Gościnny 24 Gościnny 24
134
BLOG

Oto:Foto (6) Idę po ciebie, PiSie.

Gościnny 24 Gościnny 24 Polityka Obserwuj notkę 3

image

Poprzednia część:

Oto:Foto (5) Andrzej Duda: Umywam ręce i proszę o więcej.

Po­nad wszyst­kie wa­sze uro­ki, * Ty, po­ezjo, i ty, wy­mo­wo, * Je­den — wiecz­nie bę­dzie wysoki: * Odpowiednie dać rzeczy słowo! * C.K.Norwid, Ogólniki ze zbioru Vede-mecum

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka