Iskra.SH Iskra.SH
36
BLOG

live times site 1 - news times site 3 /Droga do ziemi obiecanej

Iskra.SH Iskra.SH Społeczeństwo Obserwuj notkę 0

Polsko
live times site 1 - news times site 3
Droga do ziemi obiecanej Jako nie ma innej


Jako  nadmieniam słowo do Prawdy uroczysku
Dawnej pieśni odpocznienia
Wznosić ogień płomienny swojej duszy
Aby swe sumienie wzruszyć
Do głębin swojej tęsknoty
Jako świata nam nie znanego
O ogromnej mocy który nas stworzył z kamienia łupanego
Poruszając swoją mocą grawitacji
Ziemi cel człowieka
Jako sumienia na podobieństwo Stwórcy.
By w nas wyrosło
Ogromne i mocne
usadowione programem Ducha Boga świętego
Który dał nem cel tej mocy
By stworzyć nowy świat odnowy nowej cywilizacji
PRZEMIAN
W takim też celu nam dany w Jezusie Chrystusie.
By człowiek mógł
 wzrastać
W innym świecie nowej cywilizacji.
A to takie proste jak dwa kije cepa
A tak nasza cywilizacja rozrosła
Że pogubiliśmy języki
Zamieniając Na  DEMO kratę.
Czy Mesjasz nie dał nam kierunku
Do wąskiej drogi prostej i zwyczajnej miłej i wesołej
A w niej jest Prawdziwa wolność
Jako w Prawdzie wolni będziemy
W sumieniu swoich braci i sióstr
Napisany będzie promień ognia zwycięstwa.
W imieniu Człowiek.
Zaprzysiężony ślubowaniem.
Czynnym  w rzece Jordan
Przez Eliasza Dla naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa
Tak nasze źrenice ducha otworzą nam oczy dla dalszego czasu przeżycia
Jako Nieba
Stając się jednym ciałem Niebios.
Tak przywrócony czas na ziemi do około 1000 lat
W jakim żyli nasi Rodzice Adam i Ewa
Da nam ogromny czas zwycięstwa Anielskiego.
Tak widzimy znaki na Niebie i ziemi
Jakie postępują.
To jest nas czas tych co są głodni
Pokarmu poznania Prawdy.
Jako proście a dostaniecie.
Jako kołaczcie a wam otworzą.
Jako szukajcie a znajdziecie.

W jednym celu jednej cywilizacji jednej Natury uczłowieczenia.
Który rozrośnie do ogromnej cywilizacji Narodów wszystkich jakiej świat nie widział.
Inaczej świat by nie przetrwał w różnorodności rozdarć interesów.
Nikogo nie wykluczając tych co pragną Prawdy.
W Modlitwie Pańskiej Ojcze nasz.
Jako i Bóg Stwórca i dziś mówi
Wy czyńcie swoje to do mnie gniew Należy.
A jako Mesjasz Mówi.
Jako co najmniej Dwóch się modli do mego Ojca ja jestem z wami.
O cokolwiek poprosicie stanie wam się.


Iskra SH

Iskra.SH
O mnie Iskra.SH

Niektórzy nie zdają sobie sprawy co ja piszę. Na ten czas  czekali Pokolenia Polskie.I marzyli o ogromnej Polsce Nowej wielkiej Bogatej Polski. Na Fundamencie Prawdy i jej Poznania. Jako Polacy już nie powinni i nie będą żyli w państwie Kapłaństwa a w Państwie apostolskim. Naród ślepy potrzebuje pasterzy którzy ich prowadzą inaczej są dalej  w prawie opamiętania. A nie poznania. Tu już nikt nikogo nie może zwodzić nie ma na to miejsca. Świat apostolski posiada poznanie Prawdy.Jakim był apostoł Piotr. Świat Kapłański nam przedstawił Paweł.Jako dalszy ciąg starego Testamentu. Świat Apostolski To jest wyjście z procesów Prawa  DO Natury Boga Stwórcy  jaki otrzymali pierwsi rodzice. A to pouczał Piotr apostoł uczeń Mesjasza jako namaszczony przez samego Boga. Jako nam mówi i dziś jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście. Jako ks.Tischner  nam mówi jako Bóg nas zapyta Josiek kim jesteś. Jako Mesjasz odchodzący z tego świata mówi nie zostawiam was samych Jako Duch Prawdy którego wam poślę doprowadzi was do całej Prawdy. Jako napisano nikt nikogo nie będzie was pouczał o mnie inaczej o naszym Bogu Ojcu.Wszyscy będą mnie znali Te czasy przychodzą. Gdzie się zmienią nasze drogi zmysłowe i zapragniemy natury swojej inaczej natury człowieka jaką mieliśmy u poczęcia stworzenia. I spełnią się słowa jakie zadanie dał Stwórca człowiekowi. I co go czeka i ile nas zginie. Nie uciekniemy od tego zobowiązania albo zginiemy jak określił nasz nam Ojciec Bóg Stwórca . Jakie słowa wypowiedział pierwszym rodzicom.W rozumowaniu mojej interpretacji. rekin

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo