Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1838 notek
2347k odsłon
  1119   0

Lekcja wychowania obywatelskiego

Drodzy gimnazjaliści! W tym tygodniu nauczymy się kilku nowych słów. Te słowa są bardzo ważne w polityce demokratycznej. Niezbędne jest by stosować to, co one znaczą, ale samych tych słów nie wolno pisać i wypowiadać! Te zakazane słowa w dalszym tekście zostaną pogrubione. Możecie je raz przeczytać, ale nie skupiajcie się na nich. Po przeczytaniu zapomnijcie je. Zapamiętajcie to, co zostanie napisane czcionką pochyloną, bo tylko to jest ważne.
Nie każdy umie operować tymi ogólnymi sloganami, które zaraz poznacie, dlatego dziś nauczycie się po prostu na pamięć pewnych miałkich haseł, które będziecie powtarzać gdy dorośniecie i rozpoczniecie swoją karierę polityczną.
Nigdy nie mówcie jak te demagogiczne frazesy się nazywają, nigdy nie nazywajcie tych płytkich banałów tak jak je nazwałem. Te populistyczne trywializmy tym są, ale nie należy tak ich nazywać. Obłudny populizm polega na tym, że go stosujemy, ale nie nazywamy go po imieniu.
Potraktujcie to jak magię. Te puste komunały to są w istocie zaklęcia. Gdy będziecie wymawiać te mętne ogólniki, to będziecie skutecznymi politykami. Nie musicie tego rozumieć, nie musicie wiedzieć, co te fasadowe sentencje znaczą, musicie się ich nauczyć na pamięć i tyle. Na następnych lekcjach nauczymy się wielokroć ważniejszych spraw dotyczących tych efekciarskich truizmów.
Otóż nie jest ważne co one znaczą, ale ważne jest to, jak je wypowiadać, jak akcentować, jak gestykulować w trakcie ich wypowiadania. Ważne jest w jakiej kolejności je głosić, które z nich wybrać w zależności od okoliczności, ważny jest wyraz twarzy, ubiór, fryzura, tembr głosu, oświetlenie czy sposób kadrowania.
Gdy to będziecie pisać, to ważna jest czcionka, formatowanie akapitów, odstępy między liniami. To trudna i żmudna sztuka - nauka jej zajmie nam jeszcze wiele lekcji, ale dziś po prostu te stare śpiewki zapamiętajcie.
Oczywiście to jest tylko drobny wycinek tych wszystkich zwrotów retorycznych, które poznacie w przyszłości. Ale na początek nauczcie się przynajmniej tego, co poniżej.
Każdy z Was powinien chcieć być socjaldemokratą, a tylko powtarzając te slogany możecie nim być - a być nim musicie, bo tylko socjaldemokrata ma szanse na rządzenie w demokracji. Oczywiście nie zawsze należy się nazywać socjaldemokratą, czasem powinniście się nazwać prawicowcem, czasem lewicowcem, czasem narodowcem, czasem chadekiem, czasem ludowcem - w zależności od sytuacji politycznej. Niemniej socjaldemokratyczne frazesy powinniście głosić zawsze - bo tylko to daje szansę na władzę w demokracji.
Głosząc te hasła zdobędziecie władzę, a potem jakkolwiek byście rządzili, cokolwiek byście robili, to będzie to zgodne z tymi hasłami:
 • Należy działać, nie być biernym.
 • Sprawą najwyższej wagi jest praworządność w oparciu o zasady moralne, etyczne i prawdę.
 • Nie pragniemy władzy, tylko chcemy realnie wpłynąć na zmiany doprowadzające do poprawy warunków życia Polaków.
 • Ruch narodowy powinien być ponad podziałami.
 • Obywatel musi mieć świadomość obowiązku respektowania prawa, obrony ojczyzny oraz zachowania i wzbogacenia dziedzictwa narodowego.
 • Odnośmy się do siebie z szacunkiem i słuchajmy się nawzajem.
 • Powinniśmy popierać dopływ Polaków i idei narodowych do naszego parlamentu.
 • Postulujemy otwarte społeczeństwo XXI wieku odporne na złe, obce wpływy.
 • Narodowa polityka społeczna powinna zajmować się kształceniem zawodowym skorelowanym z potrzebami rynku pracy.
 • Najważniejszy jest człowiek, człowiekowi ma służyć gospodarka.
 • Należy odpolitycznić władzę i administrację.
 • Ważne jest przywrócenie w świadomości społecznej poczucia godności człowieka i narodu.
 • Popieramy działania budujące jedność wśród Polaków.
 • Polsce potrzeba budowanie długofalowych i dobrze przemyślanych programów gospodarczych.
 • Przedsiębiorca nie może naruszać bezpieczeństwa, wolności i godność pracownika i wyrządzać szkody środowisku naturalnemu.
 • Naszym obowiązkiem jest działanie na rzecz dobra narodu.
 • Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego celem jest zabezpieczenie jej dobra.
 • Istotny i ważny jest każdy Polak i patriota, a zatem człowiek, czyli mieszkaniec tej ziemi.
 • Polacy są mądrzy i należy ich wysłuchać.
 • Ważnym elementem strategii narodowej jest ochrona żywności i promowanie ekologicznego rolnictwa.
 • Najważniejsze jest dla nas pokojowe rozwiązywanie konfliktów między Polakami.
 • Polska stworzy odpowiednie warunki działania na rzecz osobistego i wspólnego dobra, zgodnie ze zdolnościami, aspiracjami i wkładem pracy wszystkich obywateli
 • Państwo powinno stworzyć warunki do rozwijania talentów i bycia szczęśliwym.
 • Praca jest ważniejsza od kapitału.
 • Realizacja sprawiedliwości społecznej to ważne zadanie państwa narodowego.
 • Musimy działać wspólnotowo, by państwo skutecznie pomagało ludziom w potrzebie.
 • Państwo narodowe powinno gwarantować nie tylko darmową służbę zdrowia, ale opiekę sprawną, skuteczną, bez kolejek i upokorzeń.
 • Właściwa opieka socjalna nad rencistami i emerytami to kluczowe zadanie państwa.
 • Najważniejsza jest prostota, przejrzystość, współpraca i szacunek w narodzie.
 • Państwo powinno wspierać polski przemysł.
 • Główna rola państwa to przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Chcemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzających do poprawy życia.
 • Państwo narodowe musi inicjować działania na rzecz wzrostu poziomu kultury społecznej.
 • Państwo zapewni obywatelom bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Kładziemy nacisk na uczciwość, fachowość, harmonię i kulturę życia społeczno-politycznego kraju.
 • Poprawa jakości życia każdego Polaka, to ważny cel państwa narodowego.
 • Cywilizacja narodowa to prawo każdego Polaka do szczęścia i poczucia bezpieczeństwa.
 • Własność jest gwarancją wolności a wszystkie jej formy (prywatna spółdzielcza, komunalna, państwowa) są równoprawne i pod ochroną władz państwowych i samorządowych.
 • Przedkładajmy dobro Narodu nad interesem partyjnym.
 • Polskie państwo stawia na małe i średnie rodzime firmy.
 • Zgodnie z polską tradycją narodową - świadomość określa byt narodu.
 • Zasadniczym celem instytucji państwowych powinno być liczenie się z opinią obywateli.
 • Opowiadamy się za państwem sensownie zarządzanym.
 • Naród, Państwo, Rodzina, Niepodległość i Suwerenność!
 • Państwo powinno dążyć do stałego podwyższania płacy minimalnej.
 • Naszym priorytetem będzie niepodważalne prawo każdego Polaka do godnego życia.
 • Podstawą rozwoju Rzeczpospolitej jest poprawa stanu biologicznego narodu, odrodzenie i wzbogacenie historycznie ukształtowanej kultury, tradycji oraz ochrona środowiska naturalnego.
 • Państwo musi opiekować się rodzinami wielodzietnymi oraz wszystkimi pokrzywdzonymi osobami i grupami społecznymi - tak w mieście jak i na wsi.
 • Zbudujmy narodowe państwo prawa realizujące sprawiedliwość społeczną.
 • Nie krzywdźmy innych i troszczmy się o środowisko.
 • Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego to bardzo ważne zadanie państwa.
 • Warunkiem rozwoju Narodu jest niepodległa, suwerenna i silna Polska
 • Nowa, narodowa wizja oświaty i służby zdrowia to nasze priorytety.
 • Rozszerzenie polityki prorodzinnej zapewni trwanie narodu.
 • Państwo musi szczególnie zadbać o dziedziny, które nie przynoszą zysków, ale mają duży wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Bezwzględne prawo do życia i prawo do własności.
 • Władza narodowa powinna być razem ze społeczeństwem polskim.
 • Obowiązkiem władz państwa jest zapewnienie narodowi bezpieczeństwa.
 • Polityka państwa narodowego jest zupełnie inna niż obecna - jest bardziej nowoczesna i przyjazna.
 • Będziemy wspólnie z wszystkimi Polakami opracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski.
 • Człowiek - obywatel musi mieć zagwarantowaną rzeczywistą pełnię praw.
 • Ważne jest też stworzenie narodowego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 • Zasadniczym zadaniem władzy jest kształtowanie życia gospodarczego, edukacji, nauki, kultury, służby zdrowia, tak, aby kolejne pokolenia dziedziczyły ojczyznę w lepszym stanie niż ich przodkowie.
 • Władza powinna dbać o ochronę suwerenności państwa.
 • Rodzina jest podstawową komórką społeczną, opartą na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny.
 • Dobrobyt społeczeństwa polskiego i stabilizacja rozwoju to nasze priorytety.
 • Działalność gospodarcza musi być zgodna z pożytkiem społecznym.
 • Ani socjalizm, ani kapitalizm - tylko trzecia droga ma sens.
 • Państwo sprawiedliwe - wszyscy obywatele równi wobec prawa.
 • Narodowa, społeczna gospodarka rynkowa to nasz cel.
 • Pieniądz ma służyć gospodarce i człowiekowi.
 • Państwo musi zajmować się racjonalną eksploatacją bogactw i zasobów naturalnych z pożytkiem dla całego narodu.
 • Każdy, kto narusza prawo, łamie konstytucję, lub podejmuje decyzje godzące w interesy obywateli lub państwa – musi ponosić odpowiedzialność - zgodnie z prawem.
 • Zróbmy to, trzeba tylko chcieć!

Samookreślanie płci... i wieku! <- poprzednia notka
następna notka -> Jeden

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale