Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
329 notek
229k odsłon
  499   0

Sejm potępi uchwałą rewolucję październikową w Rosji i jej konsekwencje dla Świata?

Fot. Mariusz Czarnecki/GlosGminny.pl
Fot. Mariusz Czarnecki/GlosGminny.pl

Klub Poselski Kukiz’15 złożył do laski marszałkowskiej uchwałę potępiającą rewolucję październikową w Rosji oraz konskwencje jakie wynikły z niej dla Świata. Ten projekt to symboliczne odcięcie „pępowiny” łączącej Polskę z byłym ZSRR, którego nigdy nie dokonano po 1989 roku pomimo wielu deklaracji. Jak się jednak okazało w POLSKIM Sejmie zasiadają nadal wielcy zwolennicy i orędownicy przyjaźni polsko-sowieckiej.

Uchwała wg mojego projektu, którą zgłosiłem w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 miała brzmieć (pełna wersja):

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia      listopada 2017 roku

w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej.

Przed stu laty zbrodnicza rewolucja bolszewicka, która wybuchła w Rosji w listopadzie 1917 r., zmieniła oblicze tego państwa a później znacznej części świata, zaś jej tragiczne skutki społeczne i ekonomiczne odczuwane są w wielu krajach i samej Rosji do dzisiaj.

Każda rewolucja dokonywana drogą krwawego zamachu stanu niesie za sobą zniszczenie i śmierć. Lewackie rewolty, chociaż często przykrywane pięknymi i górnolotnymi hasłami, zawsze przynoszą terror i zbrodnie oraz krzywdę dla poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Rewolucja bolszewicka ostrze swojej agresji wymierzyła przeciwko podstawowym wartościom człowieczeństwa i tradycjom cywilizacji europejskiej. Zrodzona ze zbrodniczej ideologii komunizmu, podsycana antyhumanitarnymi i antychrześcijańskimi hasłami, odcisnęła swoje okrutne piętno na życiu wielu pokoleń.

Jedną z największych ofiar rewolucji bolszewickiej stała się także Polska. Wprawdzie w 1920 roku dzięki męstwu Polskiego Żołnierza udało się zablokować najazd rewolucji na Europę, ale gdy w roku 1939 komuniści sprzymierzyli się z narodowymi socjalistami, hekatomby zbrodni nie udało się już powstrzymać. Tym bardziej, że wiele państw cywilizowanego świata jeszcze przez kilka kolejnych lat obojętnie lub z tajonym aplauzem przyjmowało demagogię z Niemiec i obłudną propagandę Sowietów.

W wyniku konfliktu między dotychczasowymi sojusznikami, Niemcami i Rosją, oraz braku woli i konsekwencji mocarstw zachodnich sprzymierzonych w koalicji antyniemieckiej, od 1945 roku możliwy stał się import rewolucji komunistycznej do wielu krajów w Europie oraz poza nią. Do milionów ofiar rosyjskich krwawej rewolucji bolszewickiej, doszły setki milionów jej ofiar na całym świecie, a przerażające skutki lewicowych eksperymentów ekonomicznych zrujnowały gospodarki kilkudziesięciu państwa świata.

Każdy cywilizowany człowiek powinien odrzucić zło niesione przez ideologię komunistyczną, nawet gdy przybiera ona szaty rzekomej sprawiedliwości społecznej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadom wartości i wielkiego dorobku cywilizacji łacińskiej, do zniszczenia których dążyła rewolucja i jej realizatorzy, potępia ideologię, jaka legła u podłoża zbrodni i stała się jej usprawiedliwieniem, doprowadzając do tragedii wielu milionów ludzi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim ofiarom bolszewickiej i lewackiej przemocy na całym świecie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Złożony projekt uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej na Komisji Kultury i środków Przekazu w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 uzasadniałem w sposób jasny i klarowny. Pełna treść uzasadnienia poniżej:

Przygotowując tę uchwałę myślałem, że jej uzasadnianie powinno być zbędne. Co więcej uważałem, że zarówno ze względu na prospektywną potrzebę jej przyjęcia, a także treść – w sumie dość jednoznaczną, ale nie wywołującą jakichkolwiek reperkusji w relacjach międzynarodowych – od rewolucji bolszewickiej odcięły się wszystkie kraje świata aspirujące do miana demokratycznych, lub zbliżonych do tej formuły ustroju, odcięła się nawet Rosja, rezygnując z obchodów jej rocznicy jako święta państwowego – ta uchwała powinna być przyjęta przez aklamację i jako projekt prezydium Sejmu.

Niestety część środowisk nie chciało takiego jednoznacznego potępienia rewolucji bolszewickiej i jej skutków, zdarzenia które przyniosły tragiczne konsekwencje dla świata, a i dziś, jak widać także skutki w świadomości niektórych ludzi.

Każdy średnio wykształcony człowiek wie jakie szkody przyniósł bolszewizm i komunizm. Lekko licząc ponad 100 mln śmiertelnych ofiar, jak już dawno obliczyli autorzy Czarnej Księgi Komunizmu, mającej w dopełnieniu tak jednoznaczne słowa jak: Zbrodnie, terror, prześladowania.

Od czasu jej wydania, a więc i obliczeń, których dokonali, minęło dokładnie 20 lat. Dziś z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że bilans śmiertelnych ofiar rewolucji bolszewickiej,  jest znacznie większy. Sami autorzy Czarnej Księgi Komunizmu mieli świadomość, że swoją pracą nie udało się im objąć całego świata, a także mieli świadomość ułomności zastosowanych w badaniach metod. Podali więc tylko liczbę śmiertelnych ofiar – pewną.

Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka