News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
245 notek
23k odsłony
114 odsłon

POETRY NEWS _SALON Info. News user site -Poezja USA -Polska

Wykop Skomentuj

Salon 24 SH


POETRY NEWS _SALON Info. News user site -Poezja USA -Polska

Poetry is a tool of communication with a contoured talent of showing the word. In a beautiful color of absorbability. An attitude that receives our spirit
It can be rhymed to songs with different mentalities
Cults.
Is it to praise and show the spirit and to show the world in a different perspective.
For a better understanding of association and imagination. concepts.
Rated poetry is a very difficult task.
Due to the different mentality and its directions of communication.
Eg.
The message of truth which can not be conveyed.
For a time that is more perfect.
As the Messiah he speaks to the apostles coming down from this world.
I do not leave you alone.
Because he speaks to them. I will send you the Spirit of Truth which will lead you to the whole Truth.
Otherwise, knowledge.
And here the poets have to say what God's gifts have.
The purpose of targeting is not to teach.
The true messenger is God's messenger.
Which stirs up the talents God gives us.
Complicated would be this science and what simple.
When finalizing the case, it boils down to simplicity.
And invaluable honesty.

For example: Focusing and filling us belongs.
When we love such a world and we see our place there.

Poetry Poland
Poetry
Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
shark POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska

Poezja jest narzędziem przekazu wyprofilowanym talentem okazywania słowa.W pięknej barwie przyswajalności.Ucha który odbiera nasz duch
Może to być w formie rymowanym do piosenek o różnej mentalności
Kultów.
Czy to wysławiania i okazywania ducha i okazywanie świata w innej strony spojrzenia.
Dla doskonalszego zrozumienia skojarzenia i wyobraźni. pojęć.
Oceniane poezji to bardzo trudne zadanie.
Ze względu na różne mentalności i jej kierunki przekazu.
Np.
Przekazu Prawdy której się nie da przekazać.
Dla czasu który jest doskonalszy.
Jako Mesjasz mówi do apostołów schodząc z tego świata.
Nie zostawiam was samych.
Ponieważ mówi do nich .Poślę wam Ducha Prawdy który was doprowadzi do całej Prawdy.
Inaczej poznania.
I tu mają do powiedzenia poeci co mają dary Boże.
Celem nakierowania nie pouczenia.
Nauczycielem prawdziwym jest wysłannik Boga.
Który wznieca talenty jakie daje nam Bóg Ojciec.
Skomplikowana byłaby się zdawała ta nauka a jaka prosta.
Przy sfinalizowaniu sprawy sprowadza się to do prostoty.
I bezcennej uczciwości.

Np:Ukierunkowanie a wypełnienie do do  odbiorcy  należy. jego wolnej woli.
Gdy taki świat kochamy i widzimy tam swoje miejsce.


Poezja Polska
Poezja
Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale