2 obserwujących
14 notek
6175 odsłon
126 odsłon

Rezerwa uwłaszczeniowa i porozumienie wyborcze z Ligą Polskich Rodzin

Wykop Skomentuj1

W znowelizowanej ustawie  o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych..(Dz. U. z 2000r, Nr 31,poz.381)  wprowadzono zapis o utworzeniu  rezerwy na cele uwłaszczenia. W ustawie, w której umieszczono rezerwę uwłaszczeniową  był zapis:
Art. 56a. 1.    Tworzy się rezerwę na cele uwłaszczenia, obejmującą:
1) 7% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji,
2) mienie przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi są wojewodowie,
3) będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału akcyjnego.
Zobowiązano Radę Ministrów (punkt 2 i 3 art. 56a.) do sporządzenia list przedsiębiorstw i spółek, które miały stanowić rezerwę uwłaszczeniową.
Wdrożenie rezerwy uwłaszczeniowej  było zadaniem nowego rządu i nowego parlamentu (2001-2005), w którym powinni  również być parlamentarzyści ze środowiska uwłaszczeniowego. Zaangażowane w procesy uwłaszczeniowe stowarzyszenia zrzeszone w Ogólnopolskim Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych (OFSU) przyjęły na siebie ciężar kontroli wdrażania m.in. tej ustawy. Z mojej inicjatywy  w roku 2001 w Stalowej Woli zebrani przedstawiciele stowarzyszeń z całej Polski podjęli uchwałę o powołaniu Komitetu Wyborczego do parlamentu, którego głównym zadaniem będzie wdrażanie uchwalonych i podpisanych przez Prezydenta RP ustaw uwłaszczeniowych. Zostałem równocześnie upoważniony przez OFSU do zwarcia porozumienia Komitetu Wyborczego OFSU z Ligą Polskich Rodzin.  Takie porozumienie zostało podpisane (w załączeniu). Zasadnicze zapisy tego porozumienia to: wdrażanie ustaw pilotowanych przez posłów AWS  prof. A. Bielę  i dr T. Wójcika, uchwalonych w czasie kończącej się kadencji parlamentu RP, w tym również „rezerwy uwłaszczeniowej”.
W porozumieniu wyborczym zapisano również sposób poszerzania tworzącego się komitetu wyborczego. W ramach uzgodnień między Zarządem OFSU i LPR do komitetu włączono m.in. ugrupowania: Porozumienie Polskie, Ruchu Katolicko-Narodowy, Ruch Odbudowy Polski i  Przymierze Ludowo Narodowe.
Do sejmu weszli przedstawiciele w/w ugrupowań i stowarzyszeń uwłaszczeniowych. Z mapy wyborczej wynikało, że najwięcej głosów było w okręgach gdzie były silne stowarzyszenia.
Jeden z zasadniczych celów porozumienia wyborczego OFSU – LPR czyli wdrożenie ustawy o „rezerwie uwłaszczeniowej” nie został zrealizowany. Nowy parlament zlikwidował uchwaloną przez poprzedni parlament rezerwę uwłaszczeniową. Niestety wielu posłów LPR (nieświadomie) również głosowało za jej likwidacją. Czy jest szansa aby nowy parlament przywrócił rezerwę uwłaszczeniową i oddał  obywatelom Polski część  ich własności?
Wybudowane przez pokolenia Polaków firmy zostały w dużym stopniu zlikwidowane, ale są jeszcze dobra narodowe, które powinny wrócić do prawowitych właścicieli, w tym również do emerytów i rencistów, którzy budowali polskie zakłady przemysłowe. Niektóre dobra takie jak PZU czy mieszkania spółdzielcze udało nam się zatrzymać w polskich rękach. Pisałem o tym  w poprzednich artykułach zamieszczonych  na stronie: salon24.pl/u/henrykpolcik/.
Ten tekst jest równocześnie przypomnieniem dla byłych posłów, którzy w roku 2001 dostali się do sejmu z listy LPR, o przyjętym wobec wyborców zobowiązaniu – wdrażanie ustaw poprzedniej kadencji (1997-2001), pilotowanych przez  posłów prof. A. Bielę i dr T.Wójcika. Przyjętych zobowiązań, wymienionych w załączonym porozumieniu OFSU-LPR, należy dotrzymywać.
image

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale