wrażenie (a może nawet więcej niż wrażenie), że za spalenie Koranu można bezkarnie palić flagi narodowe, a za niedługo będzie można robić znacznie gorsze rzeczy. Prawo nie dopuszcza samosądów, a spalenie flagi narodowej jest właśnie takim samosądem na tych, którzy z tą flagą się utożsamiają, a nie koniecznie zawinili. Muzułmanie muszą nauczyć się, że nawet zbeszczeszczenie Koranu - nie usprawiedliwia łamania prawa! Jeśli ich tego nie nauczymy - będzie coraz gorzej.

I   Śpiewają wciąż wybrani * U żłobu, gdzie jest Bóg; * Lecz milczą zadyszani, * Wbiegając w próg... II   A cóż dopiero? owi, * Co ledwo wbiegli w wieś? - * Gdzie jeszcze ucho łowi * Niewinniąt rzeź!... III   Śpiewajcież, o! wybrani, * U żłobu, gdzie jest Bóg; * Mnie jeszcze ucho rani * Pogoni róg... IV   Śpiewajcież, w chór zebrani - * Ja? zmięszać mógłbym śpiew * Tryumfującej litanii; * Jam widział krew!... * * * C.K.Norwid - Czemu nie w chórze?

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka