0 obserwujących
167 notek
261k odsłon
  662   0

"Stop bankowym zabójstwom" - dzisiejszy marsz protestu

Jak poinformował mnie Tomasz Sadlik, prezes i lider „Pro Futuris”,dzisiejszy marsz protestu przeciwko ofiarom bankowych egzekucji „Stop Bankowym Zabójstwom"  rozpocznie się złożeniem w Prokuraturze Generalnej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem kredytów w obcej walucie.

Przechodzimy następnie pod oddział Get In, który sprzedał pseudokredyt  i polisę, która miała ubezpieczyć rodzinę na wypadek śmierci kredytobiorcy na wysoką sumę; w rzeczywistości ubezpieczyciel zaoferował 1600 złotych, czyli mniej, niż wyniosła marża banku za sprzedaż tej polisy! Bank rozpoczął windykację przy spóźnieniu z 3 ratami w takiej formie, że kredytobiorca z Bielska ostatecznie zastrzelił się podczas służby ochrony jednostki wojskowej w Bielsku-Białej.

Stowarzyszenie Pro Futuris zapali znicze pod oddziałami tego i innych banków, które doprowadziły do ruiny tysiące polskich rodzin sprzedając jakoby tani i bezpieczny kredyt. Stoimy na stanowisku, że tylko szybkie rozwiązanie problemu tych toksycznych produktów pozwoli na uporządkowanie rynku usług finansowych w Polsce.

Obarczamy winą za tę i inne tragedie rząd RP i Prokuraturę, które pomimo licznych sygnałów, zgłoszeń, manifestacji i protestów nie zrobiło w tej sprawie nic konkretnego, polegając na dobrej woli banków, które  niejednokrotnie udowodniły, że tej woli im brakuje - czytam w przesłanym komunikacie.

 

Poniżej tekst zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

 

 

PRO FUTURIS

Kraków, data 11. czerwca 2015

Stowarzyszenie Pro Futuris

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

            Z A W I A D O M I E N I E O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA P R Z E S T Ę P S T WA

 

Na podstawie art. 304 par. 1 kpk zawiadamiam, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw polegających na tym, że:

I. nieustaleni sprawcy od roku 2004 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działający wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej grupie przestępczej, przy wykorzystaniu dziennikarzy, jak też przedstawicieli środowisk ekonomicznych, doradców bankowych, finansowych, rzeczoznawców majątkowych, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przy wykorzystaniu sytemu bankowego RP, poprzez wprowadzenie w błąd w szczególności nie informując lub zatajając istotne fakty dotyczące :

- właściwości i bezpieczeństwa oferowanych hipotecznych kredytów walutowych, w szczególności poprzez niepoinformowanie o właściwych ryzykach związanych ze spekulacyjnym charakterem rynku obrotu walutami, jak też nie zastosowanie dyrektyw prawa unijnego dotyczących rynku walutowego,

- manipulacji kursem waluty polskiej, stosując najprawdopodobniej zmowę cenową, związaną z jej kursem,

nakłaniając do podpisywania umów o walutowy kredyt w rzeczywistości waloryzowany do kursu waluty obcej, będący w swej istocie instrumentem finansowym, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem ok. 2000000 osób na terenie Polski wartości nie mniejszej niż 100 mld zł, na szkodę kredytobiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli RP

tj. o czyn z art. 286 par. 1 KK ,

II. w tym samym miejscu i czasie nieustaleni sprawcy dopuszczając się zmowy cenowej na rynku walutowym, narazili na upadek system finansowy Rzeczpospolitej Poleskiej czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla mienia w wielkich rozmiarach dla Skarbu Państwa,

tj. o czyn art. 165 par. 1 pkt. 5 KK

III. w tym samym miejscu i czasie, funkcjonariusze publiczni poprzez niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień, pomimo posiadania wiedzy o zagrożeniach związanych z udzielaniem kredytów waloryzowanych do waluty obcej, nie informując o tym klientów instytucji finansowych doprowadzili do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem, jak też do powstania „bańki spekulacyjnej” na polskim rynku finansowym dopuszczając do obrotu finansowego kredyty waloryzowane do waluty obcej, kredyty z opcjami walutowymi, polisolokaty, na zasadach nie zgodnych z prawem bankowym i innymi przepisami dot. rynku finansowego, jak też dopuścili i dopuszczają do stosowania przez instytucje finansowe niedozwolonych praktyk naruszających prawa konsumenckie, w tym stosowania w umowach kredytowych klauzul abuzywnych, jak też dopuszczając do przywłaszczenia mienia znacznych rozmiarów w postaci środków finansowych na szkodę kredytobiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli RP,

tj. o czyn z art. 231 par. 1 KK

IV. w tym samym miejscu i czasie nieustaleni sprawcy, poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt dotyczących przeliczania oprocentowania rat kredytowych w walucie obcej na walutę polską, przy czym dokonywali pozornych transakcji walutowych na tzw. różnicach spreadu, przywłaszczyli bezprawnie i bez podstawy prawnej środki finansowe kredytobiorców, w nieustalonej kwocie, na szkodę kredytobiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej,

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale