0 obserwujących
167 notek
261k odsłon
  677   0

Komornik Michalak nabija się z dłużniczki? "Każdy przeciętny dorosły obywatel"

Błędy w obwieszczeniu

W połowie sierpnia miała odbyć się w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim licytacja nieruchomości położonej w Milanówku. Według właścicielki licytowanej nieruchomości Katarzyny M., w obwieszczeniu o licytacji były poważne błędy. Dlatego pismem z dnia 3 sierpnia br. dłużniczka wniosła o poprawienie obwieszczenia o następujące, według niej, błędne dane:

- budynek mieszkalny ma powierzchnię użytkową 260 m2, a nie jak jest podane 200 m2

- budynek niemieszkalny ma powierzchnię użytkową 300 m2, a nie jak jest podane 230 m2. Budynek ten jest w istocie budynkiem usługowym

Nie jest także precyzyjnie wskazana powierzchnia działki. Trudno bowiem stwierdzenie: „powowierzchnia 0,2049” – uznać za podanie powierzchni działki.

 

"Nabija się ze mnie i straszy"

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia br. komornik Iwona Michalak z Błonia, która prowadzi licytację tej nieruchomości odrzuciła wniosek o poprawienie treści obwieszczenia. W odczuciu pani Katarzyny, uzasadnienie postanowienia  komornika jest z jednej strony nabijaniem się z niej, a z drugiej zwykłym straszeniem. Co tak zbulwersowało czytelniczkę? 

 

Odrzucając wniosek o poprawienie obwieszczenia, komornik Michalak napisała bowiem (pisownia oryginalna):

Każdy przeciętny dorosły obywatel nie wyciągnąłby wniosków rozbieżnych z prawidłowym stanem prawnym jak i faktycznym które z niego wynikają oraz nie przyjąłby do wiadomości innej jednostki miary niż faktyczna tj. hektar. Każdy przeciętny dorosły obywatel  będący adresatem obwieszczenia nie przyjąłby do wiadomości, iż powierzchnia obszaru przy ul. Królewskiej w Milanówku może wynosić, np 0,2049m2. 

 

Postanowienie o odrzuceniu wniosku komornik tak zakończyła:

Poucza się ponadto, iż zgodnie z art. 300 k.k. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Co ma wspólnego mój wniosek o poprawienie obwieszczenia z odpowiedzialnością karną, np. za usuwanie majątku? - pyta retorycznie mieszkanka Milanówka. Przecież to ja wykazałam, że powierzchnie domu i budynku usługowego są w rzeczywistości znacznie większe, niż podane było to w obwieszczeniu - dodaje.

Jeśli rzeczywiście te powierzchnie są większe, to raczej komornikowi "ubyło" nieruchomości, a nie pani Katarzynie. W postanowieniu komornika brak jest wyraźnego odniesienia się do wniosku czytelniczki w kwestii podania faktycznych powierzchni budynków. Jest to tym bardziej dziwne, gdyż jak napisała komornik Michalak, sąd nie zajął się nawet merytorycznym rozpatrzeniem skargi na opis i oszacowanie nieruchomości, gdyż skarga w tym przedmiocie została odrzucona w wyniku jakiegoś błędu proceduralnego.

      

Co mówią przepisy prawa

Nie ma wątpliwości, iż oznaczenie nieruchomości w obwieszczeniu (art. 953 par. 1 kpc) winno odpowiadać jej opisowi, który zawiera te same elementy (art. 947 kpc).  Jednym z takich elementów jest obszar.

I chyba trudno podzielić optymizm komornika, że stwierdzenie: powowierzchnia 0,2049 - to dla każdego przeciętnego dorosłego obywatela faktycznie -  0,2049 ha. Przed takim optymizmem bym raczej przestrzegał.    

 

Art. 947.§ 1. W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:

1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;

3) stwierdzone prawa i obciążenia;

 4) umowy ubezpieczenia;

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;

8) zgłoszone prawa do nieruchomości;

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

§ 11. Jeżeli na ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zajętych wspólnie z nieruchomością ustanowiony został zastaw rejestrowy, w opisie należy wymienić przedmiot obciążony zastawem rejestrowym oraz wierzytelność, którą zastaw ten zabezpiecza.

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Art. 953.§ 1. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony.

 

 

- dane czytelniczki zostały zmienione

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka