INICJATYWA DEMOKRACJI KULISTEJ
TYLKO WOLA CAŁEGO NARODU MOŻE W JEDNYM AKCIE ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE WYMUSZONE UMOWY I PRZEJĄĆ KONTROLĘ W POLSCE. POTRZEBUJEMY WIĘKSZOŚCI POLAKÓW I TYLKO POLAKÓW!
12 obserwujących
196 notek
196k odsłon
  629   0

Molestowanie IPN-u Jedwabnem, prokuratura: odczep się, bo nam duszno.

Archiwum w Łomży, Relacje świadków odnalezione w aktach:  Sprawa Zg. 167/47
Archiwum w Łomży, Relacje świadków odnalezione w aktach: Sprawa Zg. 167/47

Istnieje potrzeba u patriotów, uczciwych Polek i Polaków do dobrego imienia. My nie chcemy być dalej na całym świecie, w mass mediach oczerniani, znieważani, opluwani.

Napisałem dwa listy do prokuratora IPN-u Janusza Romańczuka.

Pierwszy list z 10 maja 2018 roku był wnioskiem o wznowienie śledztwa pod tytułem "SPALENI ŻYWCEM W JEDWABNEM", drugi z 12 czerwca 2018 roku uzupełnił argumentację o ocenę torturowania w Polsce: "JEDWABNE WZNOWIENIE ŚLEDZTWA".

Prokurator Bogusław Tomasz Czerwiński w swojej odpowiedzi z 3 lipca 2018 roku nie widzi, bym podawał aspekty nowe i pomocne w wyjaśnieniu zbrodni w Jedwabnem. Przy czym nie definiuje, co dla niego jest stare, co nowe.

Nawet nie wysila się, by wyjaśnić, przywołać odpowiedni przepis, czy definicję, co powinno być nowe, a co jest znane. Zresztą, praktycznie brakuje prokuraturze dowodów, że podana przeze mnie nowa przesłanka: Ocena Trybunału Europejskiego o przestrzeganiu w Polsce konwencji O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności z roku 2013, była w roku 2003 dla prokuratury IPN faktem znanym.

Natomiast odrzucanie moich pism przez stereotypowe: "wniosek nie zawiera żadnych nowych merytorycznych argumentów" klasyfikuje odpowiedź prokuratury do kosza. Podobnie odpowiadano na protesty wyborcze w roku 2011: "pozostawić protest bez dalszego biegu". PiS przejęła władzę, właśnie dzięki protestom wyborczym i kompromitujących polskie sądownictwo postanowień: "pozostawić protest bez dalszego biegu".

Brak solidności u urzędnika widać w tym, że odmowę prokurator Czerwiński nie tłumaczy ani przepisami, ani definicją, ani jakimś paragrafem. Jest to stanowisko NIE, BO NIE.

NIE BO NIE, nic nie tłumaczy. Dla zachowania swojego spokoju? Czy zachowania racji, czy po prostu, bo prokuratorowi nie chce się myśleć i pracować? Prokurator Czerwiński podał wewnętrzny przepis zwalniający go od odpowiedzi na moje ewentualne dalsze pisma. Czerwiński zacytował paragraf § 256 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. pozwalający na ignorowanie, moich ewentualnych dalszych wniosków związanych ze zbrodnią Niemców w Jedwabnem.

Taka odpowiedź prokuratora IPN-u Czerwińskiego brzmi dla mnie jak "Odczep się, bo mi duszno". Prokuratura IPN-u nie wzięła na poważnie mojej przecież ważnej dla setki tysięcy Polaków inicjatywy.

Taka odmowa nie może przekonywać o racji, tylko o sile władzy, przypomina metody władzy okupacyjnej, jaką była swego czasu żydokomuna Polskiej Republiki Ludowej -PRL. Wtedy nikt z ludności, poza Partią PZPR nie chodził do sądów po szukanie sprawiedliwości, nikt się nie odwoływał. Było wiadomo, że decyzje podejmują ludzie z komitetów partyjnych. Mając tam znajomości, można było wygrać też przed sądem.

Dzisiaj decyzje typu NIE, BO NIE może podjąć większość ludności po głosowaniu z racji władzy ludu -demokracji, ale dla prokuratora niewybranego przez Naród, tylko mianowanego (może nawet po znajomości), taka decyzja jest błędem! 

Pytanie, kto w tych polskich władzach podejmuje decyzje zabraniające Polakom się skutecznie bronić? To nie są uczciwi Polacy o narodowości polskiej. Przypuszczam, że najwięcej wśród nich jest żydoholików, takich jak na imiennej liście żydoholików w Sejmie RP, do poczytania tu.

Proszę się więc zastanowić przy następnych wyborach, czy warto wybierać Żydów, którzy po ich wybraniu, będą pluć Polakom otwarcie w twarz?

Wznowienie śledztwa, nawet wraz z ekshumacją, jest w publicznym interesie Polaków. Panowie prokuratorzy Ziobro, Romańczuk, Czerwiński. Moje pisma zostały przesłane do IPN-u różnymi drogami, nie tylko przeze mnie, jak widzę z poświadczeń przesłań, nawet przez ministerstwo rolnictwa!

Istnieje potrzeba u patriotów, uczciwych Polek i Polaków do dobrego imienia. My nie chcemy być dalej na całym świecie, w mass mediach oczerniani, znieważani, opluwani.

Jeżeli prokuratura nie tłumaczy, dlaczego moje argumenty są stare, a nie nowe, a śledztwa nie wznawia, to się sama kompromituje!

Demaskuje się, jako siła wroga wobec żywotnych interesów Polskiego Narodu
Taka prokuratura jest niepotrzebna.  Po co ją z budżetu, z podatków opłacać?

Podsumowanie mojego stanowiska

 
Istnieją ważne, archiwalne dowody sądowe*, że zbrodni w Jedwabnem dokonali Niemcy. Są one zapisane w zeznaniach świadków i oskarżonych z postępowania cywilnego, oraz karnego.

*-(Patrz DODATKI, strona 7)

1.   Są to akta zeznań świadków naocznych zbrodni w Jedwabnem, zapisane przed Sądem Grodzkim w Łomży w 1948 roku, że zbrodni dokonali Niemcy.

2.   Są to akta spraw karnych z roku 1949 rozpatrywanych przed Sądem Karnym w Łomży, o odwołaniu zeznań, ze względu na torturowanie świadków przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego PUBP w Łomży z roku 1948, w celu wymuszenia zeznań, że zbrodni dokonali Polacy.

3.   Świadkowie nietorturowani poświadczali na wyrost nieprawdę, by chronić swoje zdrowie i życie.

4.   Ci, którzy swoich zeznań ze śledztw nie odwołali, to byli ludzie niewierzący obietnicom nowej władzy, że zostaną ochronieni przed torturami funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Pośrednio potwierdzili swoimi obawami, wersję świadków naocznych, mających odwagę odwołać oskarżenia o winie Polaków i zeznawać przed sądem, że byli zastraszani i torturowani oraz, że faktycznie zamordowali Żydów Niemcy.

5.   Ekshumacja i nowe dowody są niepotrzebne!

6.   Są dowody, że to Niemcy mordowali. Trzeba na ich podstawie skasować stare wyroki, np. przez wznowienie śledztwa i uwzględnienie dowodów z akt sądowych!

7.   Trzeba oczyścić z winy skazanych Polaków i ukarać żydowskich oszczerców!

8.   Uważam, że powinniśmy skończyć z popieraniem udziału w sądownictwie, wojsku, Sejmie RP, samorządach obywateli innych narodowości, z wieloma obywatelstwami.

9.   Wymagać od polityków i kandydatów na urzędy państwowe pełnych zeznań tożsamości, w którym są podane wszystkie obywatelstwa i narodowość pod groźbą kary!

10.  Nie wybierać żadnych Żydów, ich otoczenia, a także Polaków z Żydami w tle, ani żydoholików do polskiej polityki!

Mgr inżynier mechanik
Krzysztof Puzyna


 link macierzysty:  http://iddd.de/MolestowanieJedwabnem.pdf

Lubię to! Skomentuj23 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale