News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
339 notek
30k odsłon
30 odsłon

NEWS SITE SALON 24 SH /POTĘGA POEZJI POLSKIEJ

Wykop Skomentuj


https://sites.google.com/site/potegapoezji/


 Potęga Słowa
Polsko

Jak mamy blisko do wolności
A jak jednocześnie daleko
To nasze słabości są płotem
Zwycięstwa naszego
Ukojenia w Prawdzie
Co nikt nam nie odbierze chleba
Ani rodzinnego szczęścia
Którego tak pragniemy
A tak nas rozcierali w błocie
Swojej gnojownicy nieludzkiej
a na koniec napisali Gender
To już nie rodzina
A wynaturzenie
Lucyfer upadły
Nie w różnicach Myśli

A jako w Prawdzie
/home/h-srekin/Pulpit/rekin.JPG
 Odnowa

Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Co Bóg tego nie ułożył
A człowiek zapożyczył z dolin
Z masońskiego gniazda
Nie ta petarda co czyni huk
Nie ta władza
Co nie ma władzy w pełni
Ale ta wolność
Co wznosi Prawdę
oddając nam
Wolność
Co uczyni nasz Bóg
Nie nam sztyletować Prawdy
Z wolności czynić pogardy
Jaką nam nakazuje Lucyfer.

rekin oceanuPrawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/
Portal poetycki Polski
Wzywający do
Opamiętania
Aby Polska
Była Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskanetpl/

Prawda

Potęga Prawdy
Polsko
Jak lawina ognia co
Erupcja wulkanu wyrzuca
Kęsy ognia gorącego
skały
Tak nasza miłość
Gorąca
Co w Polski grunt poruszaj
Co wzruszy Polską
I światem odnowy
https://sites.google.com/site/formacjapoezja/

Polski

Patriotyczny
Portal poetycki
Oparty na fundamencie
cnoty Narodu Polskiego
Jaki mu dany
Jest wznosić
Wolność ducha
W PRAWDZIE
https://sites.google.com/site/poezjainfopl/

Portal

Poezji Polskiej
Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
Aby cię twój Ojciec
Nieba i ziemi
Wysłuchał
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Nie w różnicach Myśli
A jako w Prawdzie
Odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Portal
Poezji Polskiej
Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
https://sites.google.com/site/pogromlucyfera/
Polaku
Bądź zwinny jak żmija
A niewinny jak gołębica
By cię nie użądlił
jadem swojego zakwasu
Zabijając duszę i ciało.
Mason
---------------------
Po Barykadach

Na roztoczach dróg
Rozmytych naszych myśli
Co kłamstwem
Obmytych fałszem
Pod pozorami prawd
Zwodził nas oszust
https://sites.google.com/site/osnowazycia/

Poezji
Tryumf
Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia
Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
https://sites.google.com/site/poezja24/

Polsko
Moja ojczyzno
To w tobie moje pragnienie utopiłem
By się podzielić swoim darem
Jaki mi dany
Nie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała
I rozpoznała naszego wroga w całości
wprost

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/


Potęga Słowa
Polsko

Jak mamy blisko do wolności
A jak jednocześnie daleko
To nasze słabości są płotem
Zwycięstwa naszego
Ukojenia w Prawdzie
Co nikt nam nie odbierze chleba
Ani rodzinnego szczęścia
Którego tak pragniemy
A tak nas rozcierali w błocie
Swojej gnojownicy nieludzkiej
a na koniec napisali Gender
To już nie rodzina
A wynaturzenie
Lucyfer upadły
Nie w różnicach Myśli

A jako w Prawdzie


https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
rekin oceanuNie ci są nasi wybawcy
Co nas przygniotły swoimi
Kłodami ich niezgody
Odbierając nam
Normalnej urody; życia
Jaką to człowiek
Powinien mieć w swojej naturze
To nam podeptali
Wrogowie odwieczni
rekin
https://sites.google.com/site/salonpoezja/


Twórz wyspę
W świecie pustyni
Oddalaj zarazę
Choroby Niszczeń
Niezrozumienia
Gdzie jej
Nienawiść
To priorytet
Władzy
Na oceanach wzburzony
Tak prze do
Zniszczeń śmierci
Wmawiając nam wolność
A śmierć coraz bliżej.
https://sites.google.com/site/poezjahs24/
H.S

Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie

A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat
https://sites.google.com/site/poezja24sh/
H.S
Polsko

Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony
Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
https://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/


Nie !
Nie ta droga nasi wrogowie
Co zwierzęcym jadem
Gadów
I potworów zwierzęcych
Nękacie Narody
Nie ta droga nie ten cel
Nie ten Mord
Co syci się
Pożogą uśmiercanie serc
Nad światem
Który ma inne przeznaczenie.
https://sites.google.com/site/poezja24hs/
HS


Któż może mieszać między nami -
Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
rekinPolsko to ty i ja
Oni i my
Stanowimy Polskę
Tak nas widzi Stwórca
A nasze wyrobnictwo to nasz spichlerz ducha
I materii której
To on tylko nam poszczęści
Jako nasz Stwórca
Nie ma innej drogi.
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/

rekin oceanu


News -Wiadomości
Polska
Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
rekin

Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa
Nie służące człowiekowi
Jakże nie są spoiną między Ludzką
Zwane demokracją
Które rozpływają się
Jeziorami łez
Bezprawia
Dające bezprawie
Tym
Co widzą siebie na szczytach
Zapominając co ich wynieśli
Dlatego toną wszyscy
I ich fundamenty
Osuwają się z pod kontroli
Niosący postrach
I śmierć
Broń wolności człowiecze

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/

Potęgi czas
Wznosić nam ducha
Kazano
A miłość jej pełni
Dodawać do naszej przyprawy
Sumień

A byśmy Pojęli Potęgę Prawdy
A bez trudu
Wzmogli
Się z naszą słabością
Jaki czas uwił
W nas uzależnienie
Największym wrogiem człowieka
Jakim jest nasza słabość
Do naszych grzechów
Które w nas uwiły
Pasmo nieszczęść.

Bo jakże pokonasz wroga
Z zasłoną swego sumienia
Gdy jej
Strażnik usnął
W jej czujności

A wróg balansuje w naszym mieszkaniu
Sumień
I miesza bezkarnie
Niestety mając nas
Za niepokumane durnie
Okłamując nas
Z naszego
Niedowiarstwa przysypane garścią
Bezmyślności
To jak mamy być w poszanowaniu.
Otwórzmy oczy co czyni masoneria kościelna
A jej wodzowie
Przy jej wsparciu
Obiera nas
Nas do bólu
Obiecując złote góry.
Mówiąc Człowiek ma dłużej Nie żyć.
To głos dzisiejszych polityków.
Których to my
W czasie ich seansu medialnej hipnozy
Żeśmy wybrali
Polaku nie śpi
Nie dość że cię okradną
To zmordują.
Co nie wiesz co do jedzenia dosypują
Polak rocznie średnio zjada 2kg chemii
Znaczy trucizny
https://sites.google.com/site/gazetaxpl/

Grom

Polska Powrót Z Niewoli Poezja Nie opodal Swoich
 myśli Twoja wolność Co budujesz dla nie dom Fortecy Wiara w kształt Prawdy wznosi prawdziwe brylanty ich szat Byś stawał Się budowniczym Przyszłości, Polsko Gdy twoje uciemiężenie wzniesie się do bólu Nie do uniesienia A twoja gorycz przemieni się w piołun A miłości i szacunku nie ujrzysz w koło swego domu A twoją rodzinność i wesele twego domu Obróci się w upokorzenie To wtedy poznasz Polaku https://sites.google.com/site/lechistanpoezja/ _____________________________ Polsko

Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam
Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
https://sites.google.com/site/fmprawda/
Polsko
Gdy twoje uciemiężenie wzniesie się do bólu
Nie do uniesienia
A twoja gorycz przemieni się w piołun
A miłości i szacunku nie ujrzysz w koło swego
domu
A twoją rodzinność i wesele twego domu
Obróci się w upokorzenie
To wtedy poznasz Polak
https://sites.google.com/site/lechistanpoezja/

Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek ani oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
https://sites.google.com/site/ogrompolska/
Czego Boi się wróg

Polska tylko może istnieć na podwalinie fundamentu Prawdy
Nikt ją nie wyzwoli i nikt nie sklei jej spoiną wielkości
Tak jak Prawda która jest wstanie zamienić naszych
Oprawców w pył.
https://sites.google.com/site/polskaogromna/

Buduj wielką Polskę
Dla Narodów wspólnot
Jako jeden organ
Jako człowiek
Bóg
Co naszego Ojca to nasze
Jako jeden spichlerz
Jako jedna baza
Jako jedno ciało
Jako jeden język
Który odrodzisz na podwalinie
Prawdy
Ojczyzna moja

- jesteś mi w sercu i duszy mojej
Mów swoim tchnieniem i uniesieniem
Byś była moja
Zagasili żar naszej ojczyzny wrogowie moi
Podpalili ogień złowieszczej wrogiej mowie mojej..........
https://sites.google.com/site/poezjapatriotyczna/

Czego Boi się wróg

Polska tylko może istnieć na podwalinie fundamentu Prawdy
Nikt ją nie wyzwoli i nikt nie sklei jej spoiną wielkości
Tak jak Prawda która jest wstanie zamienić naszych
Oprawców w pył...............
https://sites.google.com/site/polskaogromna/

Walka z samym oprawcą

Bez wizji nowego
Walka z samym oprawcą jest tylko pobożnym wołaniem
Czy wycie wilka na pustyni
Cóż nam będzie znaczył piękny dom
Który wybudujemy
Jak on w środku będzie pustym..............

https://sites.google.com/site/ogrompolska/
Polsko

W twojej ostoi wolność
Wielkość i Ogrom twojej
Potęgi
Niech Prawda wznosi
I nanosi swoją mądrość Narodu
Niech nikt nie odważy się jej grozić rozłamem
Kto może rozwalać rodzinne skały
Jedności...............
https://sites.google.com/site/potegapolski/
Polsko

Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam
Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
https://sites.google.com/site/fmprawda/
Prawda

Niech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna..............

https://sites.google.com/site/prawdacoop/

Prawda Prawdziwa

Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu............

https://sites.google.com/site/prawdacom/

Polsko

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem...................
https://sites.google.com/site/wielkapoezjapolska/


Światło Prawdy

Unosi łany zbóż naszych dusz
Nie podaż tęsknoty
wielkość mórz
Dryfujesz na nich jak w Bagnie
Które jest chore...................

https://sites.google.com/site/prawdamil/

Prawda

A z nią słowo
Jest jak miecz obosieczny
Nie lękaj się słowa
Nie lękaj się tego co oświeca nasze dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą
Pod pozorami dobroczynności i słabych
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem....................
https://sites.google.com/site/ccprawda/

Pieczęć Boga -

Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień......................

https://sites.google.com/site/poezjarekin/

Łowcy dusz

nie próżnują
Dom bez opieki i zabezpieczeń
bezpańskim się ostaje
W państwie o rozluźnionych łożyskach
Kultury
Nie ma dobrobytu
i poszanowania
Mów Polaku prawdy mową
Wznoś swój sztandar polskiego ducha Narodu
Nie daj się kąsać................
https://sites.google.com/site/asprawda/

Polsko

Gdzież twoje oręże zwycięstwa
Owocni zwycięstw
Jakie nam Wmawiano
Gdzież twoje poselstwo
Co nam obiecano
Gdzie są ich słowa
Nic nie znaczące
Uciekając z kraju
Przed zemstą
Tych co nie polakami................
https://sites.google.com/site/eduprawda/

https://sites.google.com/site/catpolska/
https://sites.google.com/site/potegapolski/
Za moje uciemiężania i prześladowania
I podgryzania zarazy czas.
Wydam i wydaje was z kopytami Lucyfera
Rozniosę was w pył
Bo nie z Boga naszego wasza treść mowy.
Dla naszego Narodu pod którym się podszywacie.
https://sites.google.com/site/potegapolski/

Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
----------------------------------
Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

Prosta a jednak trudna droga

Co za tym stoi na przeszkodzie?
Co nas dzieli
dalej............................
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Przetrwanie

By nasz duch mógł odejść od wszeteczeństwa
W podążaniu gór
Na które ma wchodzić.
To jego cel i zadanie
Aby żyć
W bezkresie życia
Ten świat nam to zabiera
Który w swoim nie wytrwał.
Dalej....................
https://sites.google.com/site/prawdaeu/


Fundamentu jaki
To Naród
Wykona swoim przekonaniem
Prawdy
Jakim to iskierką nadziei nosił nasz Naród
By ona nie wygasła.
Jak i masoneria
jej nie zgasi
W brew jej zamierzeń NWO
Na których to roztrzaska
swe zamierzenia.
Jeśli na nią upadnie
Się roztrzaska
Jeśli go przyciśnie to go zmiażdży
https://sites.google.com/site/prawdainfopl/

.Poezja Nasza Polska

Mądrość
W mądrości płomień
W rozgorzałej duszy
Wije się i wzmaga
Potęgi czas
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite
https://sites.google.com/site/ccprawda/


   

Polsko

Pytaj gdzie prawdy stronice
bije dzwon
Wzmagaj sumieniem
Które uwije tron - nowej Polski
https://sites.google.com/site/zwyciestwopolski/


Nie wszyscy dali się zwieść ich okultystycznej mowie
I nie dali się zahipnotyzować ich woli

https://sites.google.com/site/godzinaprawdy/Zagrożenia jakie nas atakują są one zewnętrzne
I wewnętrzne naszych słabości.
Które są niezbędne by je znać.
Do budowy naszej tożsamości osobistej.

https://sites.google.com/site/infocywilizacja/To nie ludzkie i podłe
To nas wynaturzają z prawdy
Pokoleń
Zakłamani odurzeni
Pokrwawieni duszą i zmogli swoją pokusą
Kłamstw
To nie ta droga
Nie ten cel

https://sites.google.com/site/infocywilizacji/Każdy kto poznaje słowa swego Stwórcy
Wie o co prosić.
A tak otrzymuje to o co prosi.
Gdyż to co prosi nie koliduje
Z jego wolą. A staje się spójna
I uległa jego woli
Tak niech się szatan lęka
Gdy z nami są siły przeogromne

https://sites.google.com/site/infodrzewozycia/

Odpowiedź Arcybiskupa Bugniniego dana Zarządowi Loży Masońskiej:

„Sądzę, że założyłem podwaliny odnośnie największej swawoli w Kościele Katolickim, dzięki memu dokumentowi, wydanego zgodnie z Waszymi instrukcjami. Miałem uciążliwą walkę i musiałem używać wszelkich podstępów w obliczu moich wrogów z Kongregacji Obrządków, aby otrzymać zatwierdzenie owego dokumentu od Papieża. Na szczęście dla naszej sprawy, otrzymaliśmy poparcie ze strony naszych przyjaciół i naszych braci masonów z Universa Laus, którzy są nam wierni. Dziękuję Wam za przekazanie pieniędzy i mam nadzieję, że wkrótce się z Wami spotkamy. Ściskam Was

https://sites.google.com/site/infopolskapl/


Zwyciężaj drogą Pokoju
Ku prawdzie walcz siłą ducha
Człowieka nie słuchaj
A jeno prawdy słuchaj
Co ci twój Bóg włoży do twego ducha.
A zwycięstwo i Prawda z nami jest

https://sites.google.com/site/infoinformacji/


Czym nasz Naród będzie bardziej
Mówił jednym Polskim językiem
I nie zapominał drogi
Swej misji jaką jest Prawda
Będzie niezwyciężony.
Właśnie to niszczy
Wróg w nas koło nas
I pod nami.
https://sites.google.com/site/infowiadomoscipolska/


Idź precz lucyferze
Co twoja twarz to kameleon
Twój spryt to żmijowa cierń
Twój apetyt to wilczy
zgrzyt zębów
Twoje mieszkanie to lisa nora
Twoja droga to śmierć
Zabijając wszystkich
Którzy ci są już nie potrzebni

https://sites.google.com/site/poezjainfonet/

Nie tam drogi nasze
co sidłami usłane
Nie tam nasze tęsknoty
Co upadły diabeł
Jego twarz to kameleon
Jego spryt to wąż obłudy
Jego zacietrzewienie
To wilczy zgrzyt
Jego mieszkanie
To nora lisa
Tam nie człowiek
A gada posłanie
Który by zechciał
Nasz opętać

https://sites.google.com/site/poezjainfocom/


Drogi Prawdy

Te Państwa co ulegają terrorowi bezprawiu dolin
I ich zastraszaniu idą do cienia.
Ucięte gałęzie drzewa usychają z braków soku swego życia.
Odcięte państwa się cofają w swej cywilizacji.
W prawdzie kultura zdrowa Narodu jest jego potęgą wzrostu.
Państwo bez zdrowej duszy współżycia społecznego.
Staje się zawszone i wrasta w nim dyktatura karno wykonawcza.
https://sites.google.com/site/poezjainfoeu/

Toteż jako koło nas jest zgorzelina,pustynia
I śmierć.
Z zagubionym językiem mowy
Przenigdy nie znajdziemy Prawdy
Nie odnajdując
Początki swego istnienia
Jako nam uwił nasz Bóg
W swojej prawdzie.
Nie ja waszym wodzem
Nie ja autorytetem
Ale ten co wyleje swego Ducha Świętego
By przejrzało
Nasze oko sumienia
A dopiero zrozumiemy sens
Naszego istnienia.

https://sites.google.com/site/poezjainfopl/

No cóż wam powiem ja nie nauczyciel - ani wasz myśliciel by wam wznosić prawa. Lecz jeno mój duch wam podpowiada gdzie prawdziwe słońce świeci, gdzie jest klucz i prawdziwe skarby co złodziej w nim fałszywy ogień wzniecił. Byśmy pogubili ślady naszego powrotu do życia. No cóż pieczęci nie znamy. Z prawdziwym Bogiem Ojcem nie rozmawiamy, w odrodzeniu swego ducha nawet nam przez myśl nie przejdzie. O pomoc wołać nie umiemy - tak ciemność się rozszerza gdzie wilki i lisy dzielą się naszymi upami naszych dusz.

https://sites.google.com/site/powrotswiata/

Polsko
Abyś nie była wykluczona
Z Narodów świata
Co będą wznosiły
Światło
Zwycięstw
Pokoleń
A ci co na rękach noszą krew
Niewinnych i sprawiedliwych
Pokryją się w niesławie
Obyś tam nie była
Gdyż tam jest śmierć
W bezkresie męki konań
Bo wiekuisty czas
Gdzie ogień
Rozpali wnętrze belzebuba
Za jego dokonań
Śmierci naszych Ojców matek
i naszych braci
Na którym to stosie
Zwycięstw
Pokoju powstanie nowe życie.
https://sites.google.com/site/pulspoezji/

Potęga Poezji

Co wznosisz
Racje swego Narodu
Czerpiąc całymi garściami
Dar Niebios
Natury
Prawdy
Niech ci nikt nie stoi na drodze
Gdyż nasze racje
Nie są racjami Naszymi
A Prawdy cel rozmywa
Słabości
Żar lucyfera
Co upadły cień go pożera
Przemocy
Nieistnienia
Zwierzęcej natury
Nagość śmierć
Co nienawiść
Go zaślepiła
Resztki tchu które nas
Zniewalały przez wieki

Walcz Polaku swoje słabości
To wolność twoja
Po mądrość
Prawdy co źrenice duszy
Otwiera
A obaczysz swą potęgę
jako człowiek
Nabiera
Swoje żagle
Co Nasz Bóg nas pcha swoją
Mocą.
A któż może przeszkodzić
Tej Potędze
Uwiecznionej
Męką Naszego
Mesjasza

rekin oceanu


Pamiętaj Polaku nie nasza racja ale naszego Boga
Ani moja co to piszę.
Abyśmy byli wysłuchani jako dzieci jego
A jako Ojca Naszego
Wszystkie racje
Demokracji fałszywy cień
Nas podzielił
Językiem nie zrozumienia
Grom
Nie !
Nie ta droga nasi wrogowie
Co zwierzęcym jadem
Gadów
I potworów zwierzęcych
Nękacie Narody
Nie ta droga nie ten cel
Nie ten Mord
Co syci się
Pożogą uśmiercanie serc
Nad światem
Który ma inne przeznaczenie.
https://sites.google.com/site/poezja24hs/
HS

Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie

A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat
https://sites.google.com/site/poezja24sh/
H.S

Twórz wyspę
W świecie pustyni
Oddalaj zarazę
Choroby Niszczeń
Niezrozumienia
Gdzie jej
Nienawiść
To priorytet
Władzy
Na oceanach wzburzony
Tak prze do
Zniszczeń śmierci
Wmawiając nam wolność
A śmierć coraz bliżej.
https://sites.google.com/site/poezjahs24/
H.S

Nie ta droga
Co sieje rozłam
W bólu
I mitręg niewoli
Zadającym Narodom
Cierpienia

Tylko dlatego że nasza naiwność
Jest wielka
Nie sprawdzająca
Skąd te informacje
Pochodzą
https://sites.google.com/site/hs24poezja/

rekin


Poezja Natury

co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/Broń wolności człowiecze
Ale jak
Zapomniałeś kim jesteś człowiecze

A misję swoich talentów
Co ci wsadził Bóg w twoje
Sumienie
Wchodzi w otchłań ciemności
Zapomniałeś wołać na pustyni
Takim językiem
Stwórca twój cię nie usłyszy
A głębia otchłani cię pożera.
Tak naiwność nie jest ludzi prawych
A ludzi bezczelnych
Co uważają
Że to im ktoś wszystko ułoży.

Niestety tak nie jest

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/


Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen
To twój skarb ci dany
Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

Pamiętając że kamień
Rodzinny
Z milionów takich jak ty
To ogrom skarbnicy
Z jakiej to nas wyzuli
Nasi pasożyt-nicy
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/


Czy to taka ma być Polska
Tacy Polacy
A tak
Pokochał Naród Polski
Pod płaszczykiem dobrodzieja
Tak gdzie ta Ojczyzna
Co ciepłem słońca nas wita
Przyjacielskim spojrzeniem
I radość serc
W około układa
Rodzinne przywileje
I radość z rodzinnej
Przystani
Tak Matka i Ojciec
Nie staje się Ojczymem
Gdyż gniazdo rodzinne nie jest rozbite Masońskim dymem
Okultyzmu
Polsko nasza powódź sumień nas uwiodła
A Kaźń wilczej maskarady
Podgryzła nasze korzenie
Rodzinna radość zamiera
Wchodząc do krainy milczeń.

Nie ta droga
https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/

Widzimy przeróżne zbrodnie
Różnych bandytów
Czyniąc przestępstwa
Bez wyrzutów sumienia
Widząc krzywdę ludzką czy ich mogące się stać
Nieszczęścia
Nie reagujemy.

To jest znak że ten człowiek czy dana grupa ludzi
Wyzuta jest z sumienia.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/
Prawda

Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy
By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy

https://sites.google.com/site/poezjacomuser/


Polsko co w twojej ostoi moja ojczyzna - w swojej poezji polskiej naszego ducha
Co nam sumienie Narodu wzniesie
To twój czas to twoje tchnienie którego pragną dobić jak w Oświęcimiu czy tryplice - brzezince
Nie! To twoje plemię w prawdziwym odrodzeniu czas nową prawdziwą Polskę wzniesie prawdziwego polaka - poznawaj twój czas co nam czas niesie

https://sites.google.com/site/poezjapolskaonet/

Odnowa

Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Co Bóg tego nie ułożył
A człowiek zapożyczył z dolin
Z masońskiego gniazda
Nie ta petarda co czyni huk
Nie ta władza
Co nie ma władzy w pełni
Ale ta wolność
Co wznosi Prawdę

https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/

Portal poetycki
Negujący bezprawie moralne
A wznosząc drogi Prawdy
W ramach
Poezji ducha
Narodowej
Ojczyzny Polskiej

SH ur.Piotr -ków  Tryb. 1952

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale