2 obserwujących
12 notek
5266 odsłon
355 odsłon

Połączenie wodne Bałtyk-Adriatyk-M.Czarne

Wykop Skomentuj6


W latach 2008-2013 w Krakowie - Łagiewnikach organizowane były konferencje gospodarczo-społeczne, w tym konferencje z zakresu dróg wodnych.
Podobne konferencje organizowaliśmy w gmachu sejmu RP w latach 2014 i 2016. W konferencjach uczestniczyły osoby zaangażowane w odbudowę dróg wodnych w Polsce, w tym naukowcy z wyższych uczelni. Wnioski z tych konferencji kierowane były do władz odpowiedzialnych za transport wodny zarówno krajowych jak i Komisji Europejskiej.
W roku 2011 zwróciliśmy się do Prezydenta i Premiera RP o włączenie do programu naszej prezydencji tematu „Droga wodna BAŁTYK - ADRIATYK-MORZE CZARNE”. Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że jest zbyt wcześnie aby to zagadnienie stało się przedmiotem prac Prezydencji Polskiej w roku 2011. Załączam fragment odpowiedzi.
Fragment odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2011 roku (pismo-MP3mo-0821-H4-2/11/1142194).
„Na obecnym etapie, koncepcja połączenia Morza Bałtyckiego, Adriatyku oraz Morza Czarnego drogami wodnymi m.in. za pośrednictwem Odry, znajduje się we wstępnej fazie przygotowań i konsultacji, także ze stroną czeską i Słowacją. Konieczne jest również dokonanie szczegółowych analiz kosztów  ekonomicznych budowy takiego połączenia i możliwości realnego przekształcenia Odry w drogę wodną IV klasy na całej długości. Wobec powyższego, w opinii Ministerstwa Infrastruktury, jest obecnie zbyt wcześnie aby to zagadnienie stało się przedmiotem prac Prezydencji Polskiej w 2011 roku."
O włączenie  drogi wodnej Bałtyk – Adriatyk - M.Czarne do dróg wodnych łączących Europę zwróciłem do Komisji Europejskiej  w roku 2012. W załączeniu fragment odpowiedzi (Brusseles, 11 June 2012; Mar/cb-CAB ARES D(2012)).
„The idea to link the Baltic Sea, the Adriatic Sea and the Black Sea via the River Odra, Wisla, Elbe and Danube is indeed a thought provoking idea of which the realization is not foreseen until 2030 or 2050.”

Włączenie polskich  dróg wodnych Europy środkowo-wschodniej,  w tym Odry i Wisły, do sieci transportowej Europy powinno być jednym z zadań nowego Parlamentu Europejskiego. Uzasadnienie tego APELU można znaleźć w opublikowanych artykułach  Zeszytu Nr 11 (Rok2013) – wydawnictwa Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS”. Tytuł tego zeszytu „ Drogi wodne Europy środkowo-wschodniej”. Redaktorzy (Z.Zioło; G.Starodub; H.Połcik) we wprowadzeniu opisują zasadnicze artykuły publikacji. W artykule „ Przesłanki budowy dróg wodnych w Europie śerodkowej” na tle analizy poziomu rozwoju ekonomicznego poszczególnych krajów, w tym państw Unii Europejskiej określono jakość europejskich dróg wodnych a na ich tle dróg krajowych. Starano się określić miejsce naszego kraju w europejskiej sieci transportu śródlądowego oraz uzasadnić wybrane przesłanki rozbudowy dróg wodnych, jako ważnych elementów infrastrukturalnych integrujących przestrzeń europejską. W artykule „Połączenia wodne Północ – Południe”,  prezentowana jest  koncepcja budowy kanału wodnego z północy Europy na południe po Alpami oraz planowane połączenie wodne Dunaju z Adriatykiem. W artykule „Regulacja rzeki” zarysowano korzyści ekonomiczne związane z regulacją rzeki. Krytycznie odniesiono się do popularnych sądów negujących potrzebę regulacji rzek, przeciwstawiając pozytywny wpływ regulacji na warunki środowiska przyrodniczego, kształtowanie koryta rzeki oraz wynikających z nich korzyści ekonomicznych. W artykule „Prawne problemy żeglugi śródlądowej na wodach w Polsce” zarysowano uregulowania prawne w Polsce i w prawie międzynarodowym regulacje związane z prowadzeniem żeglugi śródlądowej i wykorzystania rzek. W pracy „Aktualny stan Dolnej Wisły i perspektywy jej zagospodarowania” przedstawiono wpływ działalności człowieka na zmianę koryta rzeki, zakres prac regulacyjnych oraz miejsce stopnia wodnego w Włocławku w systemie Wisły. Na tym tle omówiono propozycje zagospodarowania doliny Dolnej Wisły.
Informacje o publikacji  podane są na stronie www.progress-dzierdziółwka.pl.
image
Henryk Połcik

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka