Łamanie art. 45 Konstytucji RP
Czy zwykły obywatel ma jeszcze jakieś prawa? Czy sąd może skazać niewinnego człowieka wbrew dowodom? Czy Polska jest praworządnym państwem?
4 obserwujących
48 notek
14k odsłon
  133   0

Odpowiedź do Rzecznika Praw Obywatelskich

#Sądownictwo

#Sądownictwo

Bartłomiej R. otrzymał odpowiedź od RPO, w której RPO stwierdza, że w jego procesie wszystko odbyło się poprawnie i RPO nie wstawi się za Bartłomiejem R. Odpowiedź szablonowa, z której tak naprawdę nic nie wynika. W tle od sześciu lat rozgrywa się dramat człowieka niewinnie wysłanego do więzienia na 15 lat (!)

Poniżej odpowiedź do Rzecznika Praw Obywatelskich wysłana 27.04.2022


WAŻNE – PILNE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Zespół Prawa Karnego

Sygn. II.510.310.2019

Szanowni Państwo,

Na wstępie pragnę poinformować, że adres na jaki zostało wysłane pismo do Bartłomieja R. jest nieprawidłowy. Bartłomiej R. nigdy nie przebywał w Zakładzie Karnym w Kamieńsku.

Przeczytałem Państwa pismo z dnia 22.04.2022 i pierwsze pytanie jakie mi się nasunęło, jest następujące: jakie dokumenty Państwo analizowali? Uzasadnienia wyroku? Wyrok? Problem w tym, że uzasadnienia wyroku zarówno Sądu Okręgowego jak i Sądu Apelacyjnego mają się nijak do zebranego materiału dowodowego w aktach sprawy.

Czytając tylko uzasadnienia wyroku, nie dowiecie się nigdy Państwo o tym, że:

(1) zeznanie świadka Aleksandry P., na które wielokrotnie (siedem razy) powołuje się SSO Joanna W. w swoim uzasadnieniu wyroku, jest zmanipulowane przez sędzię. SSO Joanna W. zmieniła w uzasadnieniu wyroku zeznanie tego świadka, kreując w ten sposób nieprawdziwe zdarzenie karalne, którym bezprawnie obciążyła Bartłomieja R.,

(2) dowody, w postaci zdjęć rzekomo wykonanych w dniach 31.07.2015 i 3.08.2015, na które powołuje się SSO Joanna W. w uzasadnieniu wyroku, nie istnieją. SSO Joanna W. zmyśliła je, kreując w ten sposób kolejne nieprawdziwe zdarzenie karalne i tym zdarzeniem bezprawnie obciążyła Bartłomieja R.,

(3) w aktach sprawy, są 100% dowody niewinności Bartłomieja R. co do rzekomej próby zabójstwa (wypchnięcia żony z balkonu). O dowodach tych, SSO Joanna W. w ogóle nie wspomina w uzasadnieniu wyroku. Sędzia opisała w uzasadnieniu wyroku rzekomy przebieg wypchnięcia z balkonu Kamili R. przez Bartłomieja R. który jest w jawnej kolizji z dowodami z akt, przemilczanymi przez sędzię w uzasadnieniu wyroku. Dowody te to:

  • ujemny wynik śladów DNA Kamili R. na rękach Bartłomieja R.,
  • obdukcja lekarska Kamili R.: brak śladów na plecach Kamili R. po fiknięciu jej przez balustradę balkonu, po rzekomym pchnięciu jej przez Bartłomieja R.,
  • oględziny miejsca zdarzenia wykonane przez prokurator Agnieszkę K., która w tych oględzinach napisała, że balkon był miejscem trudno dostępnym nawet dla jednej osoby.

(4) film z eksperymentu procesowego dowodzi niewinności Bartłomieja R., podczas gdy w uzasadnieniu wyroku SO i SA zostało wskazane, że dowodzi jego winy, co stoi w jawnym konflikcie z art. 7 k.p.k. – nie została zastosowana zasada prawidłowego rozumowania. Poza tym, eksperyment procesowy był przeprowadzony w innych warunkach niż te, które zostały udokumentowane zaraz po zdarzeniu przez prokurator Agnieszkę K., co jeszcze bardziej wskazuje na to, że eksperyment procesowy jest dowodem niewinności Bartłomieja R.

(5) biegły Witold S. poświadczył nieprawdę badając najważniejszy dowód w sprawie, jakim były nagrania ukrytą kamerą, realizowane przez Kamilę R. na wszystkich spotkaniach z jej rodzicami. Biegły wskazał, że czas trwania tych nagrań to blisko 600 godzin i stwierdził, że z uwagi na obszerność nagrań nie jest możliwe ich przesłuchanie, podczas gdy prawdziwy czas trwania tych nagrań to trochę ponad 70 godzin. Trzeba dodać, że nagrania te demaskują fałszywe zeznania Kamili R. i jej rodziców, jakie złożyli oni podczas postępowania przygotowawczego i podczas procesu. Nagrania te, nie zostały w ogóle zbadane podczas procesu! Gdy zostało złożone zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań przez Kamilę R. oraz jej rodziców, wskazując jako dowód, porównanie treści ich zeznań z udokumentowanymi zdarzeniami na wspomnianych nagraniach, to SSO Joanna W. wydała postanowienie o zniszczeniu dysku z nagraniami!

(6) prokurator Agnieszka K. oskarżyła Bartłomieja R. wbrew dowodom, jakie sama zebrała. Dowody te zostały wymienione w pkt. 3. Ponadto w aktach sprawy są zeznania świadka (robotnika pracującego koło miejsca zdarzenia), który zeznał, że prokurator czyniła naciski na niego, aby on zeznawał tak, jak chciała Pani Prokurator.

(7) z dowodów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że oskarżenie o posiadanie zdjęć o treściach pedofilskich jest złamaniem art. 5 § 2 k.p.k., ponieważ:

  • dysk, na którym biegły odkrył te materiały doniosła Kamila R. po czterech miesiącach od zatrzymania Bartłomieja R. (nie został zabezpieczony przez Policję),
  • wszystkie dyski Bartłomieja R., jakie zabezpieczyła Policja były zablokowane hasłami tak, że nawet biegły informatyk nie potrafił dostać się do zawartości tych dysków, natomiast dysk doniesiony przez Kamilę R. nie był w ogóle zabezpieczony hasłem. Pojawia się pytanie: czy jeśli ktoś ma zwyczaj zabezpieczania swoich danych hasłami, to czy pozostawiłby bez zabezpieczenia hasłem takie materiały?
  • Kamila R. zeznała na procesie, że jak wyszła ze szpitala i zaczęła przeglądać ten dysk, to się ucieszyła, bo zobaczyła że są wszystkie jej zdjęcia. Więc czyj był ten dysk? Nasuwa się pytanie: czy Bartłomiej R. przechowywałby zdjęcia o treściach pedofilskich na dysku, na którym kolekcjonowała swoje zdjęcia jego żona?
  • dysk był kupiony na Allegro jako używany, na działalność gospodarczą Kamili R., a materiały zakazane zostały znalezione przez biegłego w przestrzeni nieprzydzielonej.

(8) w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego jest skopiowany cały akapit uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego, w którym SSA powołuje się na zmanipulowane przez SSO Joannę W. zeznanie świadka Aleksandry P. (świadek niczego takiego nie zeznała) oraz powołuje się na zmyślone przez SSO Joannę W. dowody (zdjęcia rzekomo wykonane 31.07.2015 i 3.08.2015, których nie ma w aktach sprawy),

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale