Łamanie art. 45 Konstytucji RP
Czy zwykły obywatel ma jeszcze jakieś prawa? Czy sąd może skazać niewinnego człowieka wbrew dowodom? Czy Polska jest praworządnym państwem?
4 obserwujących
44 notki
13k odsłon
  150   0

Pismo do wszystkich Prokuratur Okręgowych w Polsce

#Sądownictwo #Prokuratury #wymiarsprawiedliwości


Rodzina niewinnie skazanego Bartka, przebywającego bezprawnie już od pięciu lat w więzieniu, w swojej bezradności wysłała poniższe pismo do wszystkich Prokuratur Okręgowych w Polsce, z powiadomieniem Prokuratury Krajowej. 30 września 2021 w Sądzie Najwyższym ma się odbyć rozprawa kasacyjna, ale patrząc na to, co się w tej sprawie dzieje, tracimy nadzieję, że wreszcie zatryumfuje PRAWDA. Wszystkie Prokuratury Okręgowe w Polsce przesłały zgodnie z właściwością to pismo do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku otrzymała 42 pisma zawiadamiające o popełnieniu wielu przestępstw podczas prowadzenia rozprawy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Nie wiemy co można jeszcze zrobić, aby pomóc Bartkowi. Jest on w coraz gorszej kondycji i psychicznej i fizycznej.   


Wszystkie Prokuratury Okręgowe w Polsce

Wg wymienionej na końcu zawiadomienia listy

Z powiadomieniem Prokuratury Krajowej

w Warszawie

Zawiadomienie o popełnieniu wielu przestępstw

podczas prowadzenia procesu Sygn. akt XIVK 101/17

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Podczas prowadzenia procesu sygn. akt XIVK 101/17 zostało złamanych wiele przepisów kodeksu karnego, skutkiem czego, proces ten nie powinien być uznany w żadnym razie za proces sprawiedliwy, co ma bezpośrednie przełożenie na prawa konstytucyjne każdego obywatela, a mianowicie art. 45 Konstytucji RP, który brzmi: Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Osoby oraz przepisy kodeksu karnego, jakie zostały naruszone w procesie XIVK 101/17 prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, są wymienione poniżej:

1. Świadek Marek R. – art. 233 składanie fałszywych zeznań,

2. Świadek Ewa R. – art. 233 składanie fałszywych zeznań,

3. Oskarżyciel posiłkowy Kamila R. – art. 233 składanie fałszywych zeznań,

4. Biegły Witold S. – art. 271 poświadczenie nieprawdy,

5. Biegła Maria S. – art. 271 poświadczenie nieprawdy,

6. Prokurator Agnieszka K. – art. 234 fałszywe oskarżenie,

7. SSO Joanna W. – art. 235 tworzenie fałszywych dowodów, art. 236 zatajanie dowodów niewinności, art. 239 poplecznictwo, art. 231 przekroczenie uprawnień.

UZASADNIENIE

Na wstępie pragnę napisać, że pismo to jest naszym gestem bezsilności, wobec postaw instytucji wymiaru sprawiedliwości. W swojej bezradności napisaliśmy pismo do Krajowej Rady Sądownictwa, pytając do kogo mamy się zwrócić, by zostały podjęte czynności wyjaśniające wobec przestępstw, które zostały popełnione podczas prowadzenia procesu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na które w każdym piśmie wskazujemy dowody? Otrzymaliśmy pismo od Wiceprzewodniczącego KRS, Pana Wisława Johann, w którym zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z art. 304 kpk, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Czynimy to od dwóch lat, ale organa ścigania odmawiają wszczęcia dochodzeń, nawet nie wysilając się na merytoryczną argumentację. Przykładem tego jest nasza korespondencja z prokurator Agnieszką K.

W związku z tym, zdecydowaliśmy się na ten drastyczny krok, pisząc pismo do wszystkich Prokuratur Okręgowych w Polsce, mając nadzieję, że wśród polskich prokuratorów, na pewno jest dużo uczciwych, praworządnych, którzy będą mogli pomóc niewinnie skazanemu Bartłomiejowi Rondo. Jednocześnie pragnę prosić Prokuraturę Krajową, aby dołączyła się do wniosku kasacyjnego, jaki został przygotowany przez obrońcę Bartłomieja i wsparła go podczas procesu kasacyjnego, jaki ma się odbyć w Sądzie Najwyższym w Warszawie dnia 30 września o godzinie 9:00. Obserwując to wszystko, co się dzieje wokół tej sprawy, poważnie obawiamy się, że bez wsparcia Prokuratury Krajowej, wniosek o skasowanie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy, może upaść. Niestety, ale nasze zaufanie do wymiaru sprawiedliwości zostało zrujnowane przez ostanie dwa lata walki o prawdę i sprawiedliwość.

Nie chcemy za bardzo się rozpisywać, dlatego postaramy się krótko przedstawić sprawę i dołączyć tylko najbardziej potrzebne załączniki do tego pisma.

Analizując sprawę, pierwsza poważna wątpliwość jaką można dostrzec, to wywiad jaki udzieliła Kamila R. (rzekoma ofiara przemocy) zaraz po ogłoszeniu wyroku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Oto link do tego wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=7ynBxkyDxPk&t=21s

W wywiadzie tym, Kamila R. opowiada na całą Polskę, o tym jak sama zsunęła się z balkonu, podczas gdy w wyroku jest wyraźnie napisane, że Bartłomiej Rondo został skazany za próbę zabójstwa poprzez wypchnięcie żony z balkonu.

Pierwsze pytanie: Jak to możliwe, że rzekoma ofiara opowiada w publicznym wywiadzie, że nie było żadnej próby zabójstwa, podczas gdy w wyroku jest wyraźnie napisane, że człowiek został skazany za próbę zabójstwa?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale