kaczazupa kaczazupa
5153
BLOG

Komentarz do wypowiedzi Wiesława Jedynaka

kaczazupa kaczazupa Rozmaitości Obserwuj notkę 157

Członek KBWL, pan Wiesław Jedynak skomentował (wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wieslaw-Jedynak-wykluczam-teorie-o-zamachu,wid,14432586,wiadomosc.html) niezależne ustalenia dotyczące niewyjaśnionych gwałtownych zmian przeciążenia pionowego zarejestrowanych w ostatnich sekundach samolotu Tu-154.

Wstrząsy, o których mówi komisja Macierewicza, to uderzenia o przeszkody naziemne. Wiedzieliśmy o nich pracując nad raportem.”

One prawdopodobnie są tylko i wyłącznie śladem uderzenia samolotu w przeszkody naziemne. To nie są jakieś znaczące przeciążenia. To są delikatne przeciążenia, które mówią o tym, że samolot zaczął uderzać o przeszkody naziemne” 

  

5 sekundowe (pomiędzy przerywanymi pionowuni kreskami) fragmenty wykresów przeciążenia pionowego z raportu MAK (górny) i KBWL (dolny). Drugi, głębszy pik to około 1g.

Gwałtowne zmiany przeciążenia pionowego nazwane wstrząsami odpowiadają zadziałaniu na samolot siły z góry – gdyby miały być skutkami uderzenia o przeszkody naziemne oznaczało by to, że już w momencie uderzenia w brzozę samolot musiałby lecieć w pozycji odwróconej. Spadek przeciążenia pionowego o około 1g, bo taką głębokość ma większy pik odpowiada utracie na moment całej siły nośnej lub dociążenia na moment samolotu dodatkowymi 80 tonami – to nie są synonimy delikatności.

Wstrząsy są skorelowane z czasem kiedy samolot uderzył w brzozę.”

 Jak widać z wyżej pokazanego zestawienia wykresów przeciążenia pionowego z raportu MAK i KBWL, tę korelację autorzy obu raportów wyobrażają sobie nieco odmiennie. Piki przeciążenia pionowego w dół powinny być w obu raportach w tym samym miejscu ponieważ zapisy pochodzą z tych samych przyrządów pomiarowych, jednak w raporcie KBWL pik interpretowany jako ślad kolizji z brzozą (ten pierwszy, szeroki) pojawia się wcześniej i w innej odległości od drugiego - głębszego.

Natomiast piki przeciążenia pionowego w raporcie MAK są wyraźnie skorelowane z pikami kąta przechylenia w raporcie KBWL – dwoma zapisami gwałtownych ruchów lewego skrzydła w dół i z powrotem.

5 sekundowe (pomiędzy przerywanymi pionowuni kreskami) fragmenty wykresów przeciążenia pionowego z raportu MAK (górny) oraz kata przechylenia z raportu  KBWL (dolny). Kąt przechylenia  zmienia się od 0 do -65 stopni. Przechylenie to obrót samolotu wokół osi kadłuba. W ramce zaznaczono czas wystapienia alertu TAWS "landing".

Są one wystarczająco gwałtowne, żeby wystąpił nacisk skrzydła na wózek lewego podwozia wystarczający do wywołania TAWS#38(landing) oraz przekraczające wytrzymałość konstrukcji.

 

Poza ewidentną zbieżnością czasową występuje synchronizacja kierunku - działaniu siły z góry odpowiada efekt gwałtownego ruchu lewego skrzydła w dół. Oba efekty zarejestrowały się w co najmniej dwóch kolejnych pomiarach ( te parametry rejestrowane są 8 razy na sekundę ). Wobec braku zarejestrowanych impulsów siły działającej od dołu tłumaczenie, że jest to efekt uderzania o przeszkody naziemne jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. 

Natomiast jeżeli zaufamy zapisom rejestratorów lotów a przecież pamiętajmy, że chociaż jeden z tych rejestratorów był polskiej konstrukcji, zbadany tylko i wyłącznie w Polsce, to on zapisał do ostatniej sekundy lotu to, ze ten samolot był sprawny. Wszystkie jego urządzenia były sprawne”

Rejestratory zapisały jeszcze gwałtowny obrót samolotu w lewo i próbę skontrowania. Próbę nieudaną, bo nie było już czym manewrować”

Pojawia się sprzeczność – skoro wszystkie urządzenia były sprawne to znaczy, że byłoby czymmanewrować.

Końcowe  fragmenty wykresówsteru kierunku (górny) ipedałów (dolny)zestwione z wykresem  przeciążenia pionowego (środkowy)zraportu MAK .

Jednak zapis pracy steru kierunku (górny) i pedałów(dolny) wskazuje raczej na co innego - „telepanie” się steru na skutek wstrząsów.

Mam wrażenie, że swoją wypowiedź pan Jedynak kierował do osób zupełnie nie znających zawartości części parametrycznej raportów - jest to bardzo powierzchowna i niezbyt merytoryczna próba dyskusji na poziomie sloganów - moim zadniem tylko utwierdzająca w licznych wątpliwościach.

                                                                                                               Michał Jaworski

(Notka jest kompilacją moich innych notek i komentarzy dotyczących tej tematyki.)

Kolorami zazanczyłem dokonane pózniej uzupełnienia.

Ps. Nie mogłem się powstrzymać.

                                                                                                                                                        

kaczazupa
O mnie kaczazupa

Kiedyś Kaczazupa także doradzać doradcy doradcy doradcy doradcy Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości